Veritabanı Programlama 2018-2019 Final Ünite 8 Sınavı

Veritabanı Programlama 2018-2019 Final Ünite 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi NoSQL veritabanı gruplarından biri değildir?

A
Çizgi tabanlı NoSQL yapıları
B
Anahtar-Değer tabanlı MoSQL yapıları
C
Nesne tabanlı NoSQL yapıları
D
Sütun tabanlı NoSQL yapıları
E
Belge tabanlı NoSQL yapıları
1 numaralı soru için açıklama 
Nesne tabalı NoSQL yapıları, NoSQL veritabanı gruplarından biri değildir.
Soru 2

Bulut bilişim kavramında geçen bulut kelimesi hangi anlamda kullanılmaktadır?

A
Sonsuz kaynak
B
Yedekleme
C
Veri diski
D
Kablosuz bağlantı
E
İnternet
2 numaralı soru için açıklama 
Bulut kelimesi İnternet anlamda kullanılmaktadır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi NoSQL yapılarının özelliklerinden biri değildir?

A
Tablolar arası ilişkilerin belirli alanlar üzerine kurulması
B
Açık kaynak olması
C
Dağınık yapılandırılabilir olması
D
Şema bağımsız bir yapıda olması
E
Yatay olarak genişleyebilir olması
3 numaralı soru için açıklama 
Tablolar arası ilişkilerin belirli alanlar üzerine kurulması, NoSQL yapılarının özelliklerinden biri değildir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinde Google tarafından 2012 yılında büyük veri analiz hizmet sağlamak amacıyla sunulan ürünün adı doğru olarak verilmiştir?

A
Chrome
B
Scholar
C
BigQuery
D
Adsense
E
Analytics
4 numaralı soru için açıklama 
Google tarafından 2012 yılında büyük veri analiz hizmet sağlamak amacıyla sunulan ürünün adı Big Query’dir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yüzlerce kullanıcıya aynı zamanda farklı hizmetler verebilen içerisinde çok sayıda işlemci ve sabit disk barındıran güçlü ve pahalı bilgisayarların genel adıdır?

A
Performans bilgisayarı
B
Anaçatı bilgisayar
C
Şirket bilgisayarı
D
Terminaller
E
Serverlar
5 numaralı soru için açıklama 
Şirketler için anaçatı bilgisayar yatırımları oldukça maliyetli yatırımlardır. Bu sebepten dolayı şirketler, anaçatı bilgisayardan en iyi şekilde yararlanmak için işlem gücü olmayan zayıf terminalleri kullanmışlardır. Anaçatı bilgisayar (mainframe), yüzlerce kullanıcıya aynı zamanda farklı hizmetler verebilen içerisinde çok sayıda işlemci ve sabit disk barındıran güçlü ve pahalı bilgisayarlardır.
Soru 6

I. BlueLock
II. PrimaCloud
III. Amazon EC2
IV. Google App Engine
V. Pivotal Cloud Foundry
Yukarıda numaralandırılmış olanlardan hangisi veya hangileri teknoloji işletmeleri veya geliştiriciler için dosya saklama alanı ya da hesap yapabilme gibi kaynakları hizmet olarak sunulduğu yapılardandır?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I, III ve V
E
I, III, IV ve V
6 numaralı soru için açıklama 
Bulut bilişim yapılarında her şey kullanıcıya hizmet olarak sunulur. Hizmet olarak altyapı (IaaS), hizmet olarak platform, hizmet olarak yazılım şeklinde sıralanır. Yukarıda numaralandırılan açıklardan I ve V veri kaynaklı açıklardandır. Hizmet olarak altyapı ürünlerine örnek verecek olursak Amazon EC2, Amazon Web Services, BlueLock, PrimaCloud gibi uygulamaları sayabiliriz. Hizmet olarak platform (PaaS), teknoloji işletmeleri ve geliştiriciler için bulut bilişime hazır çözümler üretmesini sağlayan yapıların sunulduğu modeldir. Hizmet olarak platform ürünlerine örnek verecek olursak Engine Yard, Google App Engine, IBM Bluemix, Pivotal Cloud Foundry, Red Hat OpenShift, gibi ürünleri sayabiliriz.
Soru 7

