Verimlilik Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı

Verimlilik Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ayşe, işyerinde verimlilik artırma stratejisi geliştirmekle görevlendirilmiştir. Ayşe bu durumda aşağıdakilerden hangisini yaparsa program başarılı olamaz?

A
işletmenin mevcut durumunu ve bu durumun nedenlerini değerlendirirse
B
Verimlilik arttırma plan ve politikalarını ortaya koyarsa
C
Gelişimin neden gerekli olduğuna ilişkin kompleks bir açıklama yaparsa
D
Organizasyonu mükemmele yaklaştırabilecek modeller geliştirirse
E
Verimlilik arttırmanın açık ve kolay bir tanımını verirse
Soru 2

Verimlilik ölçüm sonuçlarının anlamlı olabilmesi için ölçümler sonucunda verimlilikteki gerçek değişimlerin doğru olarak yansıtılmasının gerekliliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşılaştırılabilirlik
B
Uyumluluk
C
Maliyet etkinliği
D
Geçerlilik
E
Kapsam
Soru 3

Bir sigortacılık şirketinde geçtiğimiz yıl işgücü verimliliği 5 poliçe/gün iken, bu yıl 6 poliçe/gün olarak tespit edilmiştir. Sigortacılık sektör ortalaması ise 7 poliçe/gündür. Şirkette çalışan iş gücü sayısında geçtiğimiz yıla göre bir değişiklik olmamıştır.
Bu durumda bu sigortacılık şirketinin işgücü verimliliği hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A
Şirketin verimliliği geçtiğimiz yıla göre artmıştır, ancak halen sektör ortalamasının altındadır.
B
Şirketin verimliliğinde geçtiğimiz yıla göre bir değişiklik olmamıştır.
C
Şirket personeline herhangi bir eğitim verilmesine gerek yoktur.
D
Şirketin verimliliği geçtiğimiz yıla göre azalmıştır, ancak halen sektör ortalamasının üzerindedir.
E
Şirketin verimliliği geçtiğimiz yıla göre azalmıştır, ve halen sektör ortalamasının altındadır.
Soru 4

Verimlilik artırma programlarının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için “üst yönetimin gerektiğinde risk alarak farklı çözümleri denemekten kaçınmaması’’nı ifade eden şart aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanı koyma ve katılım
B
Yeni çözümleri sınama
C
Değişim baskısı
D
Üst yönetimin müdahalesi
E
Yeni çözümlerin bulunması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin temel yeteneklerinin ne olduğunu analiz edebilmek için kullanılan VRIN analizinin bileşenlerinden biri değildir?

A
Nadirlik
B
ikame edilemezlik
C
Taklit edilebilirlik
D
Değer
E
Kalite
Soru 6

Ali, çalıştığı iş yerinin haricinde gelirini artırmak için ikinci bir işte çalışmaktadır.
Bu durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
iş sadakati azalmaktadır.
B
Asıl işin yöneticisi bu durumu desteklemektedir.
C
Asıl işe geç kalma ve devamsızlıklar oluşabilmektedir.
D
Asıl işte performans düşebilmektedir.
E
Bu durum “ay ışığı sorunu” olarak adlandırılmaktadır.
Soru 7

Herhangi bir üretim biriminde kullanılmayan kapasite olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atıl kapasite
B
Optimum kapasite
C
Gerçekleşen kapasite
D
Teorik kapasite
E
Pratik kapasite
Soru 8

Müşterinin mamul kalitesi hakkındaki tutum ve yargılarını ifade eden kalite boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hizmet görme yeteneği
B
Algılanan kalite
C
Performans
D
Uygunluk
E
Estetik
Soru 9

Rakibinin başarısının sırrını öğrenmeye çalışmaktan önce, başarıyı nasıl tanımladığı üzerine odaklanan örnek edinme(benchmarking) türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ürün odaklı
B
içsel
C
Performans odaklı
D
Süreç odaklı
E
Stratejik
Soru 10

İşletmelerin yapısına, büyüklüğüne ve amaçlarına en uygun düşen üretim miktarı olarak tanımlanan kapasite aşağıdakilerden hangisidir?

