Veri Madenciliği 2018-2019 Final Sınavı

Veri Madenciliği 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İki sonuçlu değişkenler söz konusu olduğunda, özellikle ekolojik araştırmalarda belirli bir nesnenin farklı bölgelerde var olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan yakınlık ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahalanobis uzaklığı
B
Jaccard benzerlik katsayısı
C
Pearson korelasyon katsayısı
D
Açısal benzerlik
E
Karesel Öklid uzaklığı
Soru 2

Medeni durum değişkeni aşağıdaki değişken tiplerinden hangisine örnek olarak verilebilir?

A
Tam sayılı değişken
B
ikili değişken
C
Oranlı ölçümlendirilmiş değişken
D
isimsel değişken
E
Sıra gösteren değişken
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi veri madenciliğinde kullanılan tanımlayıcı modellerden biridir?

A
Yapay sinir ağları
B
Karar ağaçları
C
Zaman serisi analizi
D
Genetik algoritmalar
E
istisna analizi
Soru 4

5 adet nesne içeren bir nesneler kümesinden elemanları birbirinden farklı olmak kaydıyla, ilişki kuralı oluşturmak için kullanılabilecek toplam nesne seti sayısı kaçtır?

A
31
B
32
C
33
D
34
E
35
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi belirlenen destek eşik değeri s için A => B şeklinde ifade edilen bir kuralın ilişki kuralı olabilmesi için sağlaması gereken koşullardan biridir?

A
Destek ( A ) ≤ s
B
Destek ( B ) ≤ s
C
Destek ( A => B ) = s
D
Destek ( B ) ≥ s
E
Destek ( A ) ≥ s
Soru 6

Bir alışveriş veri tabanından oluşturulacak ilişki kuralları arasından işe yarayacak bilgiyi üretmek amacıyla kullanılacak ilişki kuralına ne ad verilir?

A
Kaldıraç kural
B
Objektif kural
C
ilginç kural
D
Sübjektif kural
E
Öncül kural
Soru 7

Bir B nesne setinin destek değeri Destek( B ) = 3/7 olarak elde edilmiştir.
Buna göre, veri tabanında toplam kaç adet işlem(alışveriş) vardır?

A
3
B
4
C
7
D
10
E
21
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi karar ağacının avantajlarından biri değildir?

A
Açıklanmalarının kolay olması
B
insani karar almayı daha iyi yansıtması
C
Kararı etkileyen etki sayısının artmasıyla karmaşıklığının artması
D
Grafiksel olarak gösterilebilir olması
E
Yorumlanabilmesi için uzmanlık gerektirmemesi
Soru 9

Karar probleminin zaman içerisinde doğuracağı sonuçlardan etkilenen sorumlu kişiye ne ad verilir?

A
CEO
B
Karar verici
C
Yönetici
D
Kamu kurumu
E
Çalışma grubu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi karar ağacına ait bileşenlerden biri değildir?

A
iç düğüm
B
Kök düğüm
C
Nitelik
D
Yaprak düğüm
E
Dal
Soru 11

Bir karar ağacının, bir ya da daha fazla dalının çıkartılarak, basitleştirilmesi işlemine ne ad verilir?

A
Aşırı uyum
B
Budama
C
Performans testi
D
Kestirim
E
Sınıflandırma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Aşamalı Olmayan Kümeleme yöntemlerinden biridir?

A
k-Medyanlar yöntemi
B
Tek bağlantı kümeleme yöntemi
C
Medyan bağlantı kümeleme yöntemi
D
Ward bağlantı kümeleme yöntemi
E
Küresel ortalama bağlantı kümeleme yöntemi
Soru 13

Ward bağlantı kümeleme yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Minimum varyans yöntemi olarak bilinir.
B
Küme içi varyansları maksimize ederek kümeleri oluşturur.
C
Küme bağlantıları yerine küme içi kareler toplamlarını dikkate alır.
D
Küme içi varyansları minimize ederek kümeleri oluşturur.
E
Az birimli kümeleri birleştirme eğilimindedir.
Soru 14

Kümeleme analizinde sonuçlar ________ (ağaç diyagramı) adı verilen grafiksel yöntemle sunulurlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
McQuitty bağlantısı
B
kümeleme yöntemi
C
ağaç tablosu
D
dendrogram
E
aşamalı küme
Soru 15

R programında results komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Verilerin dosyadan çağırılmasını sağlamak
B
K-ortalamalar yöntemini uygulamak
C
Dendrogramı çizdirmek
D
Sonuçları görüntülemek
E
Verilerin kaydedilmesini sağlamak
Soru 16

Kullanıcı profili temel alınarak kullanıcılara sunulacak bilgileri filtrelemek, sınıflandırmak ve kullanıcı profil bilgilerini geliştirmek için kullanılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgiye erişim yaklaşımı
B
Veritabanı yaklaşımı
C
Sınıflandırma yaklaşımı
D
Sistem geliştirme yaklaşımı
E
Etkileşimli veri yaklaşımı
Soru 17

Girilecek anahtar kelime(ler) ile ilişkili bir kelime bulutu grafiği elde edebilmek amacıyla, tvveetlerdeki ortak ve etkisiz kelimelerin, noktalama işaretlerinin ve rakamların temizlenmesi için kullanılacak R fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
str()
B
ggplot()
C
summaryO
D
pie()
E
tm_map()
Soru 18

İkincil veri tipinin kullanıldığı web madencilik sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Web sosyal medya madenciliği
B
Web yapı madenciliği
C
Web içerik madenciliği
D
Web kullanım madenciliği
E
Web metin madenciliği
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya hizmetleri temel sınıflarından biri değildir?

A
Eğitim
B
Mesleki
C
Bilgilendirici
D
Akademik
E
Reklam amaçlı
Soru 20

1’den 6’ya kadar olan rakamları 2 tekrar olacak biçimde içeren vektörü oluşturan R komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
> rep(seq(1,6),2)
B
> mean(seq(1,6))
C
> var(seq(1,6))
D
> rep(seq(1,8),3)
E
> mad(seq(1,8),2)
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (10 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x