Web’de Telif Hakları ve Etik 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Web’de Telif Hakları ve Etik 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kullanıcılar tarafından daha önce web sayfalarının kopyalarından meydana gelen sisteme ne isim verilir?

A
Tarayıcı sürümü
B
Ekran boyutu
C
Tarayıcı önbelleği
D
Ağ boyutu
E
Ekran arayüzü
1 numaralı soru için açıklama 
Tarayıcı önbelleği kullanıcılar tarafından daha önce görüntülenmiş web sayfalarının kopyalarından meydana gelir. Bu sayfalar tekrar görüntülenmek istediğinde, tarayıcı web sayfasından sorgulamadan önbellekten çağırır. Bu durum ağa yüklenme oranını azaltarak sayfa yüklenme hızını arttırır.
Soru 2

Web sitesi tasarımı yapılırken aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

A
Yazı tipi
B
Yüklenme hızı
C
Tarayıcı türü
D
Tarayıcı sürümü
E
Ekran çözünürlüğü
2 numaralı soru için açıklama 
Web sitesi tasarımı yapılırken web sitesi ana sayfası bir ekran çözünürlüğü esas alınarak yapılır. Uyarlanabilir (responsive) web sitesi tasarımı ekran çözünürlüğü sorununu ortadan kaldırabilecek yapıdadır.
Soru 3

Web tasarım jargonunda bir web sayfasından diğerine, aynı sitede veya başka bir web sayfasındaki bir bağlantı adı verilen metin veya resimler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Grafik arabirimi
B
Üst veriler
C
Köprü
D
Bağlantı metni
E
Önbellek
3 numaralı soru için açıklama 
Bir web sayfasından diğerine, aynı sitede veya başka bir web sayfasındaki bir bağlantı adı verilen metin veya resimler web jargonunda köprü olarak isimlendirilir. Köprü kullanılırken metin altı çizili veya farklı bir renk veya yazı tipi ağırlığına yerleştirilir.
Soru 4

İnternet siteleri ü zerinde belirli bir ü cret karşılığında reklam yerleşimlerine ilgili görsel ya da hareketli resimlerin konularak hedef kitleye ulaşmayı hedefleyen reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal medya reklamcılığı
B
Banner reklamcılığı
C
Eposta reklamcılığı
D
Arama motoru reklamcılığı
E
Web sitesi reklamcılığı
4 numaralı soru için açıklama 
İnternet siteleri ü zerinde belirli bir ü cret karşılığında reklam yerleşimlerine ilgili görsel ya da hareketli resimlerin konularak hedef kitleye ulaşmayı hedefleyen reklam türü banner reklamcılığıdır. Banner reklamcılığı; doğru hedef kitlenin analiz edildiği ve talebin olabileceği siteler ü zerinde doğru yerleşimde, doğru şekilde uygulandığında direk olarak satışa yönelik etki gösteren önemli bir internet reklamcılığı parçasıdır.
Soru 5

Adil kullanımın belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biri değildir?

A
Kullanımın amacı ve karakteri
B
Telif hakkı alınmıl çalışmanın doğası
C
Kullanımın miktarı
D
Kullanımın pazardaki etkisi
E
Telif hakkıyla korunan çalışmanın değeri
5 numaralı soru için açıklama 
Adil kullanımın belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken faktörler şunlardır: Kullanımın amacı ve karakteri, telif hakkı alınmış çalışmanın doğası, telif hakkı alınmış eserin tamamıyla bağlantılı olarak kullanılacak iş miktarı, kullanımın pazardaki etkisi veya telif hakkıyla korunan çalışmanın değeri.
Soru 6

Web sayfası tasarlarken birden çok tarayıcıda düzgün şekilde görüntülenebilir olarak hazırlanmasının nedeni nedir?

