Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2016-2017 Vize Sınavı

Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yargı yoluna başvurulabilecek kararı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçici yetki verme
B
Atama ve nakletme
C
Disiplin cezası verme
D
Meslekten çıkarma
E
Mesleğe kabul etme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hâkimlerin bağımsız karar verebilmeleri için yasama, yürütme ve yargı dışında kalan diğer çevrelere karşı da korunması amacını taşır?

A
Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak karar vermeleri
B
Kanunda belirtilenlerde başka hiç bir resmi yada özel görev alamamaları
C
Hiçbir organın yargı yetkisinin kullanılmasında hâkimlere talimat verememesi
D
idarenin yargı kararlarını uygulanmasını geciktirememesi
E
Hiçbir makamın yargı yetkisinin kullanılmasında tavsiyede bulunamaması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yargı ayrılığı ilkesinin uygulandığı ülkelerden biridir?

A
Avustralya
B
Güney Afrika
C
İngiltere
D
Fransa
E
Kanada
Soru 4

Türk hukukunda mahkeme kurma yetkisine münhasıran sahip organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
TBMM
B
Cumhuriyet Başsavcılığı
C
il adalet komisyonu
D
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
E
Adalet Bakanlığı
Soru 5

Anayasa Mahkemesi'nin somut norm denetiminde, işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren, aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı nedeniyle kaç yıl geçmedikçe dava açılamaz?

A
1
B
3
C
5
D
8
E
10
Soru 6

Ayrı bir fikri ve sınai haklar mahkemesi kurulamayan ancak 5 tane asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde, bu mahkemelerin görevine giren dava ve işlere kaçıncı asliye hukuk mahkemesi tarafından bakılır?

A
1.
B
2.
C
3.
D
4.
E
5.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Yargıtayın karar organları arasında yer alır?

A
Yayın kurulu
B
Bilgi işlem Merkezi Müdürlüğü
C
Yüksek Disiplin Kurulu
D
Tasnif kurulu
E
Yayın işleri müdürlüğü
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bölge adliye mahkemesi içinde bulunan birimlerden biri değildir?

A
Adalet Komisyonu
B
Başkanlar Kurulu
C
Başkanlık
D
Cumhuriyet Başsavcılığı
E
Disiplin kurulu
Soru 9

Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edilebilir?

A
5
B
7
C
10
D
15
E
30
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kural olarak yazılı yargılama usulünün uygulandığı mahkemelerden biridir?

A
iş Mahkemesi
B
Asliye ticaret mahkemesi
C
Kadastro mahkemesi
D
Tüketici Mahkemesi
E
Sulh hukuk mahkemesi
Soru 11

İlk ve son derece mahkemesi olarak görev yapan yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergi mahkemesi
B
İdare mahkemesi
C
Bölge idare mahkemesi
D
Bölge adliye mahkemesi
E
Danıştay
Soru 12

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi dairelerinin kararları arasında aykırılık ve uyuşmazlık görüldüğü takdirde içtihatları birleştirmekle görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başkanlar Kurulu
B
Genel Sekreterlik
C
Genel Kurul
D
Yüksek Disiplin Kurulu
E
Daireler Kurulu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Danıştayın karar organları arasında yer almaz?

A
Özel Kalem Müdürlüğü
B
içtihadı Birleştirme Kurulu
C
Yüksek Disiplin Kurulu
D
Başkanlar Kurulu
E
idari işler Kurulu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Bölge idare mahkemesinde daireler arasında çıkan iş bölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamakla görevlidir?

A
Adalet Komisyonu
B
Başkanlar Kurulu
C
Disiplin kurulu
D
Uyuşmazlık Kurulu
E
Başkanlık
Soru 15

Devlet memurlarının yargılanmasına ilişkin mevzuat uyarınca ilgili dairece verilen lüzumu muhakeme kararını itiraz üzerine inceleyen merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danıştay Başkanı
B
Başkanlar Kurulu
C
Danıştay İdari İşler Kurulu
D
Danıştay Genel Kurulu
E
idari Dava Daireleri Kurulu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yargıtay Başkanının görevlerinden biridir?

A
içtihatların birleştirilmesine karar vermek
B
Askeri Yargıtay Başsavcılığını temsil etmek
C
Askeri Yargıtay dairelerince verilmiş kararların temyiz incelmesini yapmak
D
Askeri Yargıtay üyeleri arasından Genel Sekreteri seçmek
E
Askeri Yargıtay üye adaylarını seçmek
Soru 17

Askeri Yargıtaydan Anayasa Mahkemesine gönderilecek üye adaylarını seçmekle görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askeri Yargıtay Genel Kurulu
B
Askeri Yargıtay Başsavcılığı
C
Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu
D
Askeri Yargıtay Daireler Kurulu
E
Askeri Yargıtay Başkanlığı
Soru 18

Uyuşmazlık Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kararlarına karşı itiraz yolu açıktır.
B
Genel kurulda üye tam sayısı hazır olmadıkça görüşmelere başlanamaz.
C
Başkentte mahkeme için ayrılan yerde toplanır.
D
Genel kurulda incelemeler dosya üzerinden yapılır.
E
Kurul halinde çalışır.
Soru 19

Askeri Yargıtay daire kararlarına karşı ilk derece askeri mahkemelerin verdiği direnme kararlarını incelemekle görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askeri Yargıtay Genel Kurulu
B
Askeri Yargıtay Başkanlığı
C
Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu
D
Askeri Yargıtay Başsavcılığı
E
Askeri Yargıtay Daireler Kurulu
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yargıtayın 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanunu'nda sayılan kurullarından biri değildir?

A
Yüksek Disiplin Kurulu
B
Yüksek Denetleme Kurulu
C
Genel Kurul
D
Daireler Kurulu
E
Başkanlar Kurulu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x