Web Okuryazarlığı 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Web Okuryazarlığı 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi okuryazarlık türlerinden biri değildir?

A
Alfabeye dayalı okuryazarlık
B
İşlevsel okuryazarlık
C
Eleştirel okuryazarlık
D
Yeni okuryazarlık
E
İletişim okuryazarlığı
1 numaralı soru için açıklama 
Okuryazarlık ve okuryazar kavramına yüklenen anlamları ve algıları; alfabeye dayalı okuryazarlık, işlevsel okuryazarlık, eleştirel okuryazarlık, yeni okuryazarlıklar olmak üzere dört başlık altında toplamak mümkündür..
Soru 2

21. yüzyıl becerileri hangi tür okuryazarlık kavramı için kullanılmaktadır?

A
Bilgi
B
Teknoloji
C
Medya
D
İletişim
E
Web (ağ)
2 numaralı soru için açıklama 
Web okuryazarlığının gelişimi ağın gelişimde olduğu gibi ilk dönemlerinde ağda sunulan bilgi ve kaynaklara ulaşmak için “okuma”, Web 2.0 döneminde kullanıcıların ağa katılımıyla içeriği yapılandırabildikleri “yazma”, deneyimlerini paylaşabildikleri “katılım” ve bütün bunları kapsayıcı kavram olarak bilgi, beceri, alışkanlık ve karakter özelliklerini ifade eden “21 . Yüzyıl Becerileri” şeklinde dört farklı başlık altında irdelenmektedir. Ağ okuryazarlığı, teknik beceriler ve bilgisayar okuryazarlığının ötesinde, İnternet’in iş birliğine dayanan ortamında bireylerin okuma, yazma ve etkin katılım gibi yöntemleri anlayabilme becerisini de içerir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tarihsel gelişim sürecinde okuryazarlık kavramına yüklenen anlamlara dayalı başlıklardan biri değildir?

A
Alfabeye dayalı okuryazarlık
B
İşlevsel okuryazarlık
C
Zekaya dayalı okuryazarlık
D
Eleştirel okuryazarlık
E
Teknolojiye dayalı okuryazarlık
3 numaralı soru için açıklama 
Zekaya dayalı okuryazarlık, tarihsel gelişim sürecinde okuryazarlık kavramına yüklenen anlamlara dayalı başlıklardan biri değildir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bilgi okuryazarlığına sahip bireylerin özelliklerinden biri değildir?

A
İhtiyaç duyulan bilginin boyutunu ve yapısını belirleme
B
Gereksinim duyulan bilgiye etkin ve etkili olarak erişme
C
Bilgiyi ve bilgi kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirme
D
Bireysel veya grubun üyesi olarak bir bilgiyi kullanma
E
Bilgiye ulaşmada her türlü engel karşında kayıtsız davranma
4 numaralı soru için açıklama 
ACRL tarafından oluşturulan yükseköğrenim için bilgi okuryazarlığı yeterlilik standartlarına göre ise bilgi okuryazarı bireylerin nitelikleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır (ACRL, 2000): 1) Gereksinim duydukları bilginin boyutunu ve yapısını belirlerler. 2) Gereksinim duydukları bilgiye etkin ve etkili olarak erişirler. 3) Bilgiyi ve bilgi kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirirler ve seçmiş oldukları bilgiyi kendi bilgi tabanları ve değer sistemleri içerisinde birleştirirler. 3) Bireysel veya bir grubun üyesi olarak özel bir amacın gerçekleştirilmesinde bilgiyi etkili bir biçimde kullanırlar. 4) Bilginin önündeki yasal, ekonomik ve sosyal sorunlarını bilirler ve bilgiyi etik ve yasalara uygun olarak kullanırlar.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tarihsel gelişim sürecinde okuryazarlık kavramına yüklenen anlamlara dayalı başlıklardan biri değildir?

