Veri Madenciliği 2018-2019 Final Ünite 8 Sınavı

Veri Madenciliği 2018-2019 Final Ünite 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi web ortamında bulunan verilerin standart veri tabanı yönetim sistemleri verilerinden farklı olarak kendine özgü özelliklerinden değildir?

A
Web ortamındaki veri miktarı aşırı büyüklüktedir
B
Web ortamındaki veri dağınık ve heterojen bir yapıdadır.
C
Web ortamındaki veri yapılandırılmamıştır.
D
Web ortamındaki veri dinamiktir.
E
Web ortamındaki veriler sadece belirli bir konudadır
1 numaralı soru için açıklama 
Web ortamındaki veriler sadece belirli bir konuda olması web ortamında bulunan verilerin standart veri tabanı yönetim sistemleri verilerinden farklı olarak kendine özgü özelliklerinden değildir?
Soru 2

Web içerik madenciliğinde; bilgiye erişim yaklaşımı temeline dayanan, bilgiye erişimi çok daha kolay hâle getiren enstrüman hangisidir?

A
Sunucusu
B
Arama motorları
C
OLAP
D
Veri tabanı
E
HTML
2 numaralı soru için açıklama 
Arama motorları:Arama motorları ise klasik bilgiye erişimi çok daha kolay hâle getiren,bilgiye erişim yaklaşımı temeline dayanan web içerik madenciliğinin vazgeçilmez bir enstrümanıdır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi web içerik madenciliğinde kullanılan yöntemlerden birisi değildir?

A
Kümeleme Analizi
B
Otomatik Öğrenme
C
İlişki Kuralları
D
Özel Algoritmalar
E
İstatiksel Yöntemler
3 numaralı soru için açıklama 
Kümeleme Analizi web içerik madenciliğinde kullanılan yöntemlerden birisi değildir.
Soru 4

Seçeneklerden hangisi internet ortamından yararlı bilginin keşfi için, web madenciliği sürecinin temel adımlarından birisi değildir?

A
Kaynak tespiti
B
Bilgi seçimi ve ön işleme
C
Genelleştirme
D
Bütünleştirme
E
Analiz
4 numaralı soru için açıklama 
İnternet ortamından yararlı bilginin keşfi için, web madenciliği sürecini dört temel adımda ele alabiliriz. 1. Kaynakların Tespiti 2. Bilgi Seçimi ve Ön İşleme 3. Genelleştirme 4. Analiz
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi veri erişimi dönemine(1980) ilişkin kullanılan teknolojilerden biridir?

A
Veri ambarları
B
Çok büyük veritabanları
C
Gelişmiş algoritmalar
D
Veri ambarları
E
Yapı sorgu dili (SQL)
5 numaralı soru için açıklama 
Yapı sorgu dili (SQL)
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi web madenciliğinin sürecinin temel adımlarından biri değildir?

A
Kaynakların Tespiti
B
Bilgi Seçimi ve Ön İşleme
C
Genelleştirme
D
Analiz
E
Uzmanların Tespiti
6 numaralı soru için açıklama 
Uzmanların Tespiti
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi web kullanım madenciliğinin temel uygulama alanlarından biri değildir?

A
Kişiselleştirme
B
Sistem Geliştirme
C
Web Sitesi Güncelleme
D
İş Zekası
E
veri tabanı güncelleme
7 numaralı soru için açıklama 
veri tabanı güncelleme
Soru 8

Web içerik madenciliğinde; bilgiye erişim yaklaşımı temeline dayanan, bilgiye erişimi çok daha kolay hâle getiren enstrüman hangisidir?

A
Sunucusu
B
Arama motorları
C
OLAP
D
Veri tabanı
E
HTML
8 numaralı soru için açıklama 
Arama motorları:Arama motorları ise klasik bilgiye erişimi çok daha kolay hâle getiren,bilgiye erişim yaklaşımı temeline dayanan web içerik madenciliğinin vazgeçilmez bir enstrümanıdır.
Soru 9

Herhangi web sitesinin yapısal özetini, yani kendi içerisindeki sayfalarla ve diğer sitelerle olan bağlantı yapılarını elde ederek, bu yapılardan yararlı bilginin ortaya çıkarılmasına ne denir?

A
Veri Madenciliği
B
Web Madenciliği
C
Web Yapı Madenciliği
D
Web Görüş Madenciliği
E
Web Tarama Madenciliği
9 numaralı soru için açıklama 
Web Yapı Madenciliği: Web yapı madenciliği, web sitesinin yapısal özetini yani kendi içerisindeki sayfalarla ve diğer sitelerle olan bağlantı yapılarını elde ederek, bu yapılardan yararlı bilginin ortaya çıkarılması olarak tanımlanabilir
Soru 10

Kullanıcıların belirli bir zaman aralığındaki farklı oturumları arasında bir birini takip eden kullanıcı hareketleri arasındaki ilişkilerinin ortaya konulmasına ne denir?