Google BigQuery’nin bu kadar büyük veriler içerisinde bu kadar hızlı sorgulara cevap vermesinin altında yatan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A
CAP
B
ACID
C
Dremel
D
Hareket
E
Cisco WebEx
7 numaralı soru için açıklama 
CAP, Türkçede sırası ile tutarlılık, ulaşılabilirlik ve bölünebilme toleransı kelimelerine karşılık gelmektedir. ACID kelimesi Atomicity, Consistency, Isolation, Durability kelimelerinin ilk harflerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Hareket veritabanında yapılan işlemler olarak adlandırılır. İngilizce “transaction” teriminin Türkçedeki karşılığıdır. Cisco WebEx, hizmet olarak yazılım (SaaS) örneklerinden birisidir. Google BigQuery’nin bu kadar büyük veriler içerisinde bu kadar hızlı sorgulara cevap vermesinin altında yatan teknoloji yine Google tarafından geliştirilmiş olan Dremel altyapısıdır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi teknoloji işletmeleri ve geliştiriciler için bulut bilişime hazır çözümler üretmesini sağlayan yapıların sunulduğu modeldir?

A
Cloud Computing
B
Karma bulut yapısı
C
Hizmet olarak altyapı (IaaS)
D
Hizmet olarak platform (PaaS)
E
Hizmet olarak yazılım (SaaS)
8 numaralı soru için açıklama 
Bulut bilişim İngilizce “cloud computing” terimine Türkçe’de verilen isimdir. Hizmet olarak altyapı (IaaS), teknoloji işletmeleri veya geliştiriciler için dosya saklama alanı ya da hesap yapabilme gibi kaynakları hizmet olarak sunulduğu yapılardır. Hizmet olarak platform (PaaS), teknoloji işletmeleri ve geliştiriciler için bulut bilişime hazır çözümler üretmesini sağlayan yapıların sunulduğu modeldir. Hizmet olarak yazılım (SaaS), belirli bir amaç için geliştirilmiş yazılımları son kullanıcıya kiralama yöntemi ile sunmamızı sağlayan bulut yapılardır. Karma bulut yapısı çeldirici olarak verilmiştir.
Soru 9

Tek bir yerel sunucunun ya da kişisel bir cihazın kaynağına bağlı olarak yapılan hesaplama yerine birden fazla cihazın kaynaklarını beraber kullanarak hesaplama yapma işine ne ad verilir?

A
Yedekleme
B
Veritabanı
C
Bulut bilişim
D
Paylaşım
E
Disk planlama
9 numaralı soru için açıklama 
Tek bir yerel sunucunun ya da kişisel bir cihazın kaynağına bağlı olarak yapılan hesaplama yerine birden fazla cihazın kaynaklarını beraber kullanarak hesaplama yapma işine bulut bilişim adı verilir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hizmet olarak platform ürünlerine örnekler arasında yer almamaktadır?

A
Azure
B
Heroku
C
Pivotal Cloud Foundry
D
Dropbox Paper
E
Red Hat OpenShift
10 numaralı soru için açıklama 
Dropbox Paper hizmet olarak platform ürünlerinin örnekleri arasında yer almamaktadır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel veritabanlarının kararlı çalışması ve veri bütünlüğünün korunması için gerekli durumlar arasında yer almamaktadır?

A
Bölünmezlik
B
Tutarlılık
C
İzolasyon
D
Dayanıklılık
E
Tekrar edilebilirlik
11 numaralı soru için açıklama 
Tekrar edilebilirlik ilişkisel veritabanlarının kararlı çalışması ve veri bütünlüğünün korunması için gerekli durumlar arasında yer almamaktadır.
Soru 12

Eric Brewer tarafından ortaya konan CAP teoremi aşağıdaki tarihlerden hangisinde önerilmiştir?