A
Alfabeye dayalı okuryazarlık
B
İşlevsel okuryazarlık
C
Zekaya dayalı okuryazarlık
D
Eleştirel okuryazarlık
E
Teknolojiye dayalı okuryazarlık
5 numaralı soru için açıklama 
Zekaya dayalı okuryazarlık, tarihsel gelişim sürecinde okuryazarlık kavramına yüklenen anlamlara dayalı başlıklardan biri değildir.
Soru 6

Taşınabilir bellek kullanabilme Web'te arama yapabilme Fare ve klavyeden veri girişini yapabilme Hesap tablolarını kullanabilme Dosyaları farklı sürücüler üzerine kaydedebilme
Yukarıda verilen maddeler hangi okuryazarlığın yeterlilikleri arasında yer almaktadır?

A
Felsefe okuryazarlığı
B
Ekonomi okuryazarlığı
C
Duygusal okuryazarlık
D
Bilgisayar okuryazarlığı
E
Hukuk okuryazarlığı
6 numaralı soru için açıklama 
Taşınabilir bellek kullanabilme Web'te arama yapabilme Fare ve klavyeden veri girişini yapabilme Hesap tablolarını kullanabilme Dosyaları farklı sürücüler üzerine kaydedebilme Bilgisayarın donanım parçalarını tanımlayabilme, bilgisayar okuryazarlığı içinde yer alan yeterliliklerden bazılarıdır.
Soru 7

Bireyleri günlük hayatın içerisinde katılımcı bireyler olmaya doğru yönlendirmede bir araç olarak görülen okuryazarlık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgisayar okuryazarlığı
B
Alfabeye dayalı okuryazarlık
C
İşlevsel okuryazarlık
D
Eleştirel okuryazarlık
E
Teknoloji okuryazarlığı
7 numaralı soru için açıklama 
İkinci dalga okuryazarlık işlevsel (fonksiyonel) okuryazarlık hareketidir ve bireyleri günlük hayatın içerisinde katılımcı bireyler olmaya doğru yönlendirmede bir araç olarak görülmektedir.
Soru 8

Eleştirel düşünme aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına imkân vermektedir?

A
İddiaları açıkça ifade etme
B
İddiaları açıkça destekleme
C
İddiaların başkaları tarafından incelenmesi
D
Gerekçeli kararlar alınması
E
Hepsi
8 numaralı soru için açıklama 
Eleştirel düşünme, iddiaları açık bir biçimde ifade etme, iddiaları gerekçelerle destekleme ve aynı zamanda iddiaların ve bu iddialara yönelik desteklerin, farklı düşüncelere sahip insanların incelemesine açık olmasını gerektirir. Eleştirel düşünme, gerekçeli kararlar vermek demektir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar okuryazarlığı olan bir bireyin yeterliliklerinden birisi değildir?

A
Bilgisayarın donanım parçalarını tanımlayabilme
B
Bilgisayarı doğru olarak açıp kapatabilme
C
Taşınabilir bellek kullanabilme
D
Fare ve klavyeden veri girişini yapabilmek
E
Bilgi kaynaklarını sentezleyip değerlendirerek yeni bilgi kaynakları yaratmak amacıyla ağların kullanılması
9 numaralı soru için açıklama 
Bilgisayarın donanım parçalarını tanımlayabilme, bilgisayarı doğru olarak açıp kapatabilme, taşınabilir bellek kullanabilme ve fare ve klavyeden veri girişini yapabilme bilgisayar okuryazarlığı olan bir bireyin yeterliliklerindendir. Bilgi kaynaklarını sentezleyip değerlendirerek yeni bilgi kaynakları yaratmak amacıyla ağların kullanılması web okuryazarlığına yöneliktir.
Soru 10

Bir birey, yaygın programları bilgisayara kurup ayarlarını yapabilme, bilgisayarı kullanarak iletişim kurabilme, internet tarayıcılarının ayarlarını yapabilme, internete güvenli bağlanabilme ve web’te arama yapabilme gibi konularda sorunlar yaşamaktadır.
Buna göre bu bireyin aşağıda verilen okuryazarlıklardan öncelikle hangisi ile ilgili kendini geliştirmesi uygundur?

