Veritabanı Sistemleri 2017-2018 Vize Sınavı

Veritabanı Sistemleri 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kullanıcıdan ya da yazılım sorunlarından kaynaklanabilecek veri kaybının önlenmesi amacıyla veritabanının yedeklerinin alınması ve kurtarma işlemlerine ilişkin düzenlemelerin yapılması, veritabanı sorumlularının yerine getirdikleri aşağıdaki temel görevlerden hangisi kapsamında yer alır?

A
Veritabanı güvenliğinin sağla nması
B
Veritabanı tasarımının yapılması
C
Veritabanının işletiminin sürekliliğinin sağlanması izlenmesi ve
D
Veritabanı kullanım tanımlanması yetkilerinin
E
Veritabanından beklenen sağlanması performansın
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi veritabanı yönetim sistemi yazılımlarından biri değildir?

A
MySQL
B
Oracle
C
MS Word
D
MS SQL Server
E
Sybase
Soru 3

Veritabanına iletilen sorguların anlamsal ve söz dizimsel çözümlemesini, kullanıcı yetkisinin kontrolünü ve sorguları işlemek için kullanılması gereken algoritmayı belirleme işlerini gerçekleştiren veritabanı yönetim sistemi bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısal sorgulama dili
B
Sorgu işleyici
C
Veri işleme dili
D
içsel eşleştirici
E
Veri tanımlama dili derleyicisi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi veritabanı modellerinden biri değildir?

A
Hiyerarşik
B
Nesneye yönelik
C
Masaüstü
D
E
ilişkisel
Soru 5

Charles Bachman tarafından geliştirilen ilk genel amaçlı veritabanı yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
IDS
B
ER
C
IBM
D
VTYS
E
IMS
Soru 6

Varlık ilişki modelinde varlık kümesindeki her bir örnek için farklı değer alan özniteliğe ne ad verilir?

A
Çok değerli öznitelik
B
Anahtar öznitelik
C
Tek değerli öznitelik
D
Türetilen öznitelik
E
Basit öznitelik
Soru 7

Veri süreklilik teknolojisinin belirli bir sürümü ile bağımlı, tamamıyla bağlanmış veri modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
iç model
B
Kavramsal veri modeli
C
Dış model
D
Mantıksal veri modeli
E
Fiziksel veri modeli
Soru 8

En az iki varlık kümesi arasındaki etkileşimi gösteren bağlantıya ne ad verilir?

A
Etki alanı
B
ilişki
C
Basit öznitelik
D
Türetilen öznitelik
E
Birleşik anahtar
Soru 9

Veritabanınm kullanıldığı bilgi sistemi kullanıma alındıktan sonra, yeni gereksinimlerin gerçekleştirildiği veritabanı yaşam döngüsü fazı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygulama ve yükleme
B
Bakım
C
Operasyon
D
Tasarım
E
Gereksinim analizi
Soru 10

I. Ne kadar çok indeks kullanılırsa veritabanının performansı o kadar artar.
II.Bir indekste çok fazla alan kullanılmamalıdır.
III.Farklı değeri az olan alanlar indekslenmemelidir.
İndekslerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 11

I. iki tablonun tüm kayıtlarını getirir.
II.iki tablonun ortak kayıtlarını getirir.
III.Bir tablonun kayıtlarının alt kümesi olarak yeni bir tablo üretir.
Yukarıdaki ilişkisel cebir işlemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
I: Doğal bitişme, II: Şartlı bitişme, III: Seçim
B
I: Doğal bitişme, II: Şartlı bitişme, III: Teta bitişme
C
I: Kartezyen çarpım, II: Doğal bitişme, IlkYansıtma
D
I: Birleşim, II: Kesişim, III: Şartlı bitişme
E
I: Birleşim, II: Kesişim, III: Seçim
Soru 12

Bir tablonun sadece seçilen alanlarından yeni bir tablo oluşturan ilişkisel cebir işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kartezyen çarpım
B
Doğal bitişme
C
Yansıtma
D
Birleşim
E
Şartlı bitişme
Soru 13

Bir tabloya kayıtlar girildiğinde ya da bir tablodan kayıtlar silinmek istendiğinde, tablolar arasında tanımlanan ilişkileri korumak için izlenen kurallara ne ad verilir?

A
Veri türü
B
Birincil anahtar
C
Yabancı anahtar
D
Bilgi tutarlılığı
E
Alt form
Soru 14

Uzun metin blokları ve metin biçimlendirilmesinin kullanıldığı metinler olarak tanımlanan Access tablo alanı veri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evet/Hayır
B
Ek
C
Köprü
D
Not
E
OLE nesnesi
Soru 15

I. Tablolarda her satır bir alan, her sütun bir kayıt olarak kabul edilir.
II.iki tablo arasında ilişki oluşturmak için tabloların ortak ya da ilişkili alana sahip olması gerekir.
III.ilişkisel veritabanlarında farklı tablolarda yer alan veriler başka bir tabloyu ilgilendirebilir.
Tablolar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Veritabanındaki bir tablonun bir kaydı ile diğer tablonun bir kaydı eşleşiyorsa, bu iki tablo arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çoka çok ilişkisi
B
Belirsiz ilişki
C
Bire bir ilişkisi
D
Bire çok ilişkisi
E
Birincil anahtar ilişkisi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi masaüstü veritabanı yazılımlarından biridir?

A
MS Access
B
Sybase
C
MS SQL Server
D
MySQL
E
Oracle
SONUÇLAR
17 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x