Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2016-2017 Final Sınavı

Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Anayasada yer alan kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği yargı fonksiyonunu aşağıdakilerden hangisi yerine getirir?

A
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
B
Bağımsız mahkemeler
C
Cumhuriyet savcılığı
D
Bakanlar Kurulu
E
Adalet Bakanlığı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargı işlerine ilişkin ölçütler arasında yer almaz?

A
Hasım yokluğu
B
ihtilâf yokluğu
C
Kendiliğinden harekete geçme
D
Niza yokluğu
E
Objektif hak yokluğu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bölge idare mahkemelerinde dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için Başkanlar Kurulu'na başvurmakla görevlidir?

A
Adalet Komisyonu
B
Müdürlükler
C
Daireler
D
Cumhuriyet savcılığı
E
Başkan
Soru 4

Askeri Yargıtay üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?

A
Milli Savunma Bakanı
B
Adalet bakanı
C
Bakanlar Kurulu
D
Cumhurbaşkanı
E
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Soru 5

Otel, hastane, fabrika, okul gibi yerlere yapılacak tebligatta, idareci veya kısım amiri tarafından muhatabın derhal bulundurulamaması halinde ne şekilde hareket edilir?

A
Tebligat, muhatabına iletilmek üzere beklemeye alınır.
B
Tebligat, yetkili mercie iade edilir.
C
Tebligat, muhatabın ailesine yapılır.
D
Tebligat, dağıtım merkezine gönderilir.
E
Tebligat, idareci veya kısım amirine yapılır.
Soru 6

Sefer halinde bulunan askeri kişilere yapılacak tebligat aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla gerçekleştirilir?

A
Dışişleri Bakanlığı
B
Askerî mahkemeler
C
Adalet Bakanlığı
D
Muhatabın bağlı olduğu kuvvet komutanlığı
E
Millî Savunma Bakanlığı
Soru 7

Tebligat işlemlerinden istenen sonucun alınabilmesi için öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi gerekir?

A
Muhatabın doğru tespit edilmesi
B
Tebligatı yapacak olan görevlinin ehil olması
C
Hukuki altyapının kurulmuş olması
D
Adres bilgilerinin güncel olması
E
Evrakın şekle uygun düzenlenmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanunu'na göre tebligat çıkaracak mercilerden biri değildir?

A
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
B
Özel Bütçeli İdareler
C
Köy tüzel kişilikleri
D
Noterler
E
Yargı mercileri
Soru 9

Usulüne uygun olarak düzenlenmiş ve gerekli masrafı ödenmiş olan tebliğ evrakı, tebliği çıkaran merci tarafından aşağıdakilerden hangisi ile birlikte PTT işletmesine verilir?

A
Davetiye
B
Tevdi listesi
C
Tebliğ mazbatası
D
Tebliğ mazbatalı zarf
E
Tebligat gider makbuzu
Soru 10

Tebligat adresindeki kapı numarasının yanlış yazılmış olmasına rağmen muhatabın bulunması durumunda tebligat memuru ne şekilde hareket eder?

A
Tebliğ evrakını çıkaran makama iade eder.
B
Komşulardan birinin tanık olarak imzası ile tebligatı yapar.
C
ilgili mahalle muhtarlığına giderek tebligatı yapar.
D
Tebliğ mazbatasına not düşerek tebligatı yapar.
E
Tebligat evrakını posta işletmesi merkezine geri götürür.
Soru 11

Adresine daha önce tebligat yapılan kimsenin yeni adres bildirmemesi ve adresinin de tespit edilememesi durumunda, aşağıdakilerden hangisi eski adresin bulunduğu binanın kapısına yapıştırılan tebliğ evrakının tebliğ tarihi sayılır?

A
Eski binanın kapısına asıldığı tarih
B
Eski binanın kapısına asıldığı tarihi izleyen yedinci gün
C
Eski binanın kapısına asıldığı tarihi izleyen onuncu gün
D
Eski binanın kapısına asıldığı tarihi izleyen on beşinci gün
E
Eski binanın kapısına asıldığı tarihi izleyen otuzuncu gün
Soru 12

Tebligat giderleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Adli yardımdan yararlananlarca ödenmesi gereken tebligat giderleri, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere ilgili mercilerce ödenir.
B
Kural olarak tebligat yapılması isteyen kimse tebligat giderlerini peşin olarak öder.
C
Zorunlu nedenlerle tebligat giderleri için belirlenen süreye uyulmamışsa ek süre verilebilir.
D
Belirlenen sürede masrafları ödemeyen kimse tebligat yapmaktan vazgeçmiş sayılır.
E
Memur vasıtasıyla yapılan tebligatlarda masraf alınmaz.
Soru 13

Tebliğ memuru, yaptığı araştırma sonrasında muhatabın öldüğünü tespit ederse ne şekilde hareket eder?

A
Tebliğ evrakını tebliği çıkaran mercie iade eder.
B
Tebliğ evrakını posta işletmesine iade eder.
C
Tebliğ evrakını ilgili kolluk görevlilerine bırakır.
D
Tebliğ evrakına ilişkin ihbarnameyi binanın kapısına asar.
E
Mirasçılarını araştırarak, tespit eder.
Soru 14

Adresi bilinmeyen ve bulunamayan kimselere en son çare olarak yapılacak tebligat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla tebligat
B
Elektronik yolla tebligat
C
ilânen tebligat
D
Doğrudan tebligat
E
Memur vasıtasıyla tebligat
Soru 15

İmza yerine parmak bastırılmasının söz konusu olduğu durumlarda ilk olarak kullanılması gereken parmak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağ elin serçe parmağı
B
Sağ elin işaret parmağı
C
Sağ elin baş parmağı
D
Sol elin baş parmağı
E
Sol elin işaret parmağı
Soru 16

İlanen tebligat yapacak kurumun ilanın yapılmış sayılması için öngörebileceği en uzun süre kaç gündür?

A
7
B
10
C
15
D
20
E
30
Soru 17

Muhatabın usulsüz tebligatı öğrenmeden önce tebliğe ilişkin işlem yapması durumunda, aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A
Hiç öğrenmemiş sayılır.
B
Öğrendiği tarih, yaptığı işleme göre belirlenir.
C
işlem tarihinden sonraki on günün sonunda öğrenmiş sayılır.
D
işlem tarihinden sonraki yedi günün sonunda öğrenmiş olur.
E
Beyan ettiği tarihte öğrenmiş sayılır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanunu’nda sayılan özel suçlardan biri değildir?

A
Yalan beyanda bulunmak
B
Muhatap adına tebellüğ edilen evrakı, muhataba vermemek
C
Muhatap adına yapılan tebligatı başka kimselere açıklamak
D
Yanlış adres bildirmek
E
Kendisine yapılması gereken tebligatı almamak
Soru 19

Tebligat Kanunu’nun uygulanmasında görevli bulunan memur ve hizmetliler ile mahalle, köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve meclis üyeleri işledikleri suçlar ile kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı aşağıdaki kanunlardan hangisi ile cezalandırılırlar?

A
Ceza Mahkemeleri Kanunu
B
Türk Ceza Kanunu
C
İdari Yargılama Usulü Kanunu
D
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
E
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Soru 20

Bir icra takibinde tebligatın usulsüz olduğu iddiası aşağıdakilerden hangisine ileri sürülmelidir?

A
İcra dairesine
B
Cumhuriyet savcılığına
C
icra mahkemesine
D
Asliye hukuk mahekmesine
E
Tebligat yapan memura
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x