A
Bilgisayar okuryazarlığı
B
Medya okuryazarlığı
C
Web okuryazarlığı
D
Bilgi okuryazarlığı
E
Teknoloji okuryazarlığı
10 numaralı soru için açıklama 
Bilgisayar okuryazarı olan bir birey aşağıdaki yeterlilikleri göstermelidir: •Bilgisayarın donanım parçalarını tanımlayabilme • Bilgisayarı doğru olarak açıp kapatabilme •Taşınabilir bellek kullanabilme •Fare ve klavyeden veri girişini yapabilme •Tarih/saat, ses, görüntü ve diğer donanım aygıtlarını ayarlayabilme •Yaygın programları bilgisayara kurup ayarlarını yapabilme •Bilgisayarı kullanarak iletişim kurabilme •Bilgisayarı kullanarak İnternet’e erişebilme •E-posta gönderip alabilme, e-posta mesajlarına dosya ekleyebilme •Bilgisayara İnternet’ten dosya indirip İnternet’e dosya yükleyebilme •Pencereleri boyutlandırıp, taşıyabilme ve kapatabilme •Ağ üzerinden dosya sunucularına ve yazıcılara erişebilme, •Dosyaları farklı sürücüler üzerine kaydedebilme •İstediği programı çalıştırabilme• Bilgisayar dosyaları arasında arama yapabilme •Bilgisayar dosyal •Bilgisayarda dosya kopyalayabilme •Kelime işlem yazılımlarını kullanabilme •Hesap tablolarını kullanabilme •İnternet tarayıcılarını kullanabilme •İnternet tarayıcılarının ayarlarını yapabilme, internete güvenli bağlanabilme •Web’te arama yapabilme Buna göre sorudan verilen etkinlilerde sorun yaşayan bir birey bilgisayar okuryazarlığında kendini geliştirebilmelidir.
Soru 11

Bir birey, bilgi kaynaklarına erişmek, var olan kaynakları kullanmak ve bunları sentezleyip değerlendirerek yeni bilgi kaynakları yaratmak amacıyla ağları kullanabilmeyi hedeflemektedir.
Bu bilgilere göre bu bireyin öncelikli olarak hangi okuryazarlık alanına yönelik çalışmayı amaçladığı yorumu yapılabilir?

A
Bilgisayar Okuryazarlığı
B
Medya Okuryazarlığı
C
Teknoloji Okuryazarlığı
D
Web Okuryazarlığı
E
Bilgi Okuryazarlığı
11 numaralı soru için açıklama 
İnternet okuryazarlığı ve ağ okuryazarlığı olarak da adlandırılan web okuryazarlığı; genel anlamda bilgi ağlarından bulunan bilgiyi tanımlama, erişme ve kullanma becerisidir. Bilgi kaynaklarına erişmek, var olan kaynakları kullanmak ve bunları sentezleyip değerlendirerek yeni bilgi kaynakları yaratmak amacıyla ağların kullanılmasıdır. Web okuryazarlığının gelişimi ağın gelişimde olduğu gibi ilk dönemlerinde ağda sunulan bilgi ve kaynaklara ulaşmak için “okuma”, Web 2.0 döneminde kullanıcıların ağa katılımıyla içeriği yapılandırabildikleri “yazma”, deneyimlerini paylaşabildikleri “;katılım” ve bütün bunları kapsayıcı kavram olarak bilgi, beceri, alışkanlık ve karakter özelliklerini ifade eden “21 . Yüzyıl Becerileri” şeklinde dört farklı başlık altında irdelenmektedir. Buna göre soruda verilen bireyin öncelikli olarak web okuryazarlığı alanına yönelik çalışmayı amaçladığı yorumu yapılabilir.
Soru 12

İnternet üzerindeki yazı, grafik, resim, ses ve hareketli görüntüler gibi içeriklerden oluşan zengin içerikli dokümanların uzaktaki bilgisayarlara iletimini sağlayan servise ne ad verilir?

