Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2014-2015 Final Sınavı

Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru evrakında eksiklik olması durumunda eksikliğin giderilmesi için kaç gün süre verilir?

A
15
B
20
C
30
D
45
E
60
Soru 2

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Anayasa Mahkemesi’ne üye seçerken yaptığı ilk oylamada aranan çoğunluk kaçtır?

A
Üye tam sayısının 2/3’ü
B
Üye tam sayısının 3/4’ü
C
Üye tam sayısının 3/5’i
D
Üye tam sayısının 4/5’i
E
Üye tam sayısının salt çoğunluğu
Soru 3

Diğer yargı düzenlerinin görev alanlarına girmeyen tüm uyuşmazlıklara bakan yargı kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
İdarî Yargı
B
Askeri yargı
C
Anayasa yargısı
D
Uyuşmazlık yargısı
E
Adlî yargı
Soru 4

Genel görevli hukuk mahkemeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulur?

A
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
B
Adalet Bakanlığı
C
Maliye Bakanlığı
D
İçişleri Bakanlığı
E
Cumhuriyet savcılığı
Soru 5

Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini inceleyerek görüşlerini bildirmekle görevli Danıştay dairesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1. Daire
B
2. Daire
C
3. Daire
D
4. Daire
E
11. Daire
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nda yer almaz?

A
Danıştay Başkanı
B
Başsavcı
C
Genel Sekreter
D
Daire başkanları
E
Daire üyeleri
Soru 7

Askeri düzen içinde, emir komuta zincirine uyulmasının sağlanması amacı güden yargı türünde görev yapan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askerî mahkemeler
B
Sıkıyönetim Mahkemesi
C
Askeri Yargıtay
D
Askeri Disiplin Mahkemesi
E
Askeri Yüksek idare Mahkemesi
Soru 8

Askeri Yargıtay dairelerinin toplanabilmesi için gereken sayı kaçtır?

A
1 Başkan ve 1 üye
B
1 Başkan ve 2 üye
C
1 Başkan ve 4 üye
D
1 Başkan ve 5 üye
E
1 Başkan ve 7 üye
Soru 9

Kolluk kuvveti aracılığıyla yapılacak tebligatta gecikmesinde zarar doğabilecek işler söz konusu olduğunda yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tebligat kolluk kuvvetinin merkezine derhal teslim edilir.
B
Tebligat kolluk kuvvetleri aracılığıyla derhal tebliğ edilir.
C
Tebligat için kolluk kuvvetlerinden görevlendirme yapılması istenir.
D
Kolluk kuvvetlerine tebligatın gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği sorulur.
E
Tebligatı çıkartan merci, gerekçesini belirterek yetkili mülki amire başvuruda bulunur.
Soru 10

Tebligat ile gerçekleşen hukuki dinlenilme hakkı aşağıdaki haklardan hangisinin unsurlarından biridir?

A
Bilgi alma hakkı
B
Dava açma hakkı
C
Adil yargılanma hakkı
D
Alacak hakkı
E
Korunma hakkı
Soru 11

Bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza alanların tutuklulukları süresince kendilerine yapılması gereken tebligat aşağıdakilerden hangisine yapılır?

A
Tutuklu bulundukları kurum müdürlerine
B
Savcılığa
C
Adalet Bakanlığına
D
Kanuni temsilcilerine
E
Tutukevinden sorumlu savcılığa
Soru 12

Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre davanın başında avans olarak ödenmesi gereken tebligat masrafları ödenmediğinde ya da eksildiğinde verilen sürede de tamamlanmamış olursa aşağıdaki neticelerden hangisi doğar?

A
Dava sonuçlanıncaya kadar ödemenin yapılması beklenir.
B
Dava sonunda karara ek olarak ödemenin yapılması istenir.
C
İlk duruşmaya kadar ödeme yapılması için ikinci bir süre tanınır.
D
Dava, dava şartı yokluğundan reddedilir.
E
Davaya bakmaya devam olunur; masraflar için ayrıca takibat yapılır.
Soru 13

Mahkemenin bir kimseyi huzuruna çağırması işlemi aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

A
Mektup
B
Davetiye
C
Tebliğ mazbatası
D
Telgraf
E
Tebliğ mazbatalı zarf
Soru 14

Yabancı ülkelere gönderilecek ve içinde belirli bir zaman belirtilen tebliğ evrakı, tebliği belirtilen günden ne kadar önce gönderilir?

A
6 ay
B
3 ay
C
2 ay
D
1 ay
E
15 gün
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yabancı ülke temsilciliği tarafından Dışişleri Bakanlığına iletilen evrakın muhatabına tebliğ işlemlerini kolluk kuvvetleri aracılığıyla gerçekleştirir?

A
Adalet Bakanlığı
B
İçişleri Bakanlığı
C
Posta İşletmesi
D
Mülki İdare Amirliği
E
Cumhuriyet Başsavcılığı
Soru 16

I. Anonim şirket II. Limited şirket III. Kollektif şirket IV. Adi komandit şirket Yukarıdaki şirketlerden hangilerine elektronik yolla tebligat yapma zorunluluğu vardır?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 17

Tebligat yapılacak kimse imza atacak kadar yazı bilmiyorsa öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Köy muhtarını imza karşılığı tebliğ edilir.
B
İhtiyar heyetinden bir kimseye imza ettirir.
C
Sol elinin başparmağı bastırılarak tebligat gerçekleştirilir.
D
Evrak en yakın kolluk kuvvetlerine teslim edilir.
E
Okuryazar komşularından birine imzalattırılır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanunu’nda belirtilen özel suçlardan biri değildir?

A
Yalan beyan
B
Tebliğ evrakının alınmaması
C
Tebliğ evrakının imzalanmaması
D
Muhatap adına tebligat yapan kimsenin evrakı muhatabına vermemesi
E
Tebliğ evrakının asılmaması
Soru 19

Ödeme emrinin usulsüz tebliğ edilmesi durumunda bu durumu aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden dikkate alır?

A
İcra mahkemesi
B
İcra dairesi
C
muhatap
D
Mahkeme kalemi
E
Muhatap yerine tebligatı alan kimse
Soru 20

Tebligat hukukunda tebligatın usulüne uygun yapılmasının en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi edinme hakkının gerçekleşmesi
B
İdari işlem sürecinin tamamlanması
C
Kamu hizmetlerinde doğruluğun sağlanması
D
Adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi
E
Davaların hızlandırılmasının sağlanması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x