Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2017-2018 Vize Sınavı

Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da yüksek yargı organı olarak düzenlenmemekle birlikte yargı kolları arasında sayılabilir?

A
Anayasa yargısı
B
Uyuşmazlık yargısı
C
İdarî Yargı
D
Hesap yargısı
E
Adlî yargı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi çok hâkimli mahkemelerden biri değildir?

A
Danıştay
B
Sulh hukuk mahkemesi
C
Anayasa mahkemesi
D
Yargıtay
E
Ağır ceza mahkemesi
Soru 3

Öncedenlik ve kanunilik unsurları tarafından karakterize edilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşitlik
B
Adil yargılanma
C
Tabii hâkim
D
Hiyerarşi
E
Mahkemelerin bağımsızlığı
Soru 4

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisini yargılayamaz?

A
Sayıştay Başkanını
B
Cumhurbaşkanını
C
Bakanlar Kurulu üyelerini
D
Yargıtay Başkanını
E
Ağır ceza mahkemesi hâkimini
Soru 5

Mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hâkimler kanunda belirtilenlerden başka, resmî ve özel görev alabilirler.
B
Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır.
C
Görülmekte olan bir dava hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (T.B.M.M.) yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz; görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
D
Hiçbir organ, makam, mercii veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez.
E
Mahkemeler diğer mahkemelerden emir ve talimat alamaz.
Soru 6

Bölge adliye mahkemesinde hukuk ve ceza daireleri arasında çıkan iş bölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamakla görevli birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başkanlar Kurulu
B
Başkanlık
C
Cumhuriyet Başsavcılığı
D
Adalet Komisyonu
E
Başkan yardımcısı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargı davalarından biri değildir?

A
ismin değiştirilmesi
B
Vasiye dava açmak için izin verilmesi
C
Ergin kılınma
D
Evlenmeye izin verme
E
Gayrimenkul tahliyesi
Soru 8

Malvarlığına ilişkin davalarda genel görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölge adliye mahkemesi
B
Asliye ceza mahkemesi
C
Aile mahkemesi
D
Sulh hukuk mahkemesi
E
Asliye hukuk mahkemesi
Soru 9

Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, yürütülen soruşturmalarda hâkim tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemek amacıyla kurulan merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağır ceza hâkimliği
B
Asliye ceza hâkimliği
C
Sulh ceza hakimliği
D
Soruşturma hâkimliği
E
Cumhuriyet savcılığı
Soru 10

İki taraf arasındaki bir uyuşmazlığın taraflardan birinin talebi üzerine, bağımsız hâkim tarafından yargısal usule uyulmak ve iki tarafa iddia ve savunma hakkı tanınmak suretiyle objektif hukuka göre çözüme kavuşturulmasına ne ad verilir?

A
Uyuşmazlık yargısı
B
Çekişmesiz yargı
C
Muhakeme etme
D
Çekişmeli yargı
E
Hak ihlalinin giderilmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yargısal görevlerinin yanı sıra yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olarak görev yapar?

A
Kadastro mahkemesi
B
Vergi mahkemesi
C
Bölge idare mahkmesi
D
Sulh hukuk mahkemesi
E
Danıştay
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ilk derece idare mahkemelerinden biridir?

A
Vergi mahkemesi
B
İcra mahkemesi
C
Tüketici Mahkemesi
D
iş Mahkemesi
E
Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi
Soru 13

Danıştay dairelerinde kurulların toplanma sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir başkan ve beş üye
B
Bir başkan ve dört üye
C
Bir başkan ve üç üye
D
Bir başkan ve iki üye
E
Bir başkan ve bir üye
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi idari yargı kolunda hem ilk derece hem de üst derece mahkeme olarak görev yapar?

A
Bölge adliye mahkemesi
B
Danıştay
C
İdare mahkemesi
D
Vergi mahkemesi
E
Bölge idare mahkemesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Danıştayın karar organları arasında yer almaz?

A
idari işler Kurulu
B
Yüksek Disiplin Kurulu
C
İçtihatları Birleştirme Kurulu
D
Sosyal ve idari işler Müdürlüğü
E
Başkanlar Kurulu
Soru 16

Uyuşmazlık Mahkemesi bölümlerinin kararları arasındaki çelişkileri, verilecek ilke kararları ile çözümleyen birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel Kurul
B
Başkan
C
Hukuk Bölümü
D
Ceza Bölümü
E
Başsavcılık
Soru 17

Uyuşmazlık Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kararları kesindir.
B
ilke kararları Resmi Gazete'de yayımlanır.
C
Bölümlerde ve Genel Kurulda incelemeler dosya üzerinden yapılır.
D
İstanbul'da toplanır.
E
Kurul halinde çalışır.
Soru 18

Uyuşmazlık Mahkemesinde geçici raportörlerin görevleri aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A
Genel Kurul
B
Adalet bakanı
C
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
D
Ceza Bölümü Başkanı
E
Hukuk Bölüm Başkanı
Soru 19

Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinin görev süresi kaç yıldır?

A
3
B
4
C
5
D
8
E
10
Soru 20

Uyuşmazlık Mahkemesi anayasal çerçevede ilk olarak aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenmiştir?

A
1921 Anayasası
B
1924 Anayasası
C
1961 Anayasası
D
1982 Anayasası
E
2017 Anayasa Değişikliği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x