Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2015-2016 Vize Sınavı

Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hâkim ve savcıların idari görevleri yönünden bağlı olduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sayıştay
B
Adalet Bakanlığı
C
HSYK
D
Cumhurbaşkanı
E
Yargıtay
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da yüksek mahkemeler arasında sayılmayan fakat yargı fonksiyonunu yerine getirdiği kabul edilen yargı kollarından biridir?

A
Adlî yargı
B
Askeri ceza yargısı
C
Sayıştay
D
Askeri idari yargı
E
İdarî Yargı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemelerinden biri değildir?

A
istinaf Mahkemesi
B
Sulh hukuk mahkemesi
C
Asliye hukuk mahkemesi
D
Ağır ceza mahkemesi
E
Vergi mahkemesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi çok hâkimli mahkemelerden biri değildir?

A
Yargıtay
B
Danıştay
C
Anayasa mahkemesi
D
Ağır ceza mahkemesi
E
Sulh hukuk mahkemesi
Soru 5

Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarının özlük işleri hakkında karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na
B
Cumhurbaşkanına
C
Adalet Bakanlığı'na
D
TBMM'ye
E
Sayıştay'a
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Yargıtay’ın idari birimlerinden biri değildir?

A
Yüksek Disiplin Kurulu
B
Yayın kurulu
C
Tasnif kurulu
D
Yayın işleri müdürlüğü
E
Bilgi işlem Merkezi Müdürlüğü
Soru 7

Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin numaralarını ve aralarındaki işbölümünü belirleme görevi aşağıdaki organlardan hangisine aittir?

A
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı vekiline
B
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına
C
Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu'na
D
Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğü'ne
E
Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu'na
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerden biri değildir?

A
Nitelikli dolandırıcılık
B
Hileli iflas
C
İrtikâp
D
Yağma
E
10 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar
Soru 9

Adli yargı ilk derece mahkemeleri tarafından verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak istinaf başvurularını inceleyip karara bağlayan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargıtay
B
Sulh hukuk mahkemesi
C
Asliye ceza mahkemesi
D
Bölge idare mahkemesi
E
Bölge adliye mahkemesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi özel görevli ceza mahkemelerinden biridir?

A
Asliye ceza mahkemesi
B
Tüketici Mahkemesi
C
Çocuk mahkemesi
D
Ağır ceza mahkemesi
E
istinaf Mahkemesi
Soru 11

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde Genel Sekreterlik görevi yapabilmek için en az kaç yıl üye olarak görev yapmış olmak gerekir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 12

Yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olmanın yanı sıra, idarenin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli bir görev yapan ilk ve son derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölge adliye mahkemesi
B
Danıştay
C
Yargıtay
D
Vergi mahkemesi
E
İdare mahkemesi
Soru 13

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin atama kararnamelerini aşağıdakilerden hangisi onaylar?

A
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
B
Başbakan
C
Cumhurbaşkanı
D
Askeri Yüksek idare Mahkemesi Başkanı
E
Askeri Yüksek idare Mahkemesi Başsavcısı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ilk derece idare mahkemelerinden biridir?

A
iş Mahkemesi
B
İcra mahkemesi
C
Tüketici Mahkemesi
D
Vergi mahkemesi
E
Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay başkanmm katılmadığı kurullara başkanlık eder?

A
Danıştay Daire Başkanı
B
Danıştay Genel Sekreteri
C
Danıştay Başsavcısı
D
Danıştay başkanvekilleri
E
Danıştay tetkik hâkimleri
Soru 16

Askeri hâkimlerin atamaları aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

A
Askeri Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığı
B
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C
Millî Savunma Bakanlığı
D
Genelkurmay Başkanlığı
E
Adalet Bakanlığı
Soru 17

Askeri mahkemeler kural olarak kaç hâkim ile kurulur?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 18

Görülmekte olan davalar bakımından tek hakim ile askeri mahkeme kurulu arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını aşağıdakilerden hangisi çözümler?

A
Askeri Yargıtay
B
Sıkıyönetim Mahkemeleri
C
Disiplin Mahkemeleri
D
Uyuşmazlık Mahkemeleri
E
Millî Savunma Bakanlığı
Soru 19

Bir suçun, sıkıyönetim ilanına sebep olan suçlar içerisinde yer alıp almadığına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
TBMM
B
Bakanlar Kurulu
C
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
D
Millî Savunma Bakanlığı
E
Genelkurmay Başkanlığı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yargıtay Başsavcısının görevlerinden biridir?

A
ilk derece askeri mahkemelerin verdikleri direnme kararlarını incelemek
B
incelenen dava dosyalarında soruşturma yapan ve iddia makamını temsil eden askeri savcılar ile yardımcılarına not vermek
C
Askeri Yargıtay’ın çalışma esaslarıyla ilgili içtüzüğü yapmak ve değiştirmek
D
Yüksek Disiplin Kurulu’na şevkler için gerekli işlemleri yapmak
E
Askeri Yargıtay üyeleri arasından Genel Sekreteri seçmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x