A
HTTP
B
Html
C
WWW
D
ARPANET
E
Tarayıcı
12 numaralı soru için açıklama 
ZenginMetin) uzaktaki bilgisayarlara iletimi bu servis sayesinde sağlanmaktadır.
Soru 13

1993 yılında geliştirilen ilk grafiğe dayalı tarayıcının adı nedir?

A
Chrome
B
Mosaic
C
Firefox
D
Opera
E
Internet Explorer
13 numaralı soru için açıklama 
İlk grafiğe dayalı tarayıcı olan Mosaic, internet tarihi açısından ağdan bilgiye erişimi kolaylaştıran önemli bir gelişme olarak 1993 yılında Marc Andreessen ve ekibi tarafından geliştirilmiştir. Mosaic, web üzerindeki bilgiye erişimi görselleştiren bu ilk arayüz sayesinde son kullanıcı ağ üzerindeki içerik ve servislere kolaylıkla erişim sağlayabilir hâle gelmiştir.
Soru 14

Kullanıcıların pasif ve tüketici konumdan çıkarak, içeriğe katkı sağlayabildikleri uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Web 1.0
B
Web 2.0
C
Web 3.0
D
Web 4.0
E
Web 5.0
14 numaralı soru için açıklama 
Web 2.0 döneminde kullanıcı pasif ve tüketici konumundan çıkarak, içeriğe katkı sağlayan, geliştiren ve paylaşan aktif ve üretici konumuna geçmiştir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi web okuryazarlığının okuma beceri ve yetkinlikleri arasındadır?

A
Tasarım
B
Düzenleme
C
Sentezleme
D
Düzeltme
E
Karma
15 numaralı soru için açıklama 
Web okuryazarlığının okuma beceri ve yetkinlikleri; ihtiyaç olunan bilginin anahtar kelime ve sorular kullanılarak bulunabilmesi için “arama (search)”, çevrimiçi okumayı etkili kılacak şekilde ağın temel yapısını anlayabilmesi için “gezinme (navigate)”, farklı birçok çevrimiçi kaynaktan elde edilen bilginin bütünleştirilebilmesi için “sentezleme (synthesize)” ve çevrimiçi kaynaklarda sunulan bilginin ilgililiğini ve güvenirliğini karşılaştırabilmesi için “değerlendirme (evaluate)” şeklindedir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi web okuryazarlığının katılım beceri ve yetkinlikleri arasında değildir?

A
Tasarım
B
Paylaşım
C
Açık uygulama
D
Bağlanma
E
Koruma
16 numaralı soru için açıklama 
Web okuryazarlığının katılım beceri ve yetkinlikleri; ağda içeriğinize çevrimiçi topluluklarda telif hakkı ve lisansa saygı gö;stererek başkaları tarafından erişilebilmesi için “paylaşım (share)”,ağda ortak çıktılara ulaşmak için “katkı (contribute)”, ağda bilgi ve kaynakları keşfetmek adına çevrimiçi topluluklar ile etkileşim için “bağlanma (connect”, gizlilik ve sayısal kimliğin yönetimi için “koruma (protect”; ve webin şeffaf ve herkes tarafından erişilebilir kalması adına web kaynaklarının kullanımı ve katkı sağlaması için “açık uygulama (open practice” şeklindedir.
Soru 17

İngilizce'de WWW olarak kısaltılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
World Wide Web
B
World Weak Web
C
White Wide Web
D
Word Wide Wifi
E
Win Wide Web
17 numaralı soru için açıklama 
İngilizce World Wide Web sö;zcüklerinin baş harflerinden oluşan Web kavramı, WWW ifadesi ile kısaltılarak kullanılmaktadır.
Soru 18