A
HTML etiketlerinin yorumlama mantığının tarayıcıdan tarayıcıya değişmesi
B
Web sayfasının kişiye özel olması
C
Web sayfasının zor anlaşılabilir olması
D
HTML etiketlerinin yorumlama mantığının her tarayıcıda aynı olması
E
Web tasarımcılarının her sayfada imzalarının yer alması
6 numaralı soru için açıklama 
Web tasarımcılarının karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri, birden çok tarayıcının düzgün şekilde görüntüleyebileceği sayfalar tasarlamaktır. Her tarayıcı, bir HTML dosyasındaki işaretleme etiketlerini yorumlayan ve sonuçları tarayıcıda görüntüleyen oluşturma motoru adı verilen bir program içermektedir. HTML etiketlerinin yorumlama mantığı, tarayıcıdan tarayıcıya değişir ve HTML dosyasının görüntülenme biçimiyle çelişkili olarak yorumlanmasına neden olur.
Soru 7

Seçeneklerden hangisi sabit tasarımın avantajlarından biridir?

A
Tasarımcı içerik görünümünü kontrol eder
B
Kullanıcı içerik görünümünü kontrol eder
C
Birden fazla cihaz için daha fazla esneklik sağlar
D
Metin tabanlı yerleşimler için uygundur
E
Daha az yatay kaydırma şansı vardır
7 numaralı soru için açıklama 
Sabit tasarımın avantajları şunlardır; tasarımcı içerik görünümünü kontrol eder, Daha karmaşık sayfa düzenlerine izin verir ve metin uzunluğu üzerinde daha fazla kontrol sağlar.
Soru 8

Web tasarım jargonunda bir web sitesinin gerçek HTML dosyası(ları) dışındaki görünümü tanımlamak için kullanılan terim nedir?

A
Erişilebilirlik
B
Ajax
C
İstemci taraflı
D
Basamaklı Stil Şablonu(CSS)
E
Ön yüz
8 numaralı soru için açıklama 
Bir web sitesinin gerçek HTML dosyası(ları) dı- şındaki görünümü tanımlamak için kullanılır. Son yıllarda, CSS, tabloların ve web sitelerinin biçimlendirilmesi ve düzenlenmesi için diğer HTML tabanlı yöntemlerin yerini almıştır. CSS’i kullanmanın birçok faydası vardır, en önemlilerinden bazıları bir sitenin HTML dosyalarını basitleştirmesi ve dolayısıyla arama motoru sıralamasını artırabilmesidir. Bunun dı- şında yalnızca bir dosyayı değiştirerek bir sitenin görünümünü diğer bölümlere ve içeriğe müdahale etmeden tamamen değiştirebilme olanağı sağlar.
Soru 9

İnternet sayfalarının çoklu tarayıcılarda uyumluluğunu sağlamak amacıyla takip edilmesi gereken konsorsiyum aşağıdakilerden hangisidir?

A
WWW
B
HTTP
C
CSS
D
W3C
E
HTML
9 numaralı soru için açıklama 
Web sayfalarının çoklu tarayıcılarda uyumluluğunu sağlamak için W3C standartları takip edilmeli, kod onaylanmalı, hedef kitle bilinmeli ve sayfalar birden fazla tarayıcıda test edilmelidir. Yeni tarayıcılar W3C konsorsiyumu tarafından yayımlanan standartlar için çok daha iyi destek sunarlar.
Soru 10

Günümüzde kullanılan tarayıcılar __________ konsorsiyumu tarafından yayımlanan standartlar için çok daha iyi destek sunarlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
W3C
B
W3S
C
W3T
D
W3P
E
W3M
10 numaralı soru için açıklama 
Yeni tarayıcılar W3C konsorsiyumu tarafından yayımlanan standartlar için çok daha iyi destek sunarlar.
Soru 11

Webin hangi standartlarla yönetildiğini kontrol eden belgeler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A
W3C
B
CSS
C
HTML
D
HTTP
E
WWW
11 numaralı soru için açıklama 
1994’ te Berners-Lee tarafından CERN’ den ayrıldıktan sonra kurulan W3C, webin hangi standartlarla yönetildiğini kontrol eder. Aslında, uyumluluk ve standartlar, uyumlu olmayan ve standart olmayan HTML sürümlerinin geliştirildiği bir zamanda bunu sağlamaya çalışmak için oluşturulmuştur. W3C, web üretimine katılan çeşitli tarafların takip etmeyi seçebileceği öneriler yayınlamaktadırlar. Önerilen standartlar W3C önerileri haline gelmeden önce çalışma taslağı, aday önerisi gibi birkaç kronolojik aşamadan geçmektedirler. W3C belgelerinin durumu, hangi sürümün uygulanacağını öğrenmek açısından web tasarımcıları için önemli olacağı düşünülebilir.
Soru 12

Sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınması aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

A
Telif Hakkı
B
Faydalı Model
C
Patent
D
Endüstriyel Tasarım
E
Ticari Sır
12 numaralı soru için açıklama 
Faydalı Model, Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.
Soru 13

Telif hakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi manevi haklar arasında yer alır?

