Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kullanıcıların internete bağlanmalarını sağlayan programa ne ad verilir?

A
Yazılım (software)
B
Donanım (hardware)
C
Geniş band (broadband)
D
Tarayıcı (browser)
E
Algoritma
Soru 2

Charles Babbage tarafından tasarlanan ve Dünyanın ilk bilgisayarı olarak kabul edilen makinenin adı nedir?

A
Fark makinesi
B
Pusula
C
Abaküs
D
Baskı makinesi
E
Buhar makinesi
Soru 3

Tüketiciden tüketiciye yapılan e-ticaret aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile gösterilir?

A
G2C
B
C2C
C
C2B
D
G2B
E
B2C
Soru 4

Endüstriyel ürün ve süreçlerin üretilmesi ve tasarlanmasında makine mühendisliğinin elektronik ve akıllı bilgisayar kontrol sistemleriyle sinerjik entegrasyonuna ne ad verilir?

A
Mekanik
B
Enformasyon
C
Otomasyon
D
Mekatronik
E
Elektronik
Soru 5

Üretim birimlerinin operasyonlarının planlanmasında, yönetilmesinde ve kontrol edilmesinde bilgisayarların kullanımını ifade eden sistem aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile gösterilmektedir?

A
CAD
B
CAPP
C
CAM
D
CAE
E
OATS
Soru 6

İhtiyaç duyulan ürünü en az miktarda malzeme, ekipman, işgücü ve alan kullanarak; ihtiyaç duyulan zamanda, ihtiyaç duyulan miktar kadar üretme tekniğine ne ad verilir?

A
Prekarya üretim
B
Fordist üretim
C
Yalın üretim
D
Esnek üretim
E
Tam zamanında üretim
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bilgi ekonomisinin özelliklerinden biri değildir?

A
Bilgi ekonomisi hız ekonomisidir.
B
Bilgi ekonomisi yeniliklerin sürüklediği, yenilik güdümlü bir ekonomidir.
C
Bilgi ekonomisi aracıları ortadan kaldırarak aracısız bir ekonomi olmuştur.
D
Bilgi ekonomisi eski sorunları gözerken yeni sorunları üretmeyen, kusursuz, özel bir ekonomi türüdür.
E
Bilgi ekonomisi ağ yapılanmasına dayalı bir organizasyona sahiptir.
Soru 8

Bilginin, uygulamaya yönelik olarak belli bir format ve biçim kazanmış şekline ne ad verilir?

A
Sosyal ağ
B
Teknoloji
C
Deney
D
Dışsallaşma
E
Tarayıcı
Soru 9

İşgücü piyasalarında emek talebinin emek arzından az olmasının sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A
Bütünleşme
B
işsizlik
C
Yoksulluk
D
istikrar
E
istihdam
Soru 10

Bireyin işi ve özel yaşamının gereklerini dengeli bir şekilde yerine getirmesi durumuna ne ad verilir?

A
Emek arzı
B
Çalışma boş zaman tercihi
C
iş yaşam dengesi
D
Toplumsal cinsiyet
E
işbölümü
Soru 11

ILO 2010 verilerine göre; düzensiz, kayıtsız, yarı zamanlı, geçici ve atipik çalışmanın en fazla istihdam edildiği grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göçmen işçiler
B
Gençler
C
Eski hükümlüler
D
Yaşlılar
E
Engelliler
Soru 12

Açık bir şekilde gözlemlenebilen mimiksel ve bedensel gösterimleri ortaya koyabilmek için hissedilenlerin yönetilmesine ne ad verilir?

A
Sosyal sermaye
B
Beşeri ilişkiler
C
Nitelikli emek
D
Verimlilik
E
Duygusal emek
Soru 13

I. işe bağlı stresi azaltır.
II. iş tatminini artırır.
III. Verimliliği yükseltir.
Tele çalışmanın örgütler ve çalışanlar üzerindeki etkileri ile ilgili Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Ive II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14

Makine kırıcılığının doğrudan teknoloji düşmanlığı olmayan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seçici kırıcılık
B
Enformel kırıcılık
C
Sözleşmeli kırıcılık
D
Geçici kırıcılık
E
Düzenli kırıcılık
Soru 15

Yeni toplumsal hareketlerde kendisini gösteren, yalnızca endüstriyel güdülerle hareket etmeyen, birlikte gelme ve taleplerini ortaya koyma biçimleri çeşitlilik gösteren oluşumlara ne ad verilir?

A
Fordizm
B
Enformasyonalizm
C
Luddizm
D
Yeni-Kolektivizm
E
Sosyalizm
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İnternet sonrasında sendikalara yeni eklenen faaliyetlerden biri değildir?

A
internet oylamaları
B
Farklılaşmış üyelik
C
Toplu pazarlık
D
Doğrudan üyelere sağlanan dijital hizmetler
E
Web iletişim “Cyber-picketing”
Soru 17

Sıkıştırılmış iş haftası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sıkıştırılmış iş haftasında, haftalık çalışma süresi azaltılmamaktadır.
B
Sıkıştırılmış iş saatleri iş günü başına sabittir, değişiklik göstermez.
C
Haftanın beş ya da altı günü yerine üç-dört gün yoğun bir şekilde çalışılması örnek olarak verilebilir.
D
Haftalık çalışma süresi sabit kalırken çalışılan iş günü sayısı azalmakta ve günlük çalışma süresi uzamaktadır.
E
Sıkıştırılmış iş haftası; haftalık toplam çalışma süresinin hafta içindeki günlere dağılımında değişiklik yapılarak daha az güne sıkıştırılmasıdır.
Soru 18

Yeni teknolojilerin geleneksel yapıya sahip bazı işleri ve istihdamı daraltmasına ne ad verilir?

A
Konjonktür daralması
B
Yapısal işsizlik
C
Yeni yeknolojilerin iş yaratma etkisi
D
Yaratıcı yıkım
E
Yeni teknolojilerin iş yok etme etkisi
Soru 19

İnternet abonelerinin toplam sayısının 15-74 yaş grubu nüfusa bölünmesi ile elde edilen ve yüzdelik olarak ifade edilebilen orana ne ad verilir?

A
Bağımlılık oranı
B
Nüfus oranı
C
Bilgi toplumu oranı
D
internet nüfuz etme oranı
E
Bilişim oranı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi e-devlet konusunda ileri sayılan ülkelerden biri değildir?

A
Romanya
B
Kanada
C
Singapur
D
Japonya
E
ABD
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...