Veri Madenciliği 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Veri Madenciliği 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Veri ambarında yer alan veriler üzerinde çok boyutlu, çok yönlü analiz ve sorgulama yapılmasını sağlayan sistemler aşağıdakilerden hangisidir?

A
OLAP
B
Örüntü tanıma
C
ERP
D
Regresyon
E
SQR
Soru 2

R Console’da bir değişkene atama yapmak için kullanılan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
x<-25-5
B
x%x%25-5
C
ATAMA(x: 25-5)
D
x:25-5
E
x!25-5
Soru 3

Çeşitli istatistiksel analizler için oluşturulan farklı nesnelerin bir araya getirilmesinde kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
matrix()
B
return()
C
mean()
D
scan()
E
list()
Soru 4

I. Veri tanımlama
II. Veri temizleme
III. Veri dönüştürme
IV. Veri indirgeme
Yukarıdakilerden hangileri veri hazırlama sürecindeki aşamalardandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 5

[5,125] kapalı aralığında değerler aldığı bilinen nesneler arası uzaklık ölçüm değeri 80 olarak elde edilmiştir. Bu uzaklık değerinin [0,1] aralığına karşı gelen benzerlik değeri kaçtır?

A
0,640
B
0,625
C
0,375
D
0,285
E
0,125
Soru 6

Akademik unvanların en üstten aşağıya doğru sıralanmasının örnek verilebileceği temel değişken tipi ________ değişkendir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
tamsayılı
B
oranlı ölçümlendirilmiş
C
sıra gösteren
D
isimsel
E
aralıklı ölçeklendirilmiş
Soru 7

Her biri n adet gözlem değeri içeren x ve y değişkenleri sütun vektörleri arasındaki Pearson korelasyon katsayısının hesaplanmasında kullanılan R fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
smc()
B
dist()
C
cor()
D
vegdist()
E
cosine()
Soru 8

Değişkenlerin gözlem değerlerinin kendi ortalamalarından farkları alınmak suretiyle standartlaştırıldığı açısal benzerlik ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahalanobis uzaklığı
B
Öklid uzaklığı
C
Jaccard benzerlik katsayısı
D
Pearson korelasyon katsayısı
E
Minkowski uzaklığı
Soru 9

Veri tabanına yeni eklenen bir kaydın, veri tabanında yer alan belli bir niteliğin, önceden belirlenmiş kategorilerinden birine atanması işlemine ne ad verilir?

A
Kestirim yapma
B
Tahmin yapma
C
Sınıflandırma yapma
D
Oy verme
E
Karar verme
Soru 10

4 adet ürün içeren bir nesneler kümesinden en çok kaç adet ilişki kuralı oluşturulabilir ?

A
10
B
20
C
30
D
40
E
50
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir sınıflandırma ağacına budama işlemi uygulamak için kullanılan tekniklerden biri değildir?

A
Kestirim Hata Oranı
B
Maliyet Karmaşıklığı
C
Kötümser Hata
D
Hata-Karmaşıklığı
E
En Küçük-Hata
Soru 12

Büyük veri kümeleri içerisinde belirli veriler arasındaki ilişkileri bulan ve olayların birlikte gerçekleşme ihtimallerini geçmiş verileri analiz edip ortaya koyarak geleceğe yönelik çalışmaları destekleyen veri madenciliği yöntemine ne ad verilir?

A
Karar matrisi
B
Hipotez testi
C
Pazar sepeti analizi
D
ilişki kuralları
E
Karar ağaçları
Soru 13


Şekilde 1, 2 ve 3 ile gösterilen karar ağacının düğümleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

A
1-Kök düğüm, 2-Yaprak düğüm, 3-iç düğüm
B
1-Kök düğüm, 2-iç düğüm, 3-Yaprak düğüm
C
1 -İç düğüm, 2-Kök düğüm, 3-Yaprak düğüm
D
1-Yaprak düğüm, 2-iç düğüm, 3-Kök Düğüm
E
1 -İç düğüm, 2-Yaprak düğüm, 3-Kök düğüm
Soru 14

Pazar sepeti analizinde müşterilerin alışverişlerinde aldıkları her bir ürün ne olarak adlandırılır?

A
işlem
B
Kural
C
Veritabanı
D
ilişki
E
Nesne
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi vvebden bilgi çıkarım uygulamalarında genel olarak karşılaşılan sorunlardan biri değildir?

A
Yararlı bilgi keşfi
B
Verinin temizlenmesi
C
Bilgiyi kişiselleştirme
D
Web toplulukları ve sosyal ağlar
E
Araştırılan konuyu bulma
Soru 16

R programında kümeleme analizinin uygulanışı sırasında kullanılan results komutu hangi amaçla kullanılır?

A
Uzaklık matrisinin hesaplanması
B
Verilerin kaydedilmesi
C
Verilerin dosyadan çağırılması
D
Sonuçların görüntülenmesi
E
Tek bağlantı kümeleme yönteminin uygulanması
Soru 17

Kümeleme Analizinde sonuçların sunulduğu Dendrogram adı verilen grafiksel yöntemin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medoid
B
Ağaç diyagramı
C
McQuitty Bağlantısı
D
Küme
E
Ağaç ortalaması
Soru 18

Ward bağlantı Kümeleme Yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Minimum Varyans yöntemi olarak bilinir.
B
Az birimli kümeleri ayırma eğilimindedir ve aşırı değerlerden etkilenmez.
C
Kümeler arası varyansları minimize ederek kümeleri oluşturur.
D
Küme içi varyansları maksimize ederek kümeleri oluşturur.
E
Küme bağlantıları yerine küme içi kareler çarpımlarını dikkate alır.
Soru 19

Büyük miktardaki belgeleri depolamada yetersiz kalan dosya-işlem sistemine alternatif olarak geliştirilen ve birbirleriyle ilişkili bilgilerin depolandığı alana ne ad verilir?

A
Veri deposu
B
Veri sorgusu
C
Veri kaynağı
D
Veritabanı
E
Veri ambarı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi web yapı madenciliği uygulama alanlarından biridir?

A
Web arama
B
Atıf analizi
C
iş zekası
D
Kısa metin işleme
E
Sistem geliştirme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x