A
Optimum
B
Teorik
C
Pratik
D
Gerçekleşen
E
Atıl
Soru 11

I. Düzeltici kararlar alınması
II. ilgili bilgilerin toplanması
III. iş etüdü ve ergonomi aracılığıyla analiz yapılması
IV. Alternatif çözümlerin geliştirilmesi
Yukarıdaki metot etüdü adımları baştan sona doğru aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
I-II-III-IV
B
II-III-IV-I
C
II-IV-III-I
D
III-II-IV-I
E
IV-III-II-I
Soru 12

Metot etüdü açısından asansör beklemek aşağıdaki faaliyetlerden hangisi kapsamında değerlendirilir?

A
işlem
B
inceleme
C
Depolama
D
Taşıma
E
Gecikme
Soru 13

(Üretimin Fiziksel/Parasal Değeri) / (Kilovvatt saat) formülü ile hesaplanan verimlilik oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A
işgücü Verimlilik Oranı (İVO)
B
Malzeme Verimlilik Oranı (MVO)
C
Enerji Verimlilik Oranı (EVO)
D
Çok Öğeli Verimlilik (ÇÖV)
E
Sermaye Verimlilik Oranı (SVO)
Soru 14

Zeynep, zaman etüdü yapmakla görevlendirilmiştir.
Zeynep'in bu çalışma sonucunda ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değişken payları tespit etmek
B
Ölçülen zamanı tespit etmek
C
işin elemanlarına ayırmak
D
Standart süreyi tespit etmek
E
Derecelendirme değerini tespit etmek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi toplam faktör verimlilik göstergelerinin zayıf yönlerinden biridir?

A
Girdi faktörlerinin ikamesiyle çıktı üzerinde yaratılan toplam etkinin gözlenebilmesi
B
Tüm üretim faktörlerinin çıktı üzerindeki etkisini içermesi
C
Gerekli verilerin toplanmasının zor olması
D
En anlamlı ve yararlı verimlilik göstergeleri olması
E
Verimlilik ölçümü sonuçlarıyla işletmenin finansal durumunu uzlaştırabilmeyi sağlaması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi araç gereçlerin depolanmasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A
Daha sık kullanılan araç-gereçlerin en kolay erişilebilen yerlere konulması
B
Tehlikeli maddelere ulaşımın zorlaştırılması
C
Araç-gereçlerin yerlerinin belli olması
D
Araç-gereç ve eşyalar birlikte depolanması
E
Araç-gereçler kullanılacakları yerin yakınında depolanması
Soru 17

Organlar açısından değerlendirildiğinde, aşağıdaki çalışma pozisyonlarından hangisi yanlıştır?

A
Omuzlar rahat bir durumda olmalıdır.
B
Eller kolun ön kısmı ile aynı hizada olmalıdır.
C
Bilekler, sert veya keskin kenarlı düzlemler üzerinde baskıya maruz kalmamalıdır.
D
Dirsekler gövdeden uzak durmalıdır.
E
Boyun çevrilerek çalışılmamalıdır.
Soru 18

Masa yüksekliği belirlenirken kullanılması gereken antropometrik ölçü aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Diz yüksekliği - Büst yüksekliği
B
Bel çevresi- Ayak uzunluğu
C
Ayak uzunluğu- Bacak kalınlığı
D
Kafa uzunluğu- Büst yüksekliği
E
Diz yüksekliği - Bacak kalınlığı
Soru 19

Yorgunluk hallerinin arka arkaya gelerek birikmesi sonucu oluşan yorgunluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kronik
B
Kas
C
Periyodik
D
Sinirsel
E
Zihinsel
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi acil çıkış kapılarında beyaz fon üzerine kullanılan renktir?

A
Turuncu
B
Mavi
C
Yeşil
D
Sarı
E
Kırmızı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...