İnsanların ve makinelerin ortak bir şekilde kendi aralarında ve birbirleriyle güçlü ve sağlam bir iletişim gerçekleştirdiği, sanallaştırma altyapısının ön planda olduğu Web dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Web 1.0
B
Web 2.0
C
Web 3.0
D
Web 4.0
E
Web 5.0
18 numaralı soru için açıklama 
Web 4.0 uygulamasında, insanların ve makinelerin ortak bir şekilde kendi aralarında ve birbirleriyle güçlü, sağlam bir bağ kuracağı ve akıllı etkileşimler gerçekleştirebileceği ağ yaklaşımı söz konusudur.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi web okuryazarlığının yazma becerisi için ihtiyaç duyduğu kavramlardan biri değildir?

A
Tasarım
B
Düzenleme
C
E-posta yollama
D
Karma
E
Kodlama
19 numaralı soru için açıklama 
Web okuryazarlığının yazma beceri ve yetkinlikleri; içeriğin belli bir düzen içinde görsel sunumu için tasarım, içeriğin ulaşılabilir ve erişilebilir şekilde oluşturulması, organize edilmesi ve paylaşılması için düzenleme, düzenlemelerin ağ ortamında var olabilmesi için kodlama, içeriklerin geliştirilebilmesi ve yeniden gözden geçirilebilmesi için düzeltme, var olan içeriklerin yapılandırılması ve yeniden tasarımı karma şeklindedir.
Soru 20

Web 1.0 ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. İçeriğin ön planda olduğu ve kullanıcıya bilgi sunmanın temel amaç olduğu evredir.
II. İletişim çift yönlüdür.
III. Kullanıcılar üretici rolündedir.
IV. Web sayfaları genellikle HTML tabanlıdır.
V. E-posta, forum ve sohbet araçları üzerinden bırakılan mesajlarla iletişim gerçekleşmektedir.

A
I-II-III
B
III-IV-V
C
I-II-III-IV
D
I-IV-V
E
I-II-III-IV-V
20 numaralı soru için açıklama 
Web 1.0'da iletişim tek yönlü olarak e-posta, forum ve sohbet araçları üzerinden bırakılan mesajlarla gerçekleşmekteydi. Kullanıcılar bu dönemde katılım imkânlarının çok olmadığı, sadece tüketici konumunda oldukları bir role sahiptiler. Dolayısıyla II ve III’te verilenler yanlış diğerleri doğrudur.
Soru 21

Zeynep, ödevi için anahtar kelimeler kullanarak tarama yapmış, birçok farklı kaynaktan elde ettiği bilginin daha anlamlı hale gelmesi için bütünleştirmiş ve elde ettiği bilginin güvenirliğini belli referanslar doğrultusunda karşılaştırmıştır. Zeynep web okuryazarlığının okuma beceri ve yetkinliklerinden hangilerini gerçekleştirmiştir?

A
Arama, gezinme, sentezleme
B
Arama, sentezleme, değerlendirme
C
Gezinme, sentezleme, değerlendirme
D
Sentezleme, değerlendirme, arama
E
Değerlendirme, gezinme, sentezleme
21 numaralı soru için açıklama 
Web okuryazarlığının “okuma” beceri ve yetkinlikleri; ihtiyaç olunan bilginin anahtar kelime ve sorular kullanılarak bulunabilmesi için “arama (search)”, çevrimiçi okumayı etkili kılacak şekilde ağın temel yapısını anlayabilmesi için gezinme (navigate”, farklı birçok çevrimiçi kaynaktan elde edilen bilginin bütünleştirilebilmesi için “sentezleme (synthesize” ve çevrimiçi kaynaklarda sunulan bilginin ilgililiğini ve güvenirliğini karşılaştırabilmesi için “değerlendirme (evaluate” şeklindedir. Zeynep bunlardan sırasıyla “aramasentezleme- değerlendirme’yi gerçekleştirmiştir.
SONUÇLAR
21 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
21Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x