YakınÇağ Avrupa Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

YakınÇağ Avrupa Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1815 Viyana Kongresi sonunda irili ufaklı devletlerden oluşan Almanya’nın parçalı yapısına ne ad verilir?

A
Prusya Konfederasyonu
B
Germen Konfederasyonu
C
Roma Konfederasyonu
D
Ren Konfederasyonu
E
Avusturya Konfederasyonu
Soru 2

Fransa, 1898’de Sudan’da İngiltere ile yaşadığı hangi olaydan sonra Fas’a yönelmiştir?

A
Transvaal krizi
B
Siyam sorunu
C
Kanal sorunu
D
Faşoda krizi
E
Gümrükler konusunda çıkan anlaşmazlık
Soru 3

19. yüzyılda etkili bir akıma dönüşen liberalizmin modern anlamda ilk defa kendini gösterdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsviçre
B
Fransa
C
İngiltere
D
İtalya
E
ispanya
Soru 4

Almanya ve İtalya'nın siyasi birliklerini kurduktan sonra sömürge elde etme yarışına katılmalarının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avusturya-Macaristan’ın daha fazla toprak kazanması
B
Milli devletlerin kurulması
C
Avrupa'daki mevcut siyasi dengenin bozulmaya başlaması
D
Mandacılık fikrinin yaygınlaşması
E
Sadowa Zaferi’nin doğması
Soru 5

İtalya’nın, Arnavutluk’a saldırmasıyla Doğu Akdeniz ve Balkanlar'daki statükonun ağır bir tehdit altına girdiğini düşünen İngiltere ve Fransa, 13 Nisan 1939’da ________ ve ________ tek taraflı garanti verdiler.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
Yunanistan / Romanya’ya
B
Yunanistan / Türkiye’ye
C
Yugoslavya / Yunanistan’a
D
Yugoslavya / Türkiye’ye
E
Türkiye / Romanya’ya
Soru 6

Japonya'nın, Pearl Harbour saldırısı ________ II. Dünya Savaşı’na katılmasına neden oldu.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Çin’in
B
ABD’nin
C
ispanya’nın
D
Rusya’nın
E
Finlandiya’nın
Soru 7

Birleşmiş Milletler Örgütü'nün amaçları ve kurumsal yapısının belirlendiği uluslararası konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
Washington Konferansı
B
Potsdam Konferansı
C
Tahran Konferansı
D
Quebec Konferansı
E
San Francisco Konferansı
Soru 8

Almanya’nın, Sovyet Rusya’ya karşı hazırladığı saldırı planına ne ad verilir?

A
Schliffen Planı
B
Elimler Planı
C
Stalingrad Planı
D
Barbarossa Planı
E
Doğu Planı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin, Avrupa'daki ekonomik ve siyasi sonuçlarından biri değildir?

A
Sömürge sahibi olma taleplerinin yeniden canlanması
B
Ekonomik milliyetçiliğe yönelişin siyasal milliyetçiliği de doğurması
C
Uluslararası ticarette genişleme ve işbirliklerine gidilmesi
D
Parlamenter gelenek ile demokrasinin giderek gözden düşmesi
E
Tarihsel olarak otoriter siyasi geleneklere sahip olan ülkelerde iktidarın diktatörlüklere dönüşmesi
Soru 10

Adolf Hitler'in iktidara geldikten sonra hız kazandırdığı yayılmacı politikaya ne ad verilir?

A
Nasyonal Sosyalizm
B
Reichstag
C
Tek millet Tek devlet (Ein Volk-Ein Reich)
D
Hayat Sahası (Lebensraum)
E
Otarşi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biridir?

A
Avusturya - Macaristan’ın kurulması
B
Yalta Konferansı'nın toplanması
C
Almanya'nın asker sayısını artırması
D
Avrupa'da yeni devletlerin kurulması
E
Kuzey Atlantik Savunma Paktı'nın imzalanması
Soru 12

Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nin ( EFTA ) kurulmasına öncülük eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere
B
Almanya
C
Fransa
D
İtalya
E
ispanya
Soru 13

Baltık ülkelerinin bağımsızlığını açıkça destekleyen Sovyet siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mihail Gorbagov
B
Boris Yeltsin
C
Leonid Brejnev
D
Yuri Andropov
E
Nikita Kruggev
Soru 14

“Atlantik’ten Urallar’a Avrupa” fikrini savunan Fransız lider aşağıdakilerden hangisidir?

A
Benito Mussolini
B
Winston Churchill
C
Charles de Gaulle
D
Konrad Adenauer
E
Josef Stalin
Soru 15

1987’deki Avrupa Topluluğu'na üyelik başvurusunun, AvrupalI sayılmaması yani Kuzey Afrika'da bulunması nedeniyle reddedilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cezayir
B
Mısır
C
Malta
D
Türkiye
E
Fas
Soru 16

Sovyetler Birliği’nin, herhangi bir komünist ülkede iç veya dış güçlere karşı sosyalizmi korumak ve kapitalist yönetimlerin kurulmasını engellemek için müdahale hakkının olduğunu savunan doktrin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kruşçev Doktrini
B
Tito Doktrini
C
Eisenhovver Doktrini
D
Truman Doktrini
E
Brejnev Doktrini
Soru 17

Soğuk Savaş sonrası yaşanan iç savaş sonucunda bölünen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bulgaristan
B
Polonya
C
Yugoslavya
D
Macaristan
E
Romanya
Soru 18

Modern savaş tarihinin en uzun kuşatması altında kalan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saraybosna
B
Berlin
C
Varşova
D
Stalingrad
E
Moskova
Soru 19

“Çelik yiyiciler” unvanı ağır sanayi hamlesini savunan hangi ülkenin devlet adamları için kullanılmıştır?

A
Birleşik Devletler
B
Sovyetler Birliği
C
Fransa
D
Almanya
E
Çin
Soru 20

Fransa'da, rejimin üçüncü sınıfın önderliğinde yapılacak bir ihtilalle değil, halkı kontrol altında tutarak en ivive yönlendirecek aydın bir despot ya da filozof bir kral tarafından değiştirilebileceğini savunan aydınlanma düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Voltaire
B
Rousseau
C
Marx
D
Weber
E
Descartes
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x