Web Okuryazarlığı 2017-2018 Final Sınavı

Web Okuryazarlığı 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çeşitli protokollere göre bilginin paketler halinde sistemler arasında aktarılmasını ve etkileşimini sağlayan yapı olarak tanımlanan ________ ilk kez ABD’nin savunma sistemi projesi olan ________ ile hayata geçmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlar?

A
tarayıcı - WWW
B
tarayıcı - CERN
C
mosaic - HTML
D
internet - ARPANET
E
internet - W3C
Soru 2

I. Bilgisayarın donanım parçalarını tanımlayabilirle
II. Bilgisayarda dosya kopyalayabilme
III. e-posta gönderip alabilme
IV. internet tarayıcılarını kullanabilme
Yukarıdakilerden hangileri bilgisayar okuryazarı bireyin göstermesi yeterlilikler arasında yer alır? gereken

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi web sayfasında oluşturulması planlanan her sayfa için sorulması gereken sorulardan biri değildir?

A
Bu sayfa neden oluşturuluyor?
B
Okuduktan sonra kullanıcının ne yapması isteniyor?
C
Bu sayfa ne zaman oluşturuluyor?
D
Bunu okumak istiyorlar mı?
E
Kullanıcının buna ihtiyacı var mı?
Soru 4

I. Web robotu
II. Arama dizini
III. Kullanıcı arabirimi
Yukarıdakilerden hangileri bir arama motorunun bileşenleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Belirli sosyal medya uygulamalarının kullanışlı olup olmadığına inanma, sosyal medya etkinliklerinin eğlenceli bulunup bulunmadığını düşünme durumuna ne ad verilir?

A
Öz yetkinlik
B
Beceri
C
Bilgi
D
Öz yeterlilik
E
Tutum
Soru 6

Web günlüğü paylaşım ortamları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Etiketleme özelliği yoktur.
B
Çok fazla teknik bilgiye ihtiyaç duyulmadan oluşturulabilir.
C
Belirli bir ücret karşılığında oluşturulur.
D
Yazılara yorum eklenemez.
E
Paylaşılan yazılar, diğer platformlarda ve sosyal medyada paylaşılamaz.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi web günlüğü oluşturmadan önce göz önünde bulundurulması gereken unsurlar arasında yer almaz?

A
Günlüğün reklamının yapılması
B
içeriğin kategorileştirilmesi ve etiketlenmesi
C
Amacın belirlenmesi
D
Tasarıma önem verilmesi
E
Yorumların nasıl denetleneceğinin planlanması
Soru 8

Amerikan Kütüphaneler Birliği tarafından yapılan tanıma göre ________ ; bilgi gereksiniminin fark edilmesi, bu bilginin elde edilmesi, değerlendirilmesi ve etkin bir biçimde kullanılması için bireylerin sahip olması gereken beceriler bütünüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
teknoloji okuryazarlığı
B
medya okuryazarlığı
C
bilgisayar okuryazarlığı
D
web okuryazarlığı
E
bilgi okuryazarlığı
Soru 9

Herkesin üzerinde istediği gibi düzenlemeler yapabilmesine izin veren web sayfaları topluluğuna ve bu tür siteleri oluşturmak için kullanılan yazılımlara genel olarak ne ad verilir?

A
Facebook
B
Instagram
C
Twitter
D
Viki (Wiki)
E
Web Günlüğü (Blog)
Soru 10

__________; enformasyonun çeşitli sentezleme modelleri ile anlaşılır hale getirilmesi, insanın deneyimleri ile birleşerek öngörü ve kestirimlerin yapılmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bilgi
B
Veri
C
Enformasyon
D
Gözlem
E
Fikir
Soru 11

I. Gözlem
II. Anlama
III. Uygulama
IV. Organizasyon
Bilgi hiyerarşisinin yukarıdaki aşamalarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I, II, III ve IV
B
I, IV, II ve III
C
II, I, III ve IV
D
II, IV, III ve I
E
IV, III, I ve II
Soru 12

__________, bilginin yeni olmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Yansızlık
B
Güvenirlik
C
Güncellik
D
Geçerlik
E
Doğruluk
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi web etiği ile ilgili olarak Türkiye Bilişim Vakfı'nın hazırladığı iletişim kurallarından biri değildir?

