Yaşlılarda Davranış Sorunları Ve Uyum 2017-2018 Vize Sınavı

Yaşlılarda Davranış Sorunları Ve Uyum 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yaşlanma ile birlikte hem doğruluk açısından hem de hız açısından bilişsel mekaniklerde azalma görülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu azalmanın gözlemlendiği bilişsel mekaniklerden biri değildir?

A
Dikkat
B
Duyusal girdi
C
Görsel bellek
D
Motor bellek
E
Karşılaştırma
Soru 2

Yaşlılık döneminde yaşanan çeşitli kayıplar nedeniyle bireylerin stres yaşamaları mümkündür. Bu kayıplardan biri eş veya bir yakın arkadaşın kaybı olabilir.
Böyle bir kayıp karşısında yaşlı kişinin hayatta olan diğer yakınlarına öncekinden daha fazla yakınlaşması aşağıdaki stresle başa çıkma stratejilerinden hangisini kullandığını göstermektedir?

A
Durumu görmezden gelme
B
Durumu kabul etme
C
Sosyal karşılaştırma yapma
D
Durumu ya da olayı yeniden yorumlama
E
Sosyal destek arama ve bulma
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta bireyin uyumunu bozan birincil faktörlerden biri olarak değerlendirilebilir?

A
Yaşlının hastalığına karşı tutumu
B
Fiziksel hastalıklar
C
Sağlık personelinin tutumu
D
Kişilik özellikleri
E
Sağlık alışkanlıkları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi uyumun yaşam döngüsü içinde önemli olduğunun en önemli gerekçesi olarak ileri sürülebilir?

A
Uyumun dengesizlikleri ortadan kaldırmayı gerektirmesi
B
Uyum sürecinin birçok belirleyicisinin olması
C
Gelişimle bağlantılı ortaya çıkan değişime ayak uydurmanın gerekliliği
D
Uyum sürecinin bireyden bireye farklılıklar gösterebilmesi
E
Yeni durumların bireye hem avantaj hem de dezavantaj getirmesi
Soru 5

Aşağıdaki örneklerden hangisi yaşlının gelişim görevlerini yerine getiremediğinin bir göstergesi olarak görülebilir?

A
Yaşlı kişinin kendine uygun yaşam alanları yaratması
B
Yaşlı kişinin yaşlanmış olduğunu kabul edememesi
C
Yaşlı kişinin toplumsal beklentileri hesaba katması
D
Yaşlı kişinin sıra dışı becerilerinin olması
E
Yaşlı kişinin kendi istek ve arzularını gerçekleştirmek istemesi
Soru 6

Kişinin ciddi bir hastalığının olmasına karşın kendisinin çok iyi olduğunu iddia ederek tıbbi desteği reddetmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Kişinin sağlık algısı sağlık davranışlarını etkilemektedir.
B
Kişinin sağlık algısı sağlık öyküsü hakkında da bilgi verir.
C
Sağlık algısının olumlu olması kişinin gerçekten de iyi olduğunun göstergesi olmayabilir.
D
Sağlık algısının olumlu olması durumunda sağlık davranışının bir önemi yoktur.
E
Kişinin sağlık davranışı sağlık öyküsünü anlamaya hizmet edebilir.
Soru 7

Emekli olmasına rağmen eski işyerine belli aralıklarla gidip, onlar istemese bile işyeri çalışanlarına tecrübelerini aktaran ve onlara işlerini yapmalarında yardımcı olmaya çalışan bir yaşlının bu davranışı yaşlılıkta iş yaşamıyla ilgili aşağıdaki kavramlardan daha çok hangisiyle açıklanabilir?

A
Deneyimlerini aktarma
B
Kariyerinde ilerleme
C
Profesyonelleşme
D
Çalışma özlemi
E
Yüksek verimlilik
Soru 8

Gelişim görevleri bilimsel olarak bireylerin içinde bulunduğu yaşın gerektirdiği davranış ve becerileri göstermesi gerektiği anlamına gelmekle birlikte bu görevlerin aynı yaştaki her birey için aynı olması gerektiği anlamına gelmemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu farklılaşmanın temel nedeni olarak gösterilebilir?

A
Gelişim görevlerinin kültürel öğelerden etkilenmesi
B
Gelişim görevlerinin bireyin kendi istek ve beklentilerinden de etkilenmesi
C
Toplumun gelişim görevi olarak bireyden farklı beklentiler geliştirmesi
D
Bazı bireylerin söz konusu gelişim görevlerini daha önceden yerine getirmiş olması
E
Gelişim görevlerinin her birey tarafından aynı düzeyde gerçekleştirilememesi
Soru 9

Çalışmanın ilk akla gelen anlamı gelirle ilişkilidir. Ancak çalışma gelirden çok öte anlamlar içermektedir. Çok doyurucu ve ciddi para kazanmasa bile işini çok sevdiğini ve o işi yaptığı sürece mutlu olduğunu söyleyen bir yaşlı için işin anlamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Temel ekonomik kaynağı
B
Toplumsal statünün göstergesi
C
Yaşam doyumunun kaynağı
D
Kimliğinin tek belirleyicisi
E
En sevdiği etkinlik alanı
Soru 10

