Veritabanı Sistemleri 2017-2018 Final Sınavı

Veritabanı Sistemleri 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sütun adı, sütun veri türü, kısıtlamaları, birincil ve yabancı anahtarlar da dahil olmak üzere tüm tablo yapılarının gösterildiği veri modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiziksel veri modeli
B
Dış model
C
Kavramsal veri modeli
D
iç model
E
Mantıksal veri modeli
Soru 2

Bir veritabamnm mantıksal yapısını tanımlamada kullanılacak kavramlar, işlemler ve kurallar bütününe ne ad verilir?

A
Veri ambarı
B
Veri modeli
C
Veri sözlüğü
D
Veri deposu
E
Veri mimarisi
Soru 3

Veritabanındaki bir tablonun bir kaydı ile diğer tablonun birden fazla kaydı eşleşiyorsa, bu iki tablo arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çoka çok ilişkisi
B
Bire bir ilişkisi
C
Bire çok ilişkisi
D
Belirsiz ilişki
E
Birincil anahtar ilişkisi
Soru 4

ALTER TABLE Öğrenciler DROP COLUMN [Yaş];
Yukarıdaki SQL sorgusunun gerçekleştirdiği işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
“Öğrenciler” tablosundan “Yaş” alanının silinmesi
B
“Öğrenciler” tablosuna “Yaş” alanının eklenmesi
C
“Öğrenciler” tablosunda “Yaş” alanının seçilmesi
D
“Öğrenciler” tablosunda “Yaş” alanının kopyalanması
E
“Öğrenciler” tablosunda “Yaş” alanının kilitlenmesi
Soru 5

Saklı yordam oluşturmak için kullanılması gereken komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
ALTER TABLE
B
DROP PROCEDURE
C
CREATE VIEW
D
ALTER VİEW
E
CREATE PROCEDURE
Soru 6

Görünüm oluşturmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
UNIQE INDEX
B
SELECT PROCEDURE
C
DROP INDEX
D
DELETE VIEW
E
CREATE VIEW
Soru 7

Bir tabloda herhangi bir alan için belirli değer aralığında veri girişinin olması için kullanılması gereken komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
VARBINARY
B
NOT NULL
C
REFRESH
D
NUMERIC
E
CHECK
Soru 8

Mantıksal bir karşılaştırma sonucu doğru ve yanlış durumlar için iki ayrı değer görüntüleyen mantıksal işlev komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABS
B
CAST
C
IIF
D
İN
E
SQRT
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi SQL komutlarında veri kümelerinin birleştirilmesi için kullanılabilecek ifadelerden biri değildir?

A
INTERSECT
B
UNION
C
EXCEPT
D
CONNECT
E
UNION ALL
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir metin dizesi içerisinden belirli bir bölümün alınmasını sağlayan SQL işlevidir?

A
PATINDEX
B
CONCAT
C
STR
D
REPLACE
E
SUBSTRİNG
Soru 11

Veri sorgulamada kayıtların belirli ölçütlere göre sınırlanması için kullanılan SQL ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ON
B
WHERE
C
FROM
D
GROUP BY
E
ORDERBY
Soru 12

‘TabloAdı’ tablosundaki kayıtlardan ‘Koşul’ ifadesi ile belirtilen kayıtların silinmesini sağlayan DELETE komutunun genel yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
DELETE FROM Koşul WHERE TabloAdı
B
DELETE Koşul WHERE TabloAdı
C
DELETE FROM TabloAdı WHERE Koşul
D
DELETE TabloAdı SELECT Koşul
E
DELETE Koşul SELECT TabloAdı
Soru 13

Ondalıklı bir sayının istenen basamağa kadar yuvarlanmasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
LOWER
B
PARSE
C
CONVERT
D
ROUND
E
CAST
Soru 14

Bir tablodaki kayıt üzerinde güncelleme yapmak için kullanılan SQL komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
UPDATE
B
ON DELETE CASCADE
C
COMMIT
D
ROLLBACK
E
EDIT
Soru 15

Veritabanı tablolarına bir veya daha çok satır (kayıt) eklemek için SQL dilinde kullanılacak olan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
UPDATE
B
INSERT INTO
C
CREATE
D
DELETE
E
TRUNCATE
Soru 16

Veritabanında yer alan bir tabloya ait; A, B, C, D, E, F, G ve H öznitelikler, A birincil anahtar ve A->B, B->C, E->F, H->F fonksiyonel bağımlılıklar veriliyor.
Buna göre, bu tabloya ait geçişli bağımlılığı ifade eden fonksiyonel grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
A->C
B
A->F
C
A->G
D
E->H
E
H->E
Soru 17

Bir tabloda birincil anahtar iki veya daha fazla öznitelikten oluşuyorsa, bu tür birincil anahtarlara birleşik anahtar adı verilir.
Buna göre, bu tür tablolarda anahtar olmayan özniteliğin, birleşik anahtarın sadece bir kısmı ile belirlenmesi durumuna ne ad verilir?

A
Geçişli bağımlılık
B
Kısmi bağımlılık
C
Çok değerli bağımlılık
D
Tam fonksiyonel bağımlılık
E
Döngüsel bağımlılık
Soru 18

Çok değerli hiçbir bağımlılığın kalmadığı ve birincil anahtar olan alanlar ile diğer alanlar arasındaki her bir bağımsız bire-çoklu ilişki için ayrı tablo oluşturulduğu normalleştirme aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
1NF
B
2NF
C
3NF
D
4NF
E
BCNF
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi normalleştirmenin amaçlarından biri değildir?

A
Veri artıklığını minimuma indirmek
B
Veri işlemeyi daha basit hale getirmek
C
Sorgu süresini artırmak
D
Veri bütünlüğünü sağlayan kısıtların uygulamasını basitleştirmek
E
Gerçek varlık ve ilişkileri daha iyi temsil edecek veritabanı modeli tasarımını gerçekleştirmek ve ilerideki geliştirmeler için sağlam bir taban oluşturmak
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x