Verimlilik Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı

Verimlilik Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye'de ilk verimlilik denetimi aşağıdaki kurumlardan hangisiyle başlamıştır?

A
Türkiye Verimlilik Merkezi
B
Vekaletlerarası Prodüktivite Komitesi
C
Verimlilik Genel Müdürlüğü
D
Başvekâlet Umumi Murakebe Heyeti
E
Milli Prodüktivite Merkezi
Soru 2

Bir işletme 20.000 TL değerinde bir ürün üretmek için, 5000 TL değerinde sabit maliyet, 3000 TL değerinde hammadde ve 2000 TL değerinde iş gücü girdisi kullanmaktadır.
Yukarıdaki bilgilere göre verimlilik kaçtır?

A
5
B
4
C
2
D
1
E
1/2
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi verimlilik artışı için geliştirilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

A
Rakipler ile iletişim
B
Makine ve teçhizat
C
Üretim ve kapasite
D
Hammadde ve malzeme
E
Emek
Soru 4

Bir mamulün nasıl en verimli ve kolay biçimde üretileceğinin bilgisi aşağıdaki sürdürülebilir üretim faktörlerinin hangisi ile ilgilidir?

A
Enerji
B
Girişimci
C
Know-how
D
Emek
E
Teknoloji
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir verimlilik ölçüm sistemi tasarlanırken sistemin sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?

A
Karşılaştırılabilirlik
B
Uyumluluk
C
Kapsam
D
Sadelik
E
Geçerlilik
Soru 6

Problemin %80’lik kısmına % 20’lik faaliyetin neden olması ve bu önemli % 20’lik payın üzerinde yoğunlaşılması anlamına gelen 80/20 kuralını kullanan verimliliği artırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıfır Bazlı Bütçe
B
Pareto Analizi
C
Değer Analizi
D
Tam Zamanında Üretim
E
iş Basitleştirme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi odaklanılan noktaya göre yapılan örnek edinme (benchmarking) türlerinden biridir?

A
Sektör dışı
B
Rekabetçi
C
içsel
D
Türünün en iyileri
E
Stratejik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Schumpeter’in yaratıcı yıkım olarak ifade ettiği kavramı açıklar?

A
Yeni nesil yöneticilerin eski nesil yöneticilerin yerini almasıdır.
B
Eski teknolojilerin yeni teknolojiler tarafından saf dışı bırakılmasıdır.
C
Piyasadaki rakiplerin rekabet ortamında artmasıdır.
D
Çevreye zarar veren ürünlerin yeni bir tüketici tipini ortaya çıkarmasıdır.
E
Yeni ürünlerin eski ürünlerin yerini almasıdır.
Soru 9

Yığışım organizasyonlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Grubun oluşturduğu düzen, üyelerin bazı bilgi ve yeteneklerinden kaynaklanmaktadır.
B
Yığışım organizasyonunda değişik disiplinlerden gelenlerin oluşturduğu gruplar söz konusudur.
C
Bu tür organizasyonlar esnek ve hızlı karar alabilirler.
D
Oluşturulan gruplar sürekli ya da geçici bir şekilde belirli işleri gerçekleştirirler.
E
Grubun faaliyetleri hiyerarşik kontrol biçiminde denetlenir.
Soru 10

Stratejiyi performans ölçüleriyle bağdaştıran ve örgütün performansını gösteren bir rapor niteliğinde olan verimliliği artırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Altı sigma
B
Balanced scorecard
C
Beyin fırtınası
D
Örgüt geliştirme
E
Nominal gruplama tekniği
Soru 11

Metot etüdü simgelerinden “D” aşağıdaki faliyetlerden hangisi için kullanılır?

A
inceleme
B
Taşıma
C
Depolama
D
işlem
E
Gecikme
Soru 12

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi toplam faktör verimlilik indislerinden biri değildir?

A
Stokastik Sınır
B
Hicks-Morsteen Yaklaşımı
C
Bileşenlere Dayalı Yaklaşım
D
Kârlılık Yaklaşımı
E
Malmguistik Verimlilik indeksi
Soru 13

(Üretimin Fiziksel/Parasal Değeri) / (Kilovvatt saat) formülü ile hesaplanan verimlilik oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Malzeme Verimlilik Oranı (MVO)
B
Sermaye Verimlilik Oranı (SVO)
C
işgücü Verimlilik Oranı (İVO)
D
Çok Öğeli Verimlilik (ÇÖV)
E
Enerji Verimlilik Oranı (EVO)
Soru 14

Zaman etündünün aşamaları göz önüne alındığında, aşağıdaki faaliyetlerden hangisi diğerlerinden önce yapılmalıdır?

A
Örnek büyüklüğünün yeterliliğinin sınanması
B
işe ait standart sürenin tespit edilmesi
C
Sıklıkların belirlenmesi
D
işin elemanlarına ayrılması
E
Payların ilave edilmesi
Soru 15

Doğrusal programlamanın özel bir uygulama şekli olan, aynı amaç ve hedeflere sahip işletmelerin etkinliğini göreli olarak ölçmede kullanılan, “parametrik olmayan programlama” olarak da tanımlanan etkinlik ölçüm yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zaman etüdü
B
Metot etüdü
C
Veri Zarflama Analizi (VZA)
D
MTM-1
E
işbilim
Soru 16

Uluslararası genel kabul gören güvenlik amacıyla kullanılan renklere göre, gizli tehlikelere karşı uyarı ve tehlikeli maddeyi ifade eden renk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyaz fon üzerinde sarı işaret
B
Beyaz fon üzerinde yeşil işaret
C
Beyaz fon üzerinde kırmızı işaret
D
Beyaz fon üzerinde siyah işaret
E
Beyaz fon üzerinde mavi işaret
Soru 17

İş masasında, az kullanılan malzeme kutusu gibi eşyalar aşağıdaki tutma bölgelerinden hangisine yerleştirilmelidir?

A
Genişletilmiş iş merkezi
B
Genişletilmiş bölge
C
Tek el bölgesi
D
Daraltılmış bölge
E
iş merkezi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi monotonluğu dolaylı olarak etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Bedensel hareket eksikliği
B
Motivasyon eksikliği
C
Mola olması
D
Sıcak ve loş ortam
E
Yalnızlık
Soru 19

Yorgunluk hallerinin arka arkaya gelerek birikmesi sonucu oluşan yorgunluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kronik
B
Kas
C
Zihinsel
D
Sinirsel
E
Periyodik
Soru 20

Gürültüyü kaynağında yok etme yöntemi, gürültüden korunmak için alman önlem kategorilerinin hangisi kapsamındadır?

A
Beşincil önlemler
B
Dördüncül önlemler
C
ikincil önlemler
D
Birincil önlemler
E
Üçüncül önlemler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...