Yaşlı bir kişinin genç birine göre düşünme, problem çözme ve hatırlama gibi alanlarda daha zayıf kalması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A
Yaşlılıkta düşünme yetisinin kaybedilmesiyle
B
Yaşlılıkta becerilerin kaybedilmesiyle
C
Bireyler arasındaki bilişsel farklarla
D
Yaşlılıkta bilişsel süreçlerin yavaşlamasıyla
E
Yaşlı ve gençler arasındaki bireysel farklarla
Soru 11

Emekliliği yaklaşan yaşlı bir kişinin emekli olduktan sonra neler yapabileceği ile ilgili belirsizlikler içinde olması onun kaygı yaşamasına yol açabilmekte bu durum da onun emekliliğe uyumunu zorlaştırabilmektedir.
Kişinin bu kaygısını azaltmanın en işlevsel yolu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Durumu akışına bırakmak
B
Yeni bir iş aramak
C
iş yaşamıyla vedalaşmak
D
Ekonomik düzenlemeler yapmak
E
Gerçekçi amaçlar belirlemek
Soru 12

Emeklilik bireylerin ailelerine daha fazla zaman ayırmalarına hizmet etmekle birlikte bazen eşler arasında sorunların yaşanmasına da yol açabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunların yaşanmasına yol açan temel bir faktör olarak değerlendirilebilir?

A
Eşlerin birbirlerini aslında tanıyamadıklarını anlamaları
B
Eşlerin birbirlerinin özel alanlarına daha fazla girebilmeleri
C
Eşlerin beklentilerinin birbirinden farklı olması
D
Eşlerin yapacakları başka bir işlerinin olmaması
E
Eşlerin torunların bakımında birbirinden farklı düşünmeleri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda tedaviyi reddetmeyi etkileyen etmenlerden biri değildir?

A
Güçsüzlük duyguları
B
Uygulanan tedavinin değişmesi
C
ilaca karşı olumlu tutum geliştirme
D
Yaşama isteğinin azalması
E
Hayatının kontrolünü kaybetme duygusu
Soru 14

Yaşlanmayla birlikte bilişsel becerilerde yavaşlama ve kayıplar olmakla birlikte alınacak önlemlerle bu kayıp ve zayıflamalar geciktirilebilmektedir.
Bir yaşlı bakım elemanının yaşlı kişinin söz konusu kayıplarını azaltmasına yardımcı olmak için aşağıdaki tutumlardan hangisinin diğerlerine göre daha işlevsel olacağı söylenebilir?

A
Yaşlı kişinin zorlanacağı problemler sorma
B
Anılarını anlatması için onu cesaretlendirme
C
Yaşlı kişiyi yeni bir problemi çözmeye özendirme
D
Zihinsel aktivite gerektiren etkinliklere yöneltme
E
Geçmişi hakkında onun konuşmasını destekleme
Soru 15

Halk arasındaki yaygın kanının aksine yaşlılıkta bireyler geçmişte olan olayları, olayların yerini, kişileri ve zamanını gençler kadar iyi hatırlayamamaktadırlar.
Yaşlılıkta görülen bu zayıflama aşağıdaki bellek yapılarından hangisiyle ilgilidir?

A
Epizodik bellek
B
Örtük bellek
C
Anlamsal bellek
D
Çalışma belleği
E
Kaynak bellek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta görülen fiziksel hastalıkların bireyin uyumu üzerindeki etkisine bir örnek olarak verilebilir?

A
Diyabet tanısı konan yaşlının huysuzlaşması
B
Kişinin eskisi kadar sosyal olamaması
C
Kişinin sürekli geçmişini hatırlayarak üzülmesi
D
Eşi ölen yaşlının içine kapanması
E
Kişinin yeni alışkanlıklar geliştirmesi
Soru 17

Bireyin yaşlanmayla birlikte bazı uyum güçlükleri yaşaması son derece doğal olmakla birlikte bazen çok daha ciddi uyum bozukluklarının veya psikolojik rahatsızlıkların da gelişmesi mümkündür.
Aşağıdakilerden hangisi bir uyum güçlüğünden çok psikolojik bir rahatsızlığa örnek olabilir?

A
Kendi başına ihtiyaçlarını gidermede zorlanması
B
Kaybettiği yakınlarının yasını tutması
C
Eski gençlik yıllarındaki becerilerini sergilemek istemesi
D
Bireyin olmayan şeyleri var gibi görmesi
E
Yakın ilişkiler geliştirmede zorlanması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi aynı fiziksel hastalığa farklı kişilerin birbirinden farklı tepkiler verebilmesinin temel nedeni olarak düşünülebilir?

A
Hastalık deneyimleri
B
Sağlık personelinin hastaya tutumu
C
Kişilik özellikleri
D
Yaşlının hastalığına karşı tutumu
E
Sağlık alışkanlıkları
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yarı zamanlı iş seçeneğinin sağladığı yararlardan biri değildir?

A
Erken emekliliği azaltır.
B
Esnek çalışma saatleri sağlar.
C
Yorgunluğu azaltır.
D
iş doyumunu arttırır.
E
Üretimi azaltır.
Soru 20

Yaşlılık döneminde yaşanan çeşitli hastalıklar bireyin bilişsel işlevlerinin azalmasına ya da zayıflamasına yol açabilmektedir.
Bilişsel işlevlerin bireyin psikolojik iyi olma halinden etkilendiğini gösteren ruhsal hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Depresyon
B
Alzheimer
C
Damar yetmezliği
D
Parkinson
E
Demans
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x