Verimlilik Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı

Verimlilik Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1. En uygun bileşim ilkesi
2. Analitik olmak ilkesi
3. iyilik ilkesi
4. Ekonomiklik ilkesi
A. Kaynakları gerektiği kadar kullanmak
B. Yapabileceğinin en çoğunu ve kalitelisini yapmak
C. Girdi seçimini doğru yapmak
D. Her kaynağın fayda-maliyet analizini yapmak
Yukarıdaki verimlilik ilkeleri ve tanımlarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
1-A, 2-B, 3-C, 4-D
B
1-A, 2-C, 3-B, 4-D
C
1-C, 2-D, 3-B, 4-A
D
1-C, 2-D, 3-A, 4-B
E
1-D, 2-C, 3-B, 4-A
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Schumpeter’in yaratıcı yıkım olarak ifade ettiği kavramı açıklar?

A
Çevreye zarar veren ürünlerin yeni bir tüketici tipini ortaya çıkarmasıdır.
B
Yeni nesil yöneticilerin eski nesil yöneticilerin yerini almasıdır.
C
Piyasadaki rakiplerin rekabet ortamında artmasıdır.
D
Eski teknolojilerin yeni teknolojiler tarafından saf dışı bırakılmasıdır.
E
Yeni ürünlerin eski ürünlerin yerini almasıdır.
Soru 3

Gürültüyü kaynağında yok etme yöntemi gürültüden korunmak için alınan önlem kategorilerinin hangisi kapsamındadır?

A
Birincil önlemler
B
ikincil önlemler
C
Üçüncül önlemler
D
Dördüncül önlemler
E
Beşincil önlemler
Soru 4

Doğrusal programlamanın özel bir uygulama şekli olan, aynı amaç ve hedeflere sahip işletmelerin etkinliğini göreli olarak ölçmede kullanılan, “parametrik olmayan programlama” olarak da tanımlanan etkinlik ölçüm yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zaman etüdü
B
Veri Zarflama Analizi (VZA)
C
Metot etüdü
D
işbilim
E
MTM-1
Soru 5

Ulaşılmak istenen davranışa çeşitli fiziki, toplumsal, kültürel ya da bireysel nedenlerle ulaşılamaması durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Engelleme
B
Stresör
C
Çatışma
D
Endişe
E
Sosyojenik baskı
Soru 6

Viktor Vroom'a göre motivasyonun formülasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Motivasyon = Varolma x ilişki x Gelişme
B
Motivasyon = Beklenti x Araçsallık x Çekicilik
C
Motivasyon = Beklenti x ilişki x Gelişme
D
Motivasyon = Değer x Eşitlik x Beklenti
E
Motivasyon = Varolma x Araçsallık x Çekicilik
Soru 7

Zeynep işyerinde terfi beklerken, aslında hak etmediğini düşündüğü Ayşe’nin terfi haberini alır ve bir kayırmacılığın olduğunu düşünür.
Bu durumda ortaya çıkan çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görev çatışması
B
Açık çatışma
C
Algılanan çatışma
D
Amaç çatışması
E
Endüstriyel çatışma
Soru 8

“Lider”, “izleyiciler” ve “koşullar”dan oluşan bileşenler doğrultusunda liderlik davranışlarının ortaya çıktığını ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amaç-Yol Liderlik Teorisi
B
Ohio State Liderlik Teorisi
C
Nitelikli Liderlik Teorisi
D
Koşul Bağımlılık Liderlik Teorisi
E
Sistem 4 Liderlik Teorisi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Durumsal Liderlik Teorilerinden biridir?

A
Blake ve Mounton Matrisi
B
Özellikler Teorisi
C
Sistem 4 Teorisi
D
X ve Y Teorisi
E
Etkin Liderlik Teorisi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi finansal okuryazarlığın önemli olma nedenlerinden biri değildir?

A
Gelir düzeyinin değişmesi
B
Emeklilik düzenlemelerinin değişmesi
C
Finansal ürünlerin basitleşmesi
D
Finansal ürünlerin sayısının giderek artması
E
Yaşam sürelerinin uzaması
Soru 11

Emre Bey bireysel finansal planını yaparken bir miktar yatırımını yüksek risk ve yüksek getiri potansiyeli olan araçlara yönlendirmiştir. Zira bu yatırımı kaybettiği takdirde yaşam tarzında bir değişiklik gözlenmeyecektir.
Emre Bey'in yaptığı yatırım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikolojik yatırımlar
B
Spekülatif amaçlı yatırımlar
C
Tedbir amaçlı yatırımlar
D
Özel amaçlı yatırımlar
E
Emeklilik yatırımları
Soru 12

İşletmenin kısa süreli borçlarını ödemeden herhangi bir sorunla karşılaşıp karşılaşmayacağını belirlemede kullanılan oran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Piyasa değeri oranları
B
Faaliyet oranları
C
Likidite oranları
D
Kârlılık oranları
E
Finansal oranlar
Soru 13

“Finansal varlık fiyatlarındaki ani düşüşler veya artışlar piyasada ________ kavramıyla ifade edilmektedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
demografi
B
volatilite
C
aşırı güven
D
likidite
E
yatırım ufku
Soru 14

İş hacmi rantabilitesi olarak da nitelendirilen finansal oran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Piyasa değeri/defter değeri oranı
B
Faiz ve vergiden önceki kârın varlıklar toplamına oranı
C
Net kâr/toplam varlıklar oranı
D
Faaliyet kârının net satış tutarına oranı
E
Piyasa temelli oranlar
Soru 15

__________ çalışma ekibi büyüklüğü ile verimlilik arasında ters orantı olduğunu ifade eden kavramdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ekip olgunluğu
B
iç faaliyet sıklığı
C
Ekip büyüklüğü
D
Uçlara kayma
E
Sosyal yavaşlık
Soru 16

Ekip uyumu-performans standartları ve verimlilik arasındaki ilişki incelendiğinde; örgütsel amaçlara eşlik eden zayıf standartlar ile karakterize edilen verimlilik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüksek verimlilik
B
Düşük verimlilik
C
Yüksek ılımlı verimlilik
D
Ilımlı verimlilik
E
Düşük ılımlı verimlilik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde ekip çalışmasının yararlarından biri değildir?

A
Ekip uzmanlığı sayesinde sorunlar etkin bir şekilde çözülür.
B
Verimlilik artırır.
C
Açık tartışmalar sorunların çözülememesine neden olur.
D
iletişim olanaklarının açılması ile sorun ve kaygılar açık ve ayrıntılı olarak ortaya konur.
E
Ekip üyeleri, başarı için birbirine destek olurlar.
Soru 18

Kırmızı etiket tekniği aşağıdaki yalın tekniklerden hangisi kapsamında kullanılmaktadır?

A
Shojinka
B
A3
C
Değer Akış Haritalama
D
5S
E
Heijunka
Soru 19

İmalât sektörü değer akışında hiç değer katmayan faaliyetlerin oranı yüzde kaçtır?

A
60
B
49
C
35
D
5
E
1
Soru 20

Ayşe teyze, saat 14:00’te olan doktor randevusu için hastaneye gitmiştir. Saat 14:30’da muayeneye giren Ayşe teyze, kan vermek için kan alma birimine gitmiş ancak kan alma sırasında damarı patlamıştır.
Bu duruma göre sağlık hizmeti sunumunda karşılaşılan temel israf türleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Bekleme-Taşıma
B
Gereksiz İşlem-Hatalı hizmet
C
Fazla stok-Gereksiz hareket
D
Taşıma-Hatalı hizmet
E
Bekleme-Hatalı hizmet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...