A
1968
B
1978
C
1988
D
1998
E
2008
12 numaralı soru için açıklama 
Eric Brewer tarafından ortaya konan CAP teoremi 1998 yılında önerilmiştir.
Soru 13

İlişkisel veritabanı yapılarında tablolar üzerinde birleştirme aşağıdaki komutlardan hangisiyle gerçekleştirilir?

A
Join
B
Merge
C
Try
D
Do
E
Split
13 numaralı soru için açıklama 
İlişkisel veritabanı yapılarında tablolar üzerinde birleştirme Join komutuyla gerçekleştirilir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi NoSQL veritabanı tipleri arasında yer almamaktadır?

A
Çizge Tabanlı NoSQL
B
İlişki Tabanlı NoSQL
C
Anahtar Değer Tabanlı NoSQL
D
Sütun Tabanlı NoSQL
E
Belge Tabanlı NoSQL
14 numaralı soru için açıklama 
İlişki Tabanlı NoSQL, NoSQL veritabanı tipleri arasında bulunmamaktadır.
Soru 15

MongoDB aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Çizge Tabanlı NoSQL
B
İlişki Tabanlı NoSQL
C
Anahtar Değer Tabanlı NoSQL
D
Süun Tabanlı NoSQL
E
Belge Tabanlı NoSQL
15 numaralı soru için açıklama 
MongoDB, Belge Tabanlı NoSQL’e bir örnektir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yüzlerce kullanıcıya aynı zamanda farklı hizmetler verebilen içerisinde çok sayıda işlemci ve sabit disk barındıran güçlü ve pahalı bilgisayarların genel adıdır?

A
Performans bilgisayarı
B
Anaçatı bilgisayar
C
Şirket bilgisayarı
D
Terminaller
E
Serverlar
16 numaralı soru için açıklama 
Şirketler için anaçatı bilgisayar yatırımları oldukça maliyetli yatırımlardır. Bu sebepten dolayı şirketler, anaçatı bilgisayardan en iyi şekilde yararlanmak için işlem gücü olmayan zayıf terminalleri kullanmışlardır. Anaçatı bilgisayar (mainframe), yüzlerce kullanıcıya aynı zamanda farklı hizmetler verebilen içerisinde çok sayıda işlemci ve sabit disk barındıran güçlü ve pahalı bilgisayarlardır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Google BigQuery yapısının bileşenlerinden birisi değildir?

A
Aktiviteler
B
Veri bloğu
C
Projeler
D
Tablolar
E
İşler
17 numaralı soru için açıklama 
Google BigQuery yapısı üzerinde projeler, veri bloğu, tablolar ve işler olmak üzere dört temel bileşen vardır. Aktiviteler bu bileşenlerden birisi değildir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi teknoloji işletmeleri ve geliştiriciler için bulut bilişime hazır çözümler üretmesini sağlayan yapıların sunulduğu modeldir?

A
Cloud Computing
B
Karma bulut yapısı
C
Hizmet olarak altyapı (IaaS)
D
Hizmet olarak platform (PaaS)
E
Hizmet olarak yazılım (SaaS)
18 numaralı soru için açıklama 
Bulut bilişim İngilizce “cloud computing” terimine Türkçe’de verilen isimdir. Hizmet olarak altyapı (IaaS), teknoloji işletmeleri veya geliştiriciler için dosya saklama alanı ya da hesap yapabilme gibi kaynakları hizmet olarak sunulduğu yapılardır. Hizmet olarak platform (PaaS), teknoloji işletmeleri ve geliştiriciler için bulut bilişime hazır çözümler üretmesini sağlayan yapıların sunulduğu modeldir. Hizmet olarak yazılım (SaaS), belirli bir amaç için geliştirilmiş yazılımları son kullanıcıya kiralama yöntemi ile sunmamızı sağlayan bulut yapılardır. Karma bulut yapısı çeldirici olarak verilmiştir.
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x