A
İstatiksel Analiz
B
İlişki Kuralları:
C
Sınıflandırma Analizi
D
Sıralı Örüntüler
E
Kümeleme Analizi
10 numaralı soru için açıklama 
Sıralı Örüntüler: Sıralı örüntüler ile kullanıcıların belirli bir zaman aralığındaki farklı oturumları arasında birbirini takip eden kullanıcı hareketleri arasındaki ilişkilerinin ortaya konulmasıdır.
Soru 11

Veri madenciliğinin tarihsel süreci göz önünde bulundurulduğunda seçeneklerden günümüzde web madenciliğinde kullanılan bir teknolojidir?

A
Gelişmiş algoritmalar
B
Çok işlemcili bilgisayarlar
C
Çok büyük veritabanları
D
İnternet
E
Manyetik bantlar
11 numaralı soru için açıklama 
İnternet günümüzde kullanılan veri madenciliği teknolojilerinden birisidir. Diğer teknolojiler tarihsel süreçte önceden kullanılan teknolojilerdendir.
Soru 12

Seçeneklerden hangisi web madencilğinin uygulama alanlarından birisidir?

A
Bankacılık
B
Pazarlama
C
Hukuk
D
Sigorta
E
Güvenlik soruşturması
12 numaralı soru için açıklama 
Güvenlik soruşturması bir web madenciliği uygulama alanıdır. Diğer alanlar veri madenciliği uygulama alanlarındandır.
Soru 13

Veri madenciliği ile karşılaştırıldığında Web madenciliğine ilişkin verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A
Bilgiler yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış formlarından elde edildiği için geniş bir veritabanından bilgi sağlanır.
B
Veritabanı 1 milyon iş içerir ve işleme süreci uzundur.
C
Veri gizli değildir. Sadece kayıt dosyalarına erişebilmek için izin gerekir.
D
Web sayfalarının karmaşıklığı, webin büyüklüğü, bilginin bağlantısı, bilginin dinamikliği, kullanıcı iletişiminin çeşitliliği gibi zorlukları bulunmaktadır.
E
URL’ler izlenerek veriye erişilebilinmesi, olayların ve URL’lerin çeşitliliği ve verilerin büyük bir kısmı kullanılmadan kalması dezavantajlarıdır.
13 numaralı soru için açıklama 
Veritabanının 1 milyon iş içermesi ve işleme süreci uzun olması veri madenciliği ölçeğidir. Web madenciliğinde ölçek sunucu veritabanı 10 milyon iş içermesine rağmen işleme süreci kısadır.
Soru 14

Seçeneklerden hangisi web verisinin özelliklerinden birisidir?

A
Veri miktarının küçük olması
B
Veri yapısının homojen olması
C
Durağan olması
D
Yapılandırılmış olması
E
Verilerin dağınık olması
14 numaralı soru için açıklama 
Web verisi özellikleri aşağıdaki gibi sıralanır. Web ortamındaki veri miktarı aşırı büyüklüktedir. Web ortamındaki veri dağınık ve heterojen bir yapıdadır. Web ortamındaki veri yapılandırılmamıştır. Web ortamındaki veri dinamiktir.
Soru 15

Seçeneklerden hangisi web madenciliği veri türlerinden birisi değildir?

A
İçerik
B
Yapı
C
Sunucu
D
Kullanım
E
Kullanıcı profili
15 numaralı soru için açıklama 
Web madenciliğinde kullanılan verileri dört başlıkta incelenir. İçerik verisi, yapı verisi, kullanım verisi ve kullanıcı profil verisidir.
Soru 16

Akademik olarak yazarlar ile yayınları arasındaki ilişkiyi kurmak için yapılan analiz türü seçeneklerden hangisidir?

A
Atıf analizi
B
İnternette arama ve bağlantı köprüleri
C
Bilgi keşfi
D
Kısa metin işleme
E
Web arama
16 numaralı soru için açıklama 
Atıf analizi, akademik olarak yazarlar ile yayınları arasındaki ilişkiyi kurmak için yapılanalıntıları inceleyen bir araştırma alanıdır. Bir yayın başka bir yayından alıntı yaptığında bu iki yayın arasında bir ilişki veya bağlantı kurulmuş olur. Dolayısıyla atıf analizinde de bu bağlantılar incelenerek yayınların önem düzeyleri ortaya konulmaya çalışılır. Günümüzde bir yayının önemini belirleyen en önemli ölçü “impact factor” yani etki faktörüdür. Ortak atıf ve bibliyografik eşleme, HITS algoritmasını temel alan ve atıf analizinde dokümanların kümelenmesinde kullanılan benzerlik ölçüleridir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi web ortamında bulunan verilerin standart veri tabanı yönetim sistemleri verilerinden farklı olarak kendine özgü özelliklerinden değildir?

A
Web ortamındaki veri miktarı aşırı büyüklüktedir
B
Web ortamındaki veri dağınık ve heterojen bir yapıdadır.
C
Web ortamındaki veri yapılandırılmamıştır.
D
Web ortamındaki veri dinamiktir.
E
Web ortamındaki veriler sadece belirli bir konudadır
17 numaralı soru için açıklama 
Web ortamındaki veriler sadece belirli bir konuda olması web ortamında bulunan verilerin standart veri tabanı yönetim sistemleri verilerinden farklı olarak kendine özgü özelliklerinden değildir?
SONUÇLAR
17 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,80. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x