Verimlilik Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı

Verimlilik Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

işletme verimlilik faktörlerinden insan faktörü, ________ faktörler içerisinde ________ faktörler kapsamındadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
dış -doğal
B
dış-esnek
C
iç - doğal kaynaklar
D
iç - katı
E
iç - esnek
Soru 2

Verimlilik artışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplam verimlilik artışı için tek bir boyutun geliştirilmesi yeterlidir.
B
Verimliliğin geliştirilmesi ile sürdürülebilirlilik sağlanabilir.
C
Verimlilik yönetiminde bütünlüklü(holistic) bakış açısı önemlidir.
D
Verimliliği artırmak için kullanılan teknikler insanın davranışsal boyutlarını göz önünde bulundurmalıdır.
E
Çevresel etkiler verimliliğin artırılmasında kullanılacak yöntemleri etkiler.
Soru 3

Verimliliğin arttırılmasından sorumlu bir mühendis olarak çalışmaya başlayan Leyla, işyerinde belirlediği bir probleme neden olan faaliyetleri belirleyip üstelemiştir. Hangi faaliyet üzerine odaklanması gerektiğini düşünürken, bir derste öğrendiği “problemlerin %80’lik kısmına faaliyetlerin %20’sinin neden olduğu” şeklindeki kural aklına gelir.
Bu kurala dayanan verimlilik arttırma analizi aşağıdakilerden hangisidir?

A
iş Basitleştirme
B
Değer analizi
C
Balanced Scorecard
D
Pareto analizi
E
Başa Baş Noktası Analizi
Soru 4

Verimlilik yönetiminde işletme ile ilgili koşullardan çalışma süresinin verimli kullanılması konusunda; dinlenme, yeme-içme, sohbet etme, telefonla görüşme gibi kişisel işlere ayrılması gereken oran yüzde kaçtır?

A
10
B
20
C
30
D
40
E
50
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kısmi verimlilik oranlarından biri değildir?

A
Sermaye verimlilik oranı
B
Toplam verimlilik oranı
C
Malzeme verimlilik oranı
D
Enerji verimlilik oranı
E
işgücü verimlilik oranı
Soru 6

Teknik - Esas
1 Stratejik yönetim
2 Toplam kalite yönetimi
3 Teşvikli ücret sistemleri
4 Malzeme taşıma sistemleri
5 Metot etüdü
A. Malzeme Esaslı
B. Personel Esaslı
C. iş Esaslı
D. Kalite Esaslı
E. Yönetim Esaslı

Yukarıda verilen verimlilik arttırma teknikleri ve esasları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

A
1-D, 2-C, 3-A, 4-B, 5-E
B
1-D, 2-E, 3-C, 4-A, 5-B
C
1-E, 2-C, 3-D, 4-A, 5-B
D
1-E, 2-D, 3-B, 4-A, 5-C
E
1-E, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yorgunluğa neden olan fizyolojik nedenlerden biridir?

A
Bellek hataları
B
Gözlem hataları
C
Beslenme yetersizliği
D
içe dönüklük
E
Can sıkıntısı
Soru 8

Aşağıdaki gösterge türlerinden hangisi daha çok bilişsel performans gerektirir?

A
Kalitatif göstergeler
B
Işıklı göstergeler
C
Kantitatif göstergeler
D
Sesli göstergeler
E
Açık/kapalı şeklindeki göstergeler
Soru 9

Çalışma ortamını kontrol altına alma güdüsüyle davranan, hırslı, başarı yönelimli, yarışmacı, sabırsız ve mükemmeliyetçi bireyler, koroner sorunlara daha sıklıkla aday olmaktadırlar.
Yukarıda özellikleri verilen bireylerin ait olduğu, kişilik tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
A tipi
B
B tipi
C
J tipi
D
X tipi
E
Y tipi
Soru 10

I. Birey dış uyaranı stres olarak algılamaya başlamaktadır.
II. Savaş ya da kaç tepkisi bu aşamada ortaya çıkmakta ve bu esnada bedende oluşan fiziksel ve kimyasal değişmeler sonucunda kişi, stres kaynağı ile yüzleşmeye ya da kaçmaya hazır hale gelmektedir.
III. Organizma, stresle savaşması için endokrin bezlerinden hormon salgılayarak kendini hazır hale getirmektedir.
Yukarıda sıralanan belirtilerin ortaya çıktığı stres aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alarm
B
Tükenme
C
Tepki
D
Savunma
E
Uyum
Soru 11

Bireyin yaşamının durağan ya da çalkantılı olma derecesi olarak, ifade edilen yaşanan stres üzerinde etkili kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişi-iş uyumu
B
Yaşam değişim oranı
C
Yaşamsal performans döngüsü
D
Kariyer gelişim eğrisi
E
Genel uyum sendromu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bireysel finansal planın temel bileşenlerinden biri değildir?

A
Yatırım ufkunun değerlindirilmesi
B
Bütçelemenin yapılması ve verginin planlanması
C
Likiditenin yönetilmesi
D
Sigortanın planlanması
E
Emekliliğin planlanması
Soru 13

Asit-test oranı aşağıdaki oranlardan hangisi kapsamında yer almaktadır?

A
Finansal
B
Kârlılık
C
Faaliyet
D
Likidite
E
Piyasa değeri
Soru 14

Ev, araba gibi büyük satın almalarda ihtiyaç duyulan borç-öz kaynak miktarının hesaplanmasına ilişkin bireysel finansal plan bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütçeleme ve vergi planlaması
B
Emeklilik planlaması
C
Likiditenin yönetilmesi
D
Sigorta planlaması
E
Büyük satın almaların finansmanı
Soru 15

“ ________ , kararların birey tarafından değil, ekip olarak alındığı durumlarda tutucu ya da riskli uçlardan birine doğru gerçekleşen zihinsel ve davranışsal değişimdir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sosyal hızlılık
B
Uçlara kayma
C
Sosyal yavaşlık
D
Şeytanın avukatlığı
E
Riskli geçiş etkisi
Soru 16

Bireylerin grup içindeki davranışlarını, birey-grup etkileşimini inceleyen araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niteleme araştırması
B
Teorik görgül araştırma
C
Sosyometrik araştırma
D
Nicel araştırma
E
Ampirik kuramsal araştırma
Soru 17

I. Üyeleri, işletmenin çeşitli fonksiyonlarından gelen kişiler tarafından oluşmaktadır.
II. Üretim, pazarlama, insan kaynakları alanlarından gelen bireylerden meydana gelmektedir.
Yukarıda özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
informal adhokratik yapı
B
Formal bürokrasi
C
Çapraz ekip
D
Organize hiyerarşi
E
Kooptasyon yapısı
Soru 18

“Belli bir işi, belli bir süre içinde, her seferde doğru yapabilmenin en iyi yolu” olarak tanımlanan yalın teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değer akış haritalama
B
Kaizen
C
Heijunka
D
Görsel yönetim
E
Standart iş
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yalın yönetimin uygulanabilmesi için gerekli olan yapılardan biri değildir?

A
Çalışanların katılımı ve öneri sistemi
B
Kalite çemberleri
C
Yalın işgücü
D
Yalın liderlik
E
Bireysel çalışma
Soru 20

“Çalışanlar veya kullanılan makinelerin normal kapasitelerinin üzerinde çalışmaları” olarak tanımlanan yalın kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mura
B
israf
C
Muda
D
Muri
E
Heijunka
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...