A
Uygunsuz davranışlar sergilemekte ısrarlı olanları, ölçülü bir şeklide uyarmaya çalışmak
B
Uzun alıntılar yapmaktan mümkün olduğunca kaçınmak
C
Açık kimliği her türlü durumda gizlemek
D
iletileri yanıtlamadan önce bir kere daha özenle okumak
E
Tartışmaların özelleşmesine ve kişiselleşmesine yol açacak davranışlardan kaçınmak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi telif hakları açısından, eserin kullanılması için izin gerektirmeyen istisnai durumlardan biri değildir?

A
Güvenlik ve adli gerekçelerle kamu yararı için kullanım
B
Tanıtım amaçlı kısa tespitler halinde kullanım
C
Mahkeme ve mevzuat kararları ile kullanım
D
Kâr amacı güden şahsi kullanım
E
Hayır amaçlı düzenlenen gösterilerde kullanım
Soru 15

Bir sisteme dışarıdan sızılabilmesi için o sistemde açık oluşturma işlemine ne ad verilir?

A
Arka kapı
B
Bilgisayar virüsü
C
Truvaatı
D
Casus yazılım
E
Bilgisayar solucanı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi genel kamu lisansının (GPL) avantajlarından biri değildir?

A
Kullanıcının, yazılımın içinde ne olduğunu bilmesi
B
Kullanıcının, ürünün gelişmesi için üretici firmaya bağlı kalması
C
Yazılım çok büyük bir kitle tarafından kullanıldığı için hataların çok hızlı bir şekilde keşfedilmesi ve çok büyük bir kitle tarafından geliştirildiği için hataların çok hızlı bir şekilde düzeltilmesi
D
Üretici firmanın, kullanıcı kitlesini geliştirmek için büyük bir şansa sahip olması
E
Kullanıcının, yazılımda beğenmediği kısımları değişirmekte özgür olması
Soru 17

Web'in telif hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
internet, etkileşimli yapısı ve sanal gerçeklik uygulamaları gibi teknolojik gelişmeler ile klasik eser tanımının kolaylıkla yapılmasını sağlamaktadır.
B
Uygulanacak hukukun tespiti yani Devletler Hususi Hukukuna ilişkin sorunlar bulunmaktadır.
C
Web sayfaları ya da içeriği ile ilgili korumanın sınırları tam olarak belirlenememektedir.
D
internet üzerinden yapılan hak ihlallerinde, ihlali yapanın tespiti ve bu ihlalin önlenmesi son derece güç olmaktadır.
E
internetin hiçbir hukuki kişiliğe ya da kuruma ait olmayan bir yapıda bulunması yapılacak düzenlemeleri zorlaştırmaktadır.
Soru 18

İnsan ilişkilerini veya insanların dikkatsizliklerini kullanarak hedef kişi ya da kurum hakkında bilgi toplamak ve gereken yönergelerle kullanmak aşağıdakilerden hangisini ifede eder?

A
Casus yazılım
B
Truva atı
C
Sosyal mühendislik saldırısı
D
Bilgisayar virüsü
E
Bilgisayar solucanı
Soru 19

Bir kural kümesi temelinde ağa gelen giden paket trafiğini kontrol eden donanım ya da yazılım tabanlı ağ güvenlik sistemine ne ad verilir?

A
DNS sunucusu
B
Güvenlik duvarı
C
Sunucu bilgisayar
D
Web tarayıcısı
E
işletim sistemi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi internetten dosya indirmek ve paylaşmak için kullanılan programlardan biri değildir?

A
Kaza
B
FileZilla
C
BitTorent
D
PDF
E
CuteFTP
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x