Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı 2016-2017 Vize Sınavı

Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İlk bilimsel paradigma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Telefonun icadı
B
Matbaanın bulunması
C
Bilgisayarın yaratılması
D
Elektriğin bulunması
E
Nevvton’un hareketin üç yasası
Soru 2

Alman matematikçi Gottfried VVilhelm Leibniz’in 1694 yılında yaptığı ve dört aritmetik işlemi yapabilen makinesinin adı nedir?

A
Abaküs
B
Analitik makine
C
Basamaklı hesaplayıcı
D
Bilgisayar
E
Telegram
Soru 3

Jon von Neumann’ın öncülük ettiği bilgisayar mimarisine alternatif olan bilgisayar mimarisine ne ad verilir?

A
Hiyerarşik yapı
B
Analitik mimari
C
Yatay ağ yapısı
D
Web dizaynı
E
Sinir ağı mimarisi
Soru 4

Belli amaçlar için doğaya uygulanabilir olan organize bilginin birikmiş durumu olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknoloji
B
Verimlilik
C
Teknik
D
Yenilik
E
AR-GE
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ilk iletişim ve bilişim teknolojilerinden biri değildir?

A
Telgraf
B
Bilgisayar
C
Telefon
D
Matbaa
E
Gazete
Soru 6

Makine esnekliği nedir?

A
Aynı toplam üretim miktarını sürdürerek ürün karmasını değiştirme yeteneğidir.
B
Sistemdeki bir makineyi geniş çaplı üretim operasyonlarına uydurabilme kapasitesidir.
C
Sistemde üretilebilen türlerin farklılık yelpazesini ifade eder.
D
Yeni üretim setlerine geçiş yeteneğidir.
E
Meydana gelecek problemler karşısında ürün parçalarının alternatif istasyonlarda üretilebilmesi yeteneğidir.
Soru 7

Bilgisayar destekli süreç planlamasının (CAPP) temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tasarımla üretim arasında doğrudan ilişki
B
Kaliteli ürün
C
Standart ürün
D
Müşteri memnuniyetine uyum
E
Düşük fiyat
Soru 8

Uzun yıllar süren deneyleriyle “yönetimin bilimsel ilkelerini” ortaya koyan kişi kimdir?

A
Neuman
B
Taylor
C
Marx
D
Smith
E
Ricardo
Soru 9

Yalın üretim ve esnek uzmanlaşma olarak da tanımlanan üretim biçimine ne ad verilir?

A
Geleneksel üretim
B
Büyük ölçekli üretim
C
Tarımsal üretim
D
Post-fordist üretim
E
Fordist üretim
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli üretimin avantajlarından biri değildir?

A
Tasarım kolaylığı
B
Esnek operasyon işleyişi
C
Kısa tedarik süreci
D
Yönetimin kontrolünün ortadan kalkması
E
Yüksek verimlilik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “açık bilgi” elde etme yolları arasında sayılamaz?

A
Tecrübe
B
Kitap
C
Belge
D
Rapor
E
Kaynak
Soru 12

Kuantum düşüncesine dayalı bilimsel bilginin ilk uygulama alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mikro biyoloji
B
internet ağı
C
Bilgisayarlı tasarım
D
Mekatronik
E
Mikro elektronik
Soru 13

Enformasyon çağının temel üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emek
B
Sermaye
C
Toprak
D
Bilgi
E
Rant
Soru 14

Sanayi toplumunun ulusal sınırlarının yarattığı toplum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denetimli ve uzak
B
Açık ve zararsız
C
Kapalı ve kontrol edilebilen
D
Açık ve kontrolsüz
E
Kapalı ve bilgi alınamayan
Soru 15

Bilgi çağında ekonomik değer yaratmak için üretimde kullanılan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açık bilgi
B
Bilimsel bilgi
C
Kodlanmış bilgi
D
Niçin’in bilgisi
E
Nasıl’ın bilgisi
Soru 16

Pis, tehlikeli ve nitelik gerektirmeyen işleri tanımlamada kullanılan “3D”liler aşağıda yer alan gruplardan hangisini en çok etkilemektedir?

A
Kadın işgücü
B
Çalışma çağı nüfus
C
Göçmenler
D
Kurumsal nüfus
E
45 yaş üstü çalışanlar
Soru 17

Kurumsallaşmamış ve küçük ölçekli firmaların hâkim olduğu piyasalara ne ad verilir?

A
Tam rekabet piyasası
B
Birincil işgücü piyasası
C
Tekelci piyasa
D
ikincil işgücü piyasası
E
Sermaye piyasası
Soru 18

Düşük maliyet ile ve daha az çabayla, daha kısa sürede değişime ayak uydurabilme becerisine ne ad verilir?

A
Verimlilik
B
Değişkenlik
C
Esneklik
D
Uyumluluk
E
Moda
Soru 19

Günümüzde “ileri teknoloji” ile anlatılmak istenen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayi yoğun üretim
B
Bilgi yoğun endüstri
C
Mekanik üretim
D
Kişisel hizmetlerde artış
E
Enformasyon gelişmesi
Soru 20

İş-yaşam dengesini sağlayan bir çalışan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
iş kazalarına yatkınlık söz konusudur.
B
Örgütsel bağlılık durumu yüksektir.
C
iş ve aile yaşamı çatışmadan uzak olur.
D
Çalışma performansı artar.
E
iş ve aile yaşamı yükümlülükleri ile dengeli ilgilenme imkânı vardır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...