XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2018-2019 Final Sınavı

XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Alfabe tartışmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Kiril alfabesini kullanmak
B
Mevcut alfabeyi kullanmaya devam etmek
C
Arap alfabesini bırakarak başka bir alfabe kullanmak
D
Arap ve Latin alfabelerini kullanmayarak tamamen yeni ve modern bir alfabe oluşturmak
E
Ermeni harflerini kullanmak
Soru 2

Dilde yenileşme döneminde, “dilden yabancı kuralları atmak ancak kelimelere dokunmamak” düşüncesini savunan topluluğa ne ad verilir?

A
Yeni Lisancılar
B
Tasfiyeciler
C
Jön Türkler
D
Türkçüler
E
Osmanlıcılar
Soru 3

Türkî-i Basît akımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kelime anlamı Basit Türkçedir.
B
Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaları aşırı şekilde kullanıp dili anlaşılmaz hâle getirenlere tepki olarak ortaya çıkmıştır.
C
Üslup muhatap kitleye göre değişmez, sabittir.
D
Tatavlalı Mahremî, Aydınlı Visalî, Edirneli Nazmî bu akımın temsilcilerindendir.
E
Yazarlar daima “sanat” ve “yarar” olmak üzere iki temel amaç gütmüşlerdir.
Soru 4

Bozdoğan Destanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ahîlikle ile ilgili bölümleri vardır.
B
Konusu ayakkabıcılık mesleği ile ilgilidir.
C
Sadece Çağayay Türkçesi özellikleri görülür.
D
Sözlük türünde bir eserdir.
E
Yusuf Beg - Ahmet Beg adı ile de anılır.
Soru 5

De- ve eyit- fiilleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Devrik cümle oluşturur.
B
Sıralı bağlı cümle oluştur.
C
iç cümleyi ana cümleye bağlar.
D
Basit cümle oluşturur.
E
Şartlı cümle oluşturur.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in mevcut yapıdan ve durumdan Türkçeye geçmek için ileri sürdüğü fikirlerden biri değildir?

A
Yeni bir Arapça-Farsça-Türkçe sözlük hazırlanmalıdır.
B
Türkçeye mahsus mükemmel bir sözlük hazırlanmalıdır.
C
Dilimize ait bir belagat kitabı yazılmalıdır.
D
Mevcut eserlerin doğal anlatıma sahip olan makalelerinden tertip edilen ve karşılaştırmalı bir antoloji hazırlanmalı, bunlar okullarda okutulmalıdır.
E
Mevcut gramer kitapları düzeltilmeli, eksikleri tamamlanmalı ve herkesin faydalanacağı bir yaygınlığa kavuşturulmalı.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Batı dillerinden Osmanlı Türkçesine geçen kelimelerden biri değildir?

A
Gazete
B
Telgraf
C
Televizyon
D
Dok
E
Klüb
Soru 8

Mensur destanlar, peygamber kıssaları, menakıpnameler ve ilmihaller hangi nesir üslubuyla kaleme alınmıştır?

A
Serbest nesir
B
Süslü nesir
C
Halk nesri
D
Karmaşık nesir
E
Orta nesir
Soru 9

Tanzimat döneminde dilde sadeleşme ve yenileşme hedefine en cok yaklaşan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Mithat Efendi
B
Ziya Paşa
C
Namık Kemal
D
Şinasi
E
Ali Suavî
Soru 10

“İnşâllahu Te’âla bu kal’a sene 857 târihinin mâh-ı Rebi’ulevvel, gün rûz-ı temmûzda feth olunur.” cümlesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Nasihat
B
Rica
C
Kızma
D
imdat
E
Dua
Soru 11

“Üsküdarî Mahmûd Efendi” hangi tür kelime grubuna örnektir?

A
Aitlik grubu
B
Unvan grubu
C
Birleşik isim
D
Bağlama grubu
E
Ünlem grubu
Soru 12

“Ba'dehu Pertev Paşa merhûm olup Eyyûb Sultân civârında medfûn olmuşdur.” cümlesindeki “ba’dehu” sözü hangi anlamda kullanılmıştır?

A
ilk önce
B
Andan sonra
C
ileride
D
Önce
E
Sonra
Soru 13

Alçacık kelimesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?

A
Genişleme
B
Ünlü düşmesi
C
Kalınlaşma
D
Ünsüz düşmesi
E
Daralma
Soru 14

Bizler dahi işsiz güçsüz âdemler bu dere içinde temâşâlarına varup…
Yukarıdaki altı çizili kelime grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tekrar grubu
B
Belirtisiz isim tamlaması
C
iyelik grubu
D
Sıfat tamlaması
E
Belirtili isim tamlaması
Soru 15

“Kande giderler” cümlesinin sonuna getirilmesi gereken noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nokta
B
Virgül
C
Noktalı virgül
D
Soru işareti
E
Ünlem
Soru 16

Müşk-bâr âdem yanlarına varsa hazz-etmezler.
Yukarıdaki cümlenin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağımlı birleşik cümle
B
Şartlı birleşik cümle
C
iç içe birleşik cümle
D
Karma birleşik cümle
E
Bağımsız birleşik cümle
Soru 17

Osmanlı Türkçesinde Batılı kelimelerin yazıda görülmeye başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
XV. yüzyıl
B
XVI. yüzyıl
C
XVII. yüzyıl
D
XVIII. yüzyıl
E
XIX. yüzyıl
Soru 18

“Orta sınıf konuşma Türkçesinin esas alındığı eserlerde dua, dinî ve edebî konuların anlatıldığı bölümlerde ağdalı bir üslup görülse de genel olarak eserlerin dili daha anlaşılır yapı ve üslupla kurulur.” tanımlaması aşağıdaki üslup türlerinden hangisine aittir?

A
Ağdalı nesir
B
Basit nesir
C
Süslü nesir
D
Sade nesir
E
Orta nesir
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x