Veritabanı Sistemleri 2016-2017 Vize Sınavı

Veritabanı Sistemleri 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Veritabanında saklanacak olan verilerin tanımlanmasından ve bu verilerin depolanması ve gösterilmesi için gerekli olan uygun yapıların seçilmesinden sorumlu olan veritabanı kullanıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veritabanı yöneticisi
B
Veritabanı tasarımcısı
C
Sistem analistleri
D
Uygulama programcıları
E
Parametrik kullanıcılar
Soru 2

Verilerin düzenlenmesi ve depolanmasına ilişkin ayrıntıların gizlenmesi ve verinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için veriye ilişkin temel özelliklerin vurgulanmasına ne ad verilir?

A
Veri güncelleme
B
Veri gruplama
C
Veri soyutlama
D
Veri örnekleme
E
Veri yapılandırma
Soru 3

Kavramsal şemanın, dışsal şemalarda ya da uygulama programlarında değişiklik yapılmaksızın değiştirilebilmesine ne ad verilir?

A
Veri soyutlama
B
Fiziksel veri bağımsızlığı
C
Kavramsal eşleştirme
D
içsel eşleştirme
E
Mantıksal veri bağımsızlığı
Soru 4

Sistem analisti tarafından belirlenen ayrıntıları program haline getiren ve daha sonra test eden, hataları ayıklayan, belgeleyen ve kaydedilmiş işlemler olarak sürekliliğini sağlayan veritabanı kullanıcıları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelişmiş son kullanıcılar
B
Bağımsız son kullanıcılar
C
Veritabanı yöneticileri
D
Veritabanı tasarımcıları
E
Uygulama programcıları
Soru 5

Veritabanı tanımlamak, veritabanı oluşturmak, veritabanında işlem yapmak, veritabanının farklı kullanıcı yetkilerini belirlemek, veritabanının bakımını ve yedeklemesini yapmak için geliştirilmiş programlar bütününe ne ad verilir?

A
Veritabanı programlama sistemi
B
Veritabanı yönetim sistemi
C
Kurumsal kaynak planlama
D
Yapılandırılmış sorgulama dili
E
OLAP sistemleri
Soru 6

Veritabanında saklanacak verilerin, kısıtlarının ve ilişkilerinin gösteriminin yapıldığı veri modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
iç model
B
Dış model
C
Kavramsal veri modeli
D
Mantıksal veri modeli
E
Fiziksel veri modeli
Soru 7

Veritabanı yönetim sisteminin kurulduğu ve mevcut verilerin dönüştürülerek veritabanına aktarıldığı veritabanı yaşam döngüsü fazı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Operasyon
B
Veritabanı tasarımı
C
Gereksinim analizi
D
Uygulama ve yükleme
E
Bakım
Soru 8

İlişkisel veri tabanlarında; bir tablonun birinci anahtarının diğer bir tabloya daha kolay bağlanması amacıyla ikinci tablo üzerinde bir sütun olarak yer almasına ne ad verilir?

A
Birincil öznitelik
B
Yabancı anahtar
C
Benzersiz anahtar
D
ikincil öznitelik
E
ikincil anahtar
Soru 9

Bir organizasyon veya işletmenin verilerinin detaylı ve mantıksal temsilinin grafiksel gösterimine ne ad verilir?

A
Öznitelik diyagramı
B
Etkinlik diyagramı
C
Bileşen diyagramı
D
Varlık ilişki diyagramı
E
Etki alanı diyagramı
Soru 10

Bir özniteliğin alabileceği değerlerin tümünün oluşturduğu kümeye ne ad verilir?

A
Etki alanı
B
Anahtar
C
ilişki
D
Varlık
E
Nitelik
Soru 11

Sabit boydaki karakter dizisinde, yabancı dildeki karakter kümelerinden, karakterleri depolamak için kullanılması gereken veri tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
NATIONAL CHAR
B
BİT VARYING
C
GEOMETRY
D
DOUBLE PRECISION
E
Tl M ESTAMP
Soru 12

Krediler (KrediNo, KrediMiktarı): Krediler tablosunda müşterilere ait kredi numaraları ve verilen kredilerin miktarları tutulur.
Yukarıdaki Krediler adlı tablo tanımına göre, KrediNo değeri 8 olan kayıtları getirmek için kullanılması gereken ilişkisel cebir işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kartezyen çarpım
B
Kesişim
C
Yansıtma
D
Şartlı bitişme
E
Seçim
Soru 13

I. (25 x 3) + 100 = 175
II. (25 x 3 x Null) + 100 = 175
III. (25 x 3) + 100 + Null = Null
IV. (25 x 3) + 100 + Null = 175
İlişkisel veritabanında tanımlanan yukarıdaki işlemlerden hangilerinin sonuçları doğru olarak verilmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve IV
E
I, II ve IV
Soru 14


Yukarıdaki tablo örneğinde çok parçalı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
MüşteriAdSoyad
B
Gno
C
Dersler
D
Sinif
E
PostakoduSehir
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tablodaki alanlar üzerine uygulanan kısıtlardan biri değildir?

A
Not null kısıtı
B
Anahtar kısıtı
C
Check kısıtı
D
indeks kısıtı
E
Default kısıtı
Soru 16

Hastanede çalışan bir doktorun birden fazla hastaya bakması ve bir hastanın ise aynı hastanede birden fazla doktora muayene olması durumunda doktor bilgileri ve hasta bilgileri tabloları arasında aşağıdaki ilişki türlerinden hangisi gerçekleşir?

A
Çoka çok ilişkisi
B
Bire bir ilişkisi
C
Bire çok ilişkisi
D
Veri türü ilişkisi
E
Belirsiz ilişki
Soru 17

Access veritabanındaki tablolar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Access tablolarının yapısı dinamiktir.
B
Access’te tablo isimleri istenen uzunlukta verilebilir, karakter sınırlaması yoktur.
C
Farklı veritabanlarındaki tablolar birbiri ile bağlanabilir.
D
Veritabanında oluşturulmuş bir tabloya yeni alan eklenebilir.
E
Veritabanında oluşturulmuş bir tablonun alan veri türü değiştirilebilir.
Soru 18

I. Elde edilmesi kolay olan ucuz sistemlerdir.
II. Üst düzey kullanıcı bilgisi gerektirir.
III. Basit ihtiyaçların karşılanması için kullanılan sistemlerdir.
Masaüstü veritabanı yönetim sistemleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

E-posta adresleri ya da web sayfaları gibi bağlantıların yer aldığı Access tablo alanı veri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
OLE nesnesi
B
Evet/Hayır
C
Ek
D
Köprü
E
Not
Soru 20

MS Access tablolarında depolanmış verileri özel bir görünümle kullanıcıya sunan veritabanı nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sorgular
B
Sekmeler
C
Raporlar
D
Formlar
E
Modüller
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (11 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,45. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x