Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisini yargılayamaz?

A
Ağır ceza mahkemesi hâkimini
B
TBMM Başkanını
C
Yargıtay Başkanını
D
Sayıştay Başkanını
E
Bakanlar Kurulu üyelerini
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargı davalarından biri değildir?

A
Ergin kılınma
B
Vasiye dava açmak için izin verilmesi
C
Evlenmeye izin verme
D
ismin değiştirilmesi
E
Gayrimenkul tahliyesi
Soru 3

İdari yargı alanında ilk derece mahkemelerince yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılan itirazları karara bağlayan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
idare Mahkemesi
B
Uyuşmazlık mahkemesi
C
Vergi mahkemesi
D
Danıştay
E
Bölge idare mahkemesi
Soru 4

Uyuşmazlık Mahkemesinde geçici raportörlerin görevleri aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
B
Hukuk Bölüm Başkanı
C
Adalet Bakanı
D
Ceza Bölümü Başkanı
E
Başsavcılar
Soru 5

Yargısal tebligatın şekli yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Onaylama
B
Duyurma
C
Bilgilendirme
D
Zamanlama
E
Belgelendirme
Soru 6

Tebligat “adil yargılanma” hakkının hangi unsuru ile doğrudan ilgilidir?

A
Tarafsız yargılama
B
Hukuki dinlenilme
C
Makul sürede yargılanma
D
Silahların eşitliği
E
Bilgi alma hakkı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanunu'na göre tebligat çıkaracak mercilerden biri değildir?

A
Kamu iktisadi Teşebbüsleri
B
Köy tüzel kişilikleri
C
Özel bütçeli idareler
D
Yargı mercileri
E
Noterler
Soru 8

Sefer halinde bulunan askeri kişilere yapılacak tebligat aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla gerçekleştirilir?

A
Dışişleri Bakanlığı
B
Adalet Bakanlığı
C
Askeri mahkemeler
D
Muhatabın bağlı olduğu kuvvet komutanlığı
E
Milli Savunma Bakanlığı
Soru 9

Tebliğ adresine tebligat için gidildiğinde, muhatap ya da yerine tebligat yapılacak kimse bulunamaz ancak yeni adresi öğrenilirse ve yeni adres tebliğ memurunun bölge sınırları içinde kalıyorsa ne şekilde hareket edilir?

A
Tebliğ evrakı en yakın kolluk kuvvetlerine bırakılır.
B
Tebliğ evrakı muhataba ulaştırılması için komşusuna bırakılır.
C
Tebligat aynı tebliğ memuru tarafından yapılır.
D
Tebliğ evrakı mahalle muhtarlığına bırakılır.
E
Tebliğ evrakı, çıkaran mercie iade edilir.
Soru 10

Yabancı ülkelere gönderilecek ve içinde belirli bir zaman belirtilen tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, tebliğde belirtilen günden kaç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 11

Adli tatilde yapılan tebligat ile başlayan süre adli tatil bitmeden dolarsa aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A
Adli tatilin bittiği günden itibaren 10 gün sonra sona erer.
B
Tatilin bittiği günden itibaren 15 gün daha uzatılmış sayılır.
C
Tatilin bittiği günden itibaren bir hafta daha uzatılmış sayılır.
D
Tatilin bittiği günden sonraki ilk mesai günü sonunda sona erer.
E
Süre işlemeye adli tatilden sonra başlar.
Soru 12

Mahkemenin bir kimseyi huzuruna çağırması işlemi aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

A
Telgraf
B
Tebliğ mazbatası
C
Tebliğ mazbatalı zarf
D
Davetiye
E
Mektup
Soru 13

Yabancı bir ülkede resmi bir görevle ya da görevlendirmeyle bulunan Türk memurlarına tebligat aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla yapılır?

A
Dışişleri Bakanlığı
B
Adalet Bakanlığı
C
Türkiye Büyükelçiliği
D
Cumhuriyet Başsavcılığı
E
Yabancı ülkenin Türk bölge müdürlükleri
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ilanen tebligatta yer alması gereken hususlardan biri değildir?

A
Tebliğ olunacak evrak içeriğinin özeti
B
Daha önce yapılan ilanlara ilişkin kısa bilgi
C
Tebliğin anlaşılabilecek şekilde konusu ve sebebi
D
ilanın hangi merciden verildiği
E
ilgilerin ad ve soyadları
Soru 15

Aşağıdaki durumlardan hangisinde kural olarak ilanen tebligat yapılması gerekir?

A
Tebligatın acilen yapılmasının gerekmesi
B
Muhatabın yurtdışında ikamet ediyor olması
C
Tebligatı çıkartan merciin ilanen tebligat kararı alması
D
Muhatabın adresinin meçhul olması
E
Tebligatın belirli bir parasal tutarı aşıyor olması
Soru 16

İmza yerine parmak bastırılmasının söz konusu olduğu durumlarda ilk olarak kullanılması gereken parmak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağ elin işaret parmağı
B
Sağ elin baş parmağı
C
Sol elin işaret parmağı
D
Sağ elin serçe parmağı
E
Sol elin baş parmağı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanunu’nda sayılan özel suçlardan biri değildir?

A
Kendisine yapılması gereken tebligatı almamak
B
Tebliğ memurunun adres araştırması yapmaması
C
Muhatap adına tebligat yapılan kimselerin tebligatı muhatabına vermemesi
D
Yalan beyan
E
Tebligat evrakının asılmasına ilişkin suçlar
Soru 18

Mahkeme kararının usulüne aykırı tebliğ edildiğini ve geç öğrendiğini beyan edip, süresinden sonra kanun yoluna başvuran tarafın, kanun yolu süresini geçirdiği gerekçesiyle mahkeme bu talebini reddetmişse bu red kararlarına karşı kaç gün içinde kanun yoluna başvurulabilir?

A
3
B
5
C
7
D
15
E
30
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi usulsüz tebligatın geçerli olduğu tarihtir?

A
Tebligatın mahalle muhtarına teslim edildiği tarih
B
Tebligatın postaya verildiği tarih
C
Tebligatın memura zimmetle verildiği tarih
D
Muhatabın usulsüz tebligatı öğrendiğini beyan ettiği tarih
E
Tebligatın çıkartıldığı tarih
Soru 20

Bir tebligatın usulsüzlüğü kural olarak aşağıdaki mercilerden hangisinde ileri sürülür?

A
Genel görevli mahkemelerde
B
icra mahkemesinde
C
Tebligatı çıkartan mercide
D
Muhatabın adresinde
E
icra dairesinde
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x