XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2016-2017 Vize Sınavı

XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan Arap ve Fars dillerinden alıntılanmış terim, kavram ve söyleyiş kalıpları, XVI. yüzyıla gelindiğinde Türkçeye aşağıdakilerden hangisini kazandırmamıstır?

A
Anlam inceliği
B
Coğrafi farklılık
C
Kıvraklık
D
Anlam çeşitliliği
E
Kültürel derinlik
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi XVI-XIX. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu dışındaki Türk yazı dillerinden biri değildir?

A
Azerbaycan Türkçesinin ağız özelliklerinin de kullanıldığı metinler
B
Kırgız Türkçesi yazı dili
C
Kıpçak Türkçesinin ağız özelliklerinin de kullanıldığı metinler
D
Edebî Çağatay Türkçesi yazı dili
E
Türkmen Türkçesinin ağız özelliklerinin de kullanıldığı metinler
Soru 3

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde iç seste ünlü türemesi adlı ses olayı vardır?

A
akıl
B
tiftik
C
merdiven
D
cendere
E
kese
Soru 4

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ön seste ünsüz türemesi adlı ses olayı vardır?

A
vur-
B
fişek
C
pamuk
D
hangi
E
dahi
Soru 5

Zati, Hayreti ve Nev’i ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gazel türünde ünlenmişlerdir.
B
XVI. yüzyıl şairleridir.
C
Şiirlerinde yerli hayat tasvirleri yapmışlardır.
D
Mesnevi türünde ünlenmişlerdir.
E
Özgün imgeler kullanmışlardır.
Soru 6

“Şecere-i Türk” ün yazarı kimdir?

A
Mahtum Kulu
B
Ebu’l-Gazi Bahadır Han
C
Kaşgarlı Mahmut
D
Babür Şah
E
Ali Şir Nevaî
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Fuat Paşa ile Ahmet Cevdet Paşa’nın XIX. yüzyıl Türk dili ve edebiyatına getirdiği yeniliklerden biridir?

A
Türkçenin lise gramerini yazmaları
B
Türkçenin atasözleri ve deyimler sözlüğünü yazmaları
C
Türkçenin ilk okul gramerini yazmaları
D
Türkçenin ortaokul gramerini yazmaları
E
Türkçenin üniversite gramerini yazmaları
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi XVI-XIX. yüzyıllarda kaleme alınmış Çağatay Türkçesi eserlerinden biridir?

A
Divan-ı Hikmet
B
Divan-ı Lugati’t-Türk
C
Kutadgu Bilig
D
Atabetü’l-Hakayık
E
Bahru’l-Hudâ
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinde Çağatay Türkçesi şekil bilgisi özelliği vardır?

A
(-y)lsAr gelecek zaman eki
B
(-y)A gelecek zaman eki
C
(-y)An sıfat-fiil eki
D
-GAn sıfat-fiil eki
E
(-y)lncA zarf-fiil eki
Soru 10

XVI-XIX. yüzyıllar arası Kıpçak Türkçesi ve edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kıpçak sahasında yetişen ve eser üreten çok az sayıda yazar vardır.
B
Tercüman gazetesi Kırım’da çıkarılmaya başlanmıştır.
C
Bu dönemde kitapların yanında gazeteler de yayınlanmıştır.
D
Tatar Edebiyatı üzerinde Osmanlı Türkçesinin etkileri artmıştır.
E
“Dilde, işte, fikirde birlik” prensibi yaygınlaşmıştır.
Soru 11

Arapça ve Farsça kelimeleri içeren terkiplerle kurulmuş ağır ve uzun cümle yapılarına sahip düz yazı üslubunun yaygınlık kazanmasına ne ad verilir?

A
Süslü nesir
B
Menakıpname
C
Nefes
D
Şehrengiz
E
Deyiş
Soru 12

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ön seste ünlü düşmesi ses olayı vardır?

A
git-
B
kazan
C
sıtma
D
vur-
E
kabe
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinde Çağatay Türkçesi ses bilgisi özelliği vardır?

A
vir-
B
ev
C
toprak
D
bol-
E
gel-
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda yazılan biyografik eserlerden biri değildir?

A
Sefîne-i Nefise fi Menakibi’l-Mevleviyye
B
Devhat’ü-I Meşayih
C
Adab-ı Zurefa
D
Atrabü’l-Asar
E
Hadikatü’l-vüzera
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli’nin eserlerinden biri değildir?

A
Leyla vü Mecnun
B
Türkçe Divan
C
Hadikatü’s-Süeda
D
Şikayetname
E
Garibname
Soru 16

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde genişleme ses olayı vardır?

A
fındık
B
nerdevan
C
tezgah
D
ağaç
E
feragat
Soru 17

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde kalınlaşma ses olayı vardır?

A
arkadaş
B
ahval
C
çoban
D
sincap
E
ısı
Soru 18

Alçacık kelimesinde hangi ses olayı vardır?

A
Daralma
B
Kalınlaşma
C
Ünsüz düşmesi
D
Ünlü düşmesi
E
Genişleme
Soru 19

1641 yılında Latin harfleri ile basılan İtalyanca-Türkçe sözlük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meninski
B
Molino
C
Carbognano
D
Binachi
E
Parigi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyıl şairlerinden biridir?

A
Evliya Çelebi
B
Nabi
C
Katip Çelebi
D
Nefi
E
Baki
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x