Verimlilik Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı

Verimlilik Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kaynakları doğru kullanmayı açıklayan verimlilik ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygunluk
B
Yerindelik
C
İyilik
D
Doğruluk
E
Teknik olmak
Soru 2

Bir işin yapılması için harcanan beden ve zihin gücü olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emek
B
Know-how
C
Esnek faktörler
D
Entelektüel sermaye
E
Enerji
Soru 3

Arzu edilen çıktıları sağlamak için kaynakların ne düzeyde etkili kullanıldığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amaçlar
B
Etkenlik
C
Etkinlik
D
Etkililik
E
Verimlilik
Soru 4

İşletmeler için hızla değişen çevresel ortamda yeni ürün ve hizmet yaratma, yeni iş başlatma ve yeni pazarlara girmede sistemli, ritmik ve çevik olmayı açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistem uyumu
B
Ar-Ge
C
Stratejik olma
D
Mekan uyumu
E
Zaman uyumu
Soru 5

Verimlilik Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalkınma Bakanlığı
B
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
C
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D
Maliye Bakanlığı
E
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Soru 6

İşyeri koşullarının çalışanlara uygun hale getirilmesi konusunda ilk çalışmaları başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Weber
B
Robert Owen
C
Lillian Gilbreth
D
Peter Drucker
E
Henry Ford
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Alan Lawlor’e göre, herhangi bir verimlilik ^artırma sürecinin temel aşamalarından biri değildir?

A
Örnek edinme
B
Olanak tanıma
C
Kabul etme
D
Karar verme
E
Harekete geçme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir verimlilik artırma stratejisinin özelliklerinden biri değildir?

A
Gelişimin neden gerekli olduğunun net biçimde açıklanması
B
İşletmenin mevcut durumunun ve bu durumun nedenlerinin değerlendirilmesi
C
Gelişimin neden gerekli olduğunun net biçimde açıklanması
D
Organizasyonu aynı seviyede tutacak modeller geliştirilmesi
E
Verimlilik artırma plan ve politikalarının ortaya koyulması
Soru 9

Bir ürünün işlevi ile maliyeti arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesiyle ürün değerinin yükseltilmesi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pareto analizi
B
Nominal gruplama tekniği
C
Maliyet fayda analizi
D
Beyin fırtınası
E
Değer analizi
Soru 10

İşletmelerin bazı ürün ve hizmet süreçlerini tamamen veya kısmen başka işletmelere devretmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış kaynaklardan yararlanma
B
Personel güçlendirme
C
Örnek edinme
D
Küçülme
E
Süreç yenileme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi metot etüdünde alternatif metotların geliştirilmesindeki temel yaklaşımlardan biri değildir?

A
Gereksiz faaliyet veya iş elemanlarını ortadan kaldırmak
B
İşlemleri basitleştirmek
C
Yapılan gözlem verilerini iptal etmek
D
Bazı işlem veya iş elemanlarını birleştirmek
E
İşlemlerin yapılış sırasını değiştirmek
Soru 12

Herhangi bir atölye veya fabrikanın ölçekle küçültülmüş planına ne ad verilir?

A
Birimler arası hareket şeması
B
Çoklu faaliyet şeması
C
Anahat iş akış şeması
D
Akış diyagramı
E
İş akış şeması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi metot etüdünün konularından biri değildir?

A
İnsan gücünde artırım sağlamak
B
İşin yapıldığı yerin düzeninin insan kullanımına uygun tasarlanmasını sağlamak
C
Daha iyi çalışma koşullarını geliştirmek
D
Süreçlerin yöntemlerini ve faaliyetlerini düzeltmek
E
İş görenin ücretini tespit etmek
Soru 14

Aşağıdakilerden «hangisi metot etüdünde kullanılan hareketleri gösteren diyagramlardan biri değildir?

A
Chronocylclegraph (zaman ölçümlü çevrim grafiği)
B
İp diyagramı
C
Çoklu faaliyet şeması
D
Cyclegraph(çevrim grafiği)
E
Akış diyagramı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Metot etüdünde kullanılan sembollerden biri değildir?

A

B

C

D

E

Soru 16

Üründe değer katma yönünde kullanılmayan fakat bazı nedenlerden dolayı harcanan ek sürelere ne ad verilir?

A
Ek iş süresi
B
Etkin olmayan süre
C
Kanban
D
Derecelendirme
E
Temel iş süresi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sentetik hareket zaman sistemlerinin yararlarından biri değildir?

A
Süre ölçümüne gerek olması
B
Sentetik süre verilerinin evrensel olması
C
Çok farklı işyerlerinde uygulanabilmesi
D
Diğer tekniklerden daha kusursuz ve kesin olması
E
Dikkati metot üzerine çekmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi iş ölçümünün metod etüdündeki kullanım alanlarından biri değildir?

A
Bir işgörenin aynı anda bakabileceği makina sayısının tespit edilmesi
B
Birim mamul maliyetinin bütçelenmesi
C
Alternatif yöntemlerin karşılaştırılması
D
Ekip işlerinde her işgörene iş yükünün dağıtımının yapılması
E
İşgören veya makinenin performansının belirlenmesi
Soru 19

Belli bir etkinliğin oluş yüzdesin istatistiki örnekleme ve rassal (tesadüfi-random) gözlemler yoluyla saptama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İş ölçümü
B
MTM
C
İş-faaliyet örneklemesi
D
PMTS
E
Metot etüdü
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi standart süreye temel olacak normal sürenin hesaplanmasında kullanılan tekniklerden biri değildir?

A
Standart bilgilerin sentezi
B
Faaliyet örneklemesi
C
Metod etüdü
D
Doğrudan ölçme
E
Analitik kestirimler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...