XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili 2016-2017 Üç Ders Sınavı

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kutadgu Bilig’in Mısır nüshası kim tarafından bulunmuştur?

A
Zeki Velidi Togan
B
Şeyhzade Abdürrezzak Bahşı
C
Joseph von Hammer-Purgstall
D
Amedee Jaubert
E
Dr. Moritz
Soru 2

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde küçültme eki yoktur?

A
yığaç
B
biregü
C
ekeç
D
küçgey
E
başak
Soru 3

Kutadgu Bilig’de baht, talih ve ikbali temsil eden karakter aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kumaru
B
Ögdülmiş
C
Ay Toldı
D
Odgurmış
E
Kün Togdı
Soru 4

Türkiye Türkçesinde “zahmet” sözcüğünün Karahanlı Türkçesinde doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
emgek
B
aşlık
C
asığlığ
D
kut
E
üdleg
Soru 5

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde emir kipinin 1. tekil kişi çekimi yoktur?

A
ötesem
B
ayayın
C
tüneyi
D
ötey
E
ayayı
Soru 6

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde belirtme durumu eki kullanılmıştır?

A
işine
B
közüme
C
kimin
D
sözüg
E
aşka
Soru 7

Belirli geçmiş zaman fiil çekimiyle ilgili DLT’de bulunan Oğuzca biçim aşağıdakilerden hangisidir?

A
-DXm
B
-DUk
C
-DI
D
-mat /-met
E
-DXn
Soru 8

“tolun teg tolu yüz ḳayuḳa ėlettim” **SATIR cümlesindeki ḳayuḳa sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadar
B
Niçin
C
Nereye
D
Nereden
E
Nasıl
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi belgisiz zamir değildir?

A
cümlesi
B
kayusı
C
adın
D
barçası
E
kamuğ
Soru 10

Harezm Türkçesi dönemine ait ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makaddimetü’l Edeb
B
Mu’înü’l - Mürîd
C
Hüsrev ü Şîrîn
D
Nehcü’l - Ferâdîs
E
Kısâşü’l-Enbiyâ
Soru 11

“tuğardın ese keldi ögdün yeli” dizesinin Türkiye Türkçesindeki doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batı rüzgârı doğudan eserek geldi.
B
Doğu rüzgârı batıdan eserek geldi.
C
Batı rüzgârı batıdan eserek geldi.
D
Doğu rüzgârı doğudan eserek geldi.
E
Doğu rüzgârı kuzeyden eserek geldi.
Soru 12

Küdezgil tilirjni kel az kıl sözürj
Yukarıdaki dizede hangi sözcükte eksiz belirtme durumu kullanılmıştır?

A
kel
B
sözüg
C
tiligni
D
küdezgil
E
kıl
Soru 13

neteg şâh tapğııja bir barğa-men tep
Yukarıdaki dizenin Türkiye Türkçesine çevirisi aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

A
Padişahın huzuruna bir varayım dedim.
B
Nasıl padişahın yardımına koşayım dedim.
C
Böylece padişah için gerekeni yapayım dedim.
D
Nasıl padişaha saygı göstereyim dedim
E
Nasıl padişahın huzurunda olayım dedim. anlamı
Soru 14

“satğaşmış” eyleminin aşağıdakilerden hangisidir?

A
tutuşmuş
B
sataşmış
C
görüşmüş
D
ulaşmış
E
gelişmiş
Soru 15

“tağ içinde bir ügür yolukdı” cümlesinin günümüz Türkçesine tam ve doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mağara içinde bir insan yoktu.
B
Mağara içinde bir insan yürüyordu.
C
Dağ içinde bir canlı yoktu.
D
Mağara içinde bir nehir akıyordu.
E
Dağ içinde bir mağara buldu.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Kisasü’l-Enbiyâ üzerine çalışanlar arasında yer almaz?

A
Aysu ATA
B
M. VANDAMME
C
Muharrem ERGİN
D
Semih TEZCAN
E
Kaare GR0NBECH
Soru 17

“tutğıl” çekimli eyleminin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
yerine getir
B
duy
C
göster
D
anla
E
sor
Soru 18

“Körküt-” kelimesinin doğru anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ürküt-
B
gözük-
C
korkut-
D
biriktir-
E
göster-
Soru 19

“kurıkan” kelimesinin Türkiye Türkçesindeki doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ova
B
çadır
C
baraka
D
ev
E
yayla
Soru 20

Oğuz Kağan Menâkıbı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Rıza Nur, bu destanı yeniden işlemiştir.
B
21 varaktan (42 sayfa) oluşmaktadır.
C
Yayının ilk neşri W. BANG tarafından yapıldı.
D
Son sayfasındaki iki satır eksiktir.
E
Bazı sayfaları okunmaz haldedir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x