Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2014-2015 Üç Ders Sınavı

Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2014-2015 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ‘‘mahkemelerin bağımsızlığı’’ ilkesi ile ilgili teminatlardan biri değildir ?

A
Hâkimler görevlerinde bağımsızdır.
B
Mahkemelere emir ve talimat verilemez.
C
İdare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır.
D
Hâkimler kanunlarda belirtilenler dışında başka görev alamazlar.
E
Hâkimler azlolunamaz.
Soru 2

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kurul, 22 asıl ve 12 yedek üyeden oluşur.
B
Kurul, 3 daire halinde çalışır.
C
Kurulun başkanı adalet bakanıdır.
D
Kurul, başkanlık, genel kurul, daireler ve hizmet birimlerinden oluşur.
E
Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken Adalet Bakanlığı’na bağlıdır.
Soru 3

Tüketici mahkemeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tek hâkimlidirler.
B
Açılacak davalar dava açma harcına tabidir.
C
İlk derece mahkemelerindendir.
D
Tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlık davacı sıfatına sahip olabilir.
E
Basit yargılama usulü uygulanır.
Soru 4

Asliye ticaret mahkemesi kurulmamış yerlerde ticaret mahkemesinin görev alanına giren iş ve davalara aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?

A
Sulh hukuk mahkemesi
B
İş mahkemesi
C
Tüketici mahkemesi
D
Kadastro mahkemesi
E
Asliye hukuk mahkemesi
Soru 5

Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini inceleyerek görüşlerini bildirmekle görevli Danıştay dairesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1. Daire
B
2. Daire
C
3. Daire
D
4. Daire
E
11. Daire
Soru 6

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay tetkik hâkimliğine atanabilmek için meslekte hizmet verme süresi en az kaç yıldır?

A
3
B
5
C
7
D
8
E
10
Soru 7

Kara Kuvvetleri Komutanı görevleri ile ilgili suçlardan dolayı aşağıdaki mahkemelerden hangisinde yargılanır?

A
Askeri Yargıtay
B
Askeri Mahkemeler
C
Yüce Divan
D
Sıkıyönetim mahkemeleri
E
Yargıtay
Soru 8

Askeri birinci sınıf hâkimler arasından Askeri Yargıtay’a üye seçilecek olanların sahip olmaları gereken en az rütbe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Albay
B
Binbaşı
C
Yarbay
D
Yüzbaşı
E
Teğmen
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi takip ettikleri davalarda makbuz karşılığında birbirlerine tebligat yapabilir?

A
Katipler
B
Mübaşirler
C
Yazı işleri müdürleri
D
Avukatlar
E
Stajyerler
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi muhatap yerine tebligat yapılacak kişilerden biri değildir?

A
Muhatabın ev arkadaşı
B
Muhatabın hizmetçisi
C
Muhatabın iş ortağı
D
Muhatabın işçisi
E
Muhatabın eşi
Soru 11

Tebligat ile gerçekleşen hukuki dinlenilme hakkı aşağıdaki haklardan hangisinin unsurlarından biridir?

A
Adil yargılanma hakkı
B
Bilgi alma hakkı
C
Dava açma hakkı
D
Alacak hakkı
E
Korunma hakkı
Soru 12

Bilinen en son adreste tebligat yapılamaması veya adresin tebligata uygun olmadığının anlaşılması halinde aşağıdakilerden hangisi bilinen en son adres olarak kabul edilir?

A
Mesken adresi
B
Nüfusa kayıtlı olduğu yer adresi
C
İş adresi
D
MERNİS adresi
E
Mahalle muhtarlığı adresi
Soru 13

Tebligat memuru tarafından tebliğ işlemini tespit eden belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tebliğ mazbatalı zarf
B
Tebliğ mazbatası
C
Davetiye
D
Makbuz
E
Tebliğ pusulası
Soru 14

Mahkemenin bir kimseyi huzuruna çağırması işlemi aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

A
Mektup
B
Tebliğ mazbatası
C
Davetiye
D
Telgraf
E
Tebliğ mazbatalı zarf
Soru 15

Yabancı ülkeden gelen tebligatın Türkiye'de yapılmasında izlenen yol aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A
Dışişleri Bakanlığı - Cumhuriyet Başsavcılığı - Adalet Bakanlığı
B
Konsolosluk- Cumhuriyet Başsavcılığı - Dışişleri Bakanlığı
C
Adalet Bakanlığı - Konsolosluk- Cumhuriyet Başsavcılığı
D
Dışişleri Bakanlığı - Adalet Bakanlığı - Cumhuriyet Başsavcılığı
E
Cumhuriyet Başsavcılığı - Dışişleri Bakanlığı - Adalet Bakanlığı
Soru 16

I. Anonim şirket
II. Limited şirket
III. Kollektif şirket
IV. Adi komandit şirket
Yukarıdaki şirketlerden hangilerine elektronik yolla tebligat yapma zorunluluğu vardır?

A
Ive II
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 17

Aşağıdaki durumlardan hangisinde kural olarak ilanen tebligat yapılması gerekir?

A
Muhatabın yurtdış ında ikamet ediyor olması
B
Tebligatı çıkartan merciin ilanen tebligat kararı alması
C
Tebligatın acilen yapılmasının gerekmesi
D
Tebligatın belirli bir parasal tutarı aşıyor olması
E
Muhatabın adresinin meçhul olması
Soru 18

Muhatap, usulsüz tebligat sebebiyle hiçbir şekilde yargılamaya katılamaz ve karar kesinleşirse, başvurulacak yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstinaf
B
Temyiz
C
Şikâyet
D
Yargılamanın yenilenmesi
E
Karar düzeltme
Soru 19

Mahkeme kararının usulüne aykırı olarak tebliğ edildiği ve geç öğrendiğini beyan ederek, süresinden sonra kanun yoluna başvuran tarafın, kanun yolu süresini geçirdiği gerekçesi ile mahkemece bu talebinin reddedilmesine karşı kanun yoluna başvurabileceği süre kaç gündür?

A
7
B
10
C
15
D
20
E
30
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanunu’nda belirtilen özel suçlardan biri değildir?

A
Yalan beyan
B
Tebliğ evrakının imzalanmaması
C
Tebliğ evrakının alınmaması
D
Muhatap adına tebligat yapan kimsenin evrakı muhatabına vermemesi
E
Tebliğ evrakının asılmaması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x