XIX. Yüzyıl Türk Dünyası 2016-2017 Final Sınavı

XIX. Yüzyıl Türk Dünyası 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Rusya Müslümanları İttifakı adlı siyasi oluşumun ortaya çıkmasında basat rol oynayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Avni
B
Hamza Hamid
C
İbrahim Kami
D
Hüseyin Rıfkı
E
Yusuf Akçura
Soru 2

1866’da yayınladığı “Hüsameddin Molla” adlı romanında Kazan Türklerinin sosyal hayatını ele alan yazar kimdir?

A
Şihabeddin Mercanî
B
Musa Akyiğitzade
C
Zahir Bigi
D
Musa Cârullah
E
Ebunnasr Kursavî
Soru 3

Başkurtların, Rus hâkimiyetine karşı 1664’te başlattıkları ilk isyan hareketinin önderi kimdir?

A
Seyid Batır
B
AbızBatırşah
C
Pugaçev
D
Salavat Yulay
E
A. Zeki Velidî
Soru 4

Rusya’da Kazan Tatarcasıyla yayınlanan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tan Yuldızı
B
Hürriyet
C
Söz
D
Kazan Muhbiri
E
il
Soru 5

Kazakça yayınlanan ilk kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kinesarı
B
Edebiet Tanıktış
C
Seyfulmelik
D
Til Kural
E
Alp Manaş
Soru 6

Tavke Han zamanında adat denen geleneksel Kazak hukuk sistemiyle İslami kuralların karışımından oluşan kanunlar bütününe ne ad verilir?

A
Ehl-i Hibre
B
Yed-i Vahit
C
Yedi Yargı
D
iane-i Cihadiyye
E
imdad-ı Hazeriye
Soru 7

Azerbaycan'da 1876 yılında açılan Gori Öğretmen Okulu'nun aşağıdakilerden hangisi üzerinde büyük katkısı olmuştur?

A
Öğrenci sayılarının azaltılması
B
Öğretmen kadrolarının hazırlanması
C
Mezunlara iş temin edilmesi
D
Yerel lehçeyle yazılmış kitapların hazırlanması
E
Gazeteci kadroların hazırlanması
Soru 8

Ibıray (İbrahim) Altınsarin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Orenburgskiy Listok gazetesinde Kazak bozkırına Rus köylülerinin sevk ve iskân edilmesini destekleyen yazılar yazdı.
B
iyi bir pedagog olarak yetişti.
C
Seküler eğitimin destekçisi oldu.
D
Resmi muamele yazılarını Kazakça yazdı.
E
islamiyeti öğretmek için Kazak dilini kullanmıştı.
Soru 9

1909’da Kazak millî kimlik ve bilincinin oluşmasında önemli etkisi olan Mircakip Dulatov’un şiirlerinden oluşan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sakiname
B
Uyan Kazak!
C
Düsturü’l-Amel
D
Savlem
E
Siham-ı Kaza
Soru 10

Aşağıdaklerden hangisi Azerbaycan’da ilk milli uyanış hareketini başlatan kişilerden biridir?

A
Seyid Azim Şirvani
B
Alibey Hüseyinzade
C
Mirza Şefi Vazıh
D
Haşan Melikzade Zerdabi
E
Mehmet Ali Mirza Kazım Bey
Soru 11

Azerbaycan’ın ilk mizah dergisi olan Molla Nasreddin'in redaktörü kimdir?

A
Gelil Mehmed Kulizade
B
Ömer Faik Numanzade
C
Neriman Nerimanov
D
Abbas Sıhhat
E
Abdullah Şaik
Soru 12

Azerbaycan’da yayınlanan ilk Türkçe gazete olan Ekinci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Devlet sansürüne maruz kalmıştır.
B
Halkın anlayacağı sade bir dil kullanmıştır.
C
Sosyal, kültürel ve ekonomik konular işlenmiştir.
D
Haşan Melikzade Zerdabi tarafından neşredilmiştir.
E
Bolşevik Devrimi’nden sonra kapatılmıştır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Timur devletinin yıkılmasının ardından Türkistan’da ortaya çıkan siyasî ve kültürel durumun özelliklerinden biri değildir?

A
Türkistan’ın dış dünyaya kapalı bir hale gelmesi
B
Medrese eğitiminin belli konularla sınırlanması
C
Arapçanın hakim dil haline gelmesi
D
Siyasî birlik ve istikrarın bulunmaması
E
Yetişmiş alim sayısının azalması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Çarlık hakimiyeti devrinde Türkistan’da inşa edilen demiryolunun bölge üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A
Türk toplulukları arasındaki etkileşimin artması
B
Türkistanlı hacıların sayısı hızla artması
C
Türkistan’da ticaretin canlanması ve gelişmesi
D
Osmanlı ülkesinden gelen kitaplar ve etkilerinin öncesiyle kıyaslanmayacak derecede fazlalaşması
E
Türkistan coğrafyasının dış dünyadan soyutlanması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Abdullah Kadirî’nin romanlarında işlediği konulardan biri değildir?

A
Kolhozlaştırmanın köylüler üzerindeki etkileri
B
Hokand Hanlığı’ndaki saray hayatını
C
Türkistanlıların kendi aralarındaki mücadelelerini
D
II. Dünya Savaşı’nın Türkistan’daki etkilerini
E
Rus işgali sırasındaki Türkistanlıların yaşamını
Soru 16

1915-1918 yılları arasında Taşkent’te çıkan ve Orta Asya’da ilahiyat konularını tartışan tek yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Terakki
B
el-lslah
C
Molla Nasreddin
D
Türkistan Vilayetinin Geziti
E
el-vakit
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Rus yönetimine karşı Türkistan’da ortaya çıkan en büyük direnişdir?

A
Canberdi Gazali isyanı
B
Kalenderoğlu isyanı
C
Ahmet Paşa isyanı
D
Basmacı isyanı
E
Baba Zünnun isyanı
Soru 18

Cedit edebiyatının önemli şahsiyeti Abdurrauf Fıtrat’ın en tanınmış eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Münazara
B
Kitabu’l iber
C
Muhid
D
Keşfü Zünnun
E
Kitab-ı Bahriye
Soru 19

Münevver Karî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bağımsızlık yanlısı fikirlere sahiptir.
B
Hurşid adlı bir gazete yayınlamıştır.
C
İsmail Gaspıralı’nın fikirlerinden etkilenmiştir.
D
Rus okullarında eğitim almıştır.
E
Buhara Cumhuriyeti’nde Eğitim Bakanlığı yapmıştır.
Soru 20

Türkistan’ın ilk Türkçe gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Terakki
B
Buhara-yı Şerif
C
Türkistan Vilayetinin Geziti
D
Vakit
E
Tercüman
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x