Yaşlılarla Sosyal Hizmet 2017-2018 Final Sınavı

Yaşlılarla Sosyal Hizmet 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toplumlar bir canlı organizma gibidirler, gelişirler ve değişirler. ifadesi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
ibn-i Sina
B
Naima
C
Farabi
D
ibn-i Rüşd
E
ibn-i Haldun
Soru 2

Yaşlanmaya bağlı olarak insan vücûdunun yapı ve fonksiyolarında meydana gelen değişikliklere ne ad verilir?

A
Biyolojik yaşlılık
B
Fizyolojik yaşlılık
C
inorganik yaşlılık
D
Sosyolojik yaşlılık
E
Fonksiyonel yaşlılık
Soru 3

Kişinin geçmişte kazandığı beceriler, etkinlikler ve farklı rollere ilişkin performansıyla bağlantılı yapıya ne ad verilir?

A
Rol yapı
B
Bütünleşik yapı
C
Dışsal yapı
D
Kapalı yapı
E
içsel yapı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi dört yapraklı yonca ile şematize edilen besin gruplarından biri değildir?

A
Süt ve süt ürünleri
B
Şeker ve şeker ürünleri
C
Kuru baklagiller
D
Ekmek ve tahıl
E
Sebze ve meyve
Soru 5

I. Yabancılaşma
II. Ayrımcılığa maruz kalma
III. Uyumlu olma
IV. Dayanışma
Yukarıdakilerden hangileri yaşlıların sosyal sorunları arasında yer almaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 6

Yaşlıların içlerindeki öğrenme ve bilgi aşkını tatmin etme amacında oldukları öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğrenme yönelimli yaklaşım
B
Etkinlik yönelimli yaklaşım
C
Amaç yönelimli yaklaşım
D
Anlamlı öğrenme yaklaşımı
E
Duyuşsal öğrenme yaklaşımı
Soru 7

Yaşlıların öğrenmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yaşlılara yeterli zaman verilirse onlar da rahatça öğrenebilirler.
B
Öğrenmede anahtar kelime zekadan çok ilgidir.
C
Yaşlılıkta hayat tecrübesiyle iletişim imkanı ve becerisi artar.
D
Tecrübe ve öğrenmeye dayalı birikimli zeka yaş ilerledikçe artar.
E
Görme ve işitme duyularındaki gerileme yaşlı öğrenmelerini bazen zorlaştırır.
Soru 8

Yaşlının, içinde bulunduğu yaşam döngüsü içinde bakılması, kendi sosyal ortamında yaşamını sürdürmesi ve sosyal hizmet desteğinin sağlanması ve sunulması süreci ________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Aktif yaşlanma
B
Dinamik yaşlanma
C
Dalgalama yaşlılık
D
Hareketli yaşlılık
E
Yerinde yaşlanma
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşlanmanın göstergelerinden biri değildir?

A
Doğurganlık oranının azalması
B
Yuva bilincinin zayıflaması
C
Kuşaklar arası nüfus dengesinin bozulması
D
Ortalama yaşın azalış göstermesi
E
Manevi değerlerin içinin boşaltılması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal dönüşümün göstergelerinden biri değildir?

A
Yeni bir etkileşim sistemine geçişi benimsemesi
B
Yaşamın her alanında yaşamı kolaylaştıracak yeni araçların kullanılması
C
Toplumsal yaşamın yenilenmesi
D
Yeni bir toplumsal yapıya ve işleyişe geçişin sağlanması
E
Geleneğin sürdürülmesi
Soru 11

Kişinin, materyalin ötesinde ilişkili olduğu her şey ve bunların temel anlamlarına ilişkin içsel kaynaklarının toplamına ne ad verilir?

A
Tinsellik
B
Maneviyat
C
Özel bakım hizmeti
D
Dini tecrübe
E
Dışsallık
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yaşlılara yönelik manevi desteğin yeterince verilememesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

A
Manevi ihtiyaçların algılanması sorunu
B
Kurum yöneticilerinin ilgisizlikleri
C
Manevi destek personelinin dini hassasiyetleri
D
Kişilerin yaşama dair tutumları
E
Manevi destek için bireyin gönüllü oluşu
Soru 13

Yaşlılar, bilgi ve becerilerini genç kuşaklar ile paylaşmalıdır. önermesi yaşlılığın hangi ilkesi ile ilgilidir?

A
Kendini gerçekleştirme
B
Bağımsızlık
C
itibar
D
Katılım
E
Bağımsız ve özgür yaşam
Soru 14

__________, yaşlı bir bireyin günlük yaşamın akışı içerisinde yenilenen ve değişen topluma uyum göstermesi ve bu beceriyi kazanmasını amaçlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Resosyalizasyon
B
Reintegrasyon
C
Reaktivizasyon
D
Fiziksel aktivite
E
Psikoterapi
Soru 15

Her ülke demografik özellik ve yaş profili kapsamında bakım hizmet ve uygulamaları ortaya koymaktadır. Dünyada genel olarak yaşlılık sınırı ________ yaş olarak kabul edilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
80
B
75
C
70
D
65
E
60
Soru 16

Genç nesli beğenmeme, huysuzluk ve alınganlık gibi özellikler yaşlılık döneminin hangi tür özelliğini yansıtır?

A
Psikolojik
B
Yapıcı
C
Saldırganlık
D
Etik
E
Sorumluluk
Soru 17

Kendine yetemeyen bireylerin, başka bireyler tarafından ihtiyaçlarının giderilmesine ne ad verilir?

A
Özgüven
B
itibar
C
Güç
D
Bakım
E
Rehabilitasyon
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı hizmetlerinin gereklililklerinden biridir?

A
Yaşlıları huzur içinde yaşayacakları huzur evine göndermek
B
Bir nevi dezavantaj olan yaşlılığı avantaja dönüştürmek
C
Yaşlılığı engellemek
D
Yaşlılarla diğer yaş gruplarını, sosyal ve fiziksel mekan olarak, ayrı mekanlara yöneltmek
E
Yaşlı bakımında kurum bakımını teşvik etmek
Soru 19

I. Evde bakım ülkeye maliyet olarak da olumlu katkılar sağlamaktadır.
II. Evde bakım alternatifinin yaygınlığı aile, akraba dayanışması ve yaşlı refahında enformel kanalların etkinliğini göstermektedir.
III. Evde bakım hizmetleri bakıma muhtaç engelliye ve bakım hizmeti sunan aile bireyine pozitif katkı sağlar.
IV. Evde bakım hizmetleri sağlık harcamalarını azaltması açısından giderek tercih edilen bir model olarak dünyada yaygınlık kazanmaya devam etmektedir.
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de, yaşlılara evde bakım hizmetlerinin amaçlarındandır?

A
I, II, III ve
B
II, III ve IV
C
III ve VI
D
I ve IV
E
I ve III
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x