A
Umuma arz hakkı
B
Temsil hakkı
C
İşleme hakkı
D
Yayma hakkı
E
Çoğaltma hakkı
13 numaralı soru için açıklama 
Manevî Haklar şu şekilde sıralanmaktadır; 1. Umuma arz hakkı, 2. Eser sahibinin adını belirtme hakkı, 3. Eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkı, 4. Eser sahibinin malik ve zilyede karşı haklarıdır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır?

A
Patent
B
Faydalı Model
C
Marka
D
Telif Hakkı
E
Telif Hakkı
14 numaralı soru için açıklama 
Faydalı Model: Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi manevi haklardan biri değildir?

A
İşleme hakkı
B
Umuma arz hakkı
C
Eser sahibinin adını belirtme hakkı
D
Eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkı
E
Eser sahibinin malik ve zilyede karşı hakla rıdır
15 numaralı soru için açıklama 
İşleme hakkı:maddi haklardan biridir
Soru 16

Bir kişi ya da kişilerin her tü rlü fikrî emeğ i ile meydana getirdiğ i bilgi, dü şü nce, sanat eseri ve ü rü nü nü n kullanılması ve kopyalanması ile ilgili hukuken sağ lanan hakka ne denir?

A
Telif Hakkı
B
Göz Hakkı
C
Kul Hakkı
D
İnsan hakları
E
Ürün hakları
16 numaralı soru için açıklama 
Telif hakkı, bir kişi ya da kişilerin her türlü fikrî emeği ile meydana getirdiği bilgi, düşünce, sanat eseri ve ürününün kullanılması ve kopyalanması ile ilgili hukuken sağlanan haklardır. Telif hakkının doğması için tescile gerek yoktur. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle birlikte doğar. Cevap A.
Soru 17

I. Web sayfaları ya da içeriği ile ilgili korumanın sınırları tam olarak belirlenememektedir.
II. İnternet, etkileşimli yapısıyla ve sanal gerçeklik uygulamaları gibi teknolojik gelişmeler ile klasik eser tanımını zorlamaktadır.
III. İnternet üzerinden yapılan hak ihlallerinde, ihlali yapanın tespiti ve bu ihlalin önlenmesi son derece güç olmaktadır.
verilenlerden hangisi ya da hangileri telif hakları açısından web2in özellikleri olarak görülür?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
17 numaralı soru için açıklama 
Verilenlerin tamamı web açısından telif haklarının özellikleri olarak görülebilir. Cevap E.
Soru 18

Özgür yazılım anlaşmalarının en popüleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
BY-ND
B
Apache
C
MIT
D
BY-NC
E
GPL
18 numaralı soru için açıklama 
Özgür yazılım anlaşmalarının en popüleri Genel Kamu Lisansı (GPL; General Public License)’dir.
Soru 19

Telif hakkı sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
B
C
©
D
sm
E
®
19 numaralı soru için açıklama 
Telif hakkı, genellikle belirli bir süre için geçerlidir. Sembolü çember içinde bir “C” harfidir, © harfi üzerinde bulunduğu yaratının telif haklarının korunduğunu belirtir ve İngilizce “copyright” kelimesini ifade eder.
Soru 20

Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasına ne denir?

A
Endüstriyel tasarım
B
Patent
C
Telif hakkı
D
Ticari Sır
E
Faydalı Model
20 numaralı soru için açıklama 
Faydalı model, Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir. Faydalı model belgesi ile patent arasında, belgelendirme, inceleme ve değerlendirme şekli bakımından fark vardır. Faydalı model belgesi verilerek sağlanan koruma, patente kıyasla daha kısa sürelidir. Buluşa patent ya da faydalı model belgesi verilmesi ile ilgili tercihi buluş sahibi yapmaktadır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x