Yeni Toplumsal Hareketler 2018-2019 Vize Sınavı

Yeni Toplumsal Hareketler 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kıray’a göre Türk toplumunda değişme söz konusu olduğunda anomiyi ve kuşaklar arası çatışmayı kısmen engelleyici bir tampon işlevi gören toplumsal kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güvenlik
B
Eğitim
C
Aile
D
Ekonomi
E
Toplumsal gruplar
Soru 2

Yoksulluğun kadınlaşması kavramını aşağıdakilerden hangisi ortaya atmıştır?

A
Sancar
B
Mead
C
Piarce
D
Marx
E
De Beauvoir
Soru 3

Kolektif kimliğe ilişkin çağdaş yaklaşım hangi temeller üzerine şekillenmiştir?

A
Biyolojik
B
Klasik ve sosyal psikolojik
C
Biyolojik ve psikolojik
D
Ekolojik
E
Psikolojik ve ekonomik
Soru 4

Toplumsal değişmede etkili olabilen karizmatik lider kavramı öne süren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Spencer
B
Dürkheim
C
Comte
D
Marx
E
Weber
Soru 5

Sassen, küresel ekonominin hayat kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisini göstermiştir?

A
Bankalar
B
ideoloji
C
Kültür
D
Dünya şehirleri
E
Uluslararası organizasyonlar
Soru 6

Mancur Olson’un; bireyler her eylemde kar-zarar hesabı yapan bir çıkarcıdır dediği ve toplumsal hareketlerin gözü dönmüş kalabalıklarla ilişkilendirilemeyeceği, ölçülebilir, tartışılabilir, incelenebilir bir olgu olarak ele alınması gerektiğini ileri sürdüğü kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katma Değer Kuramı
B
Rasyonel Tercih Kuramı
C
Kaynak Hareketliliği Kuramı
D
Kolektif Davranış Yaklaşımı
E
Göreli Yoksunluk Kuramı
Soru 7

Küreselleşme bağlamında modernlik sonrası bağlantılılık ile modernlik öncesi bağlantılılık arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir bütün olarak dünya bilincinin yoğunlaşması
B
ideolojik farklılıklar
C
Ülkeler arasındaki ilişkilerin çok sınırlı olması
D
Yerelliğin güçlü olması
E
Endüstri devrimi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 1989 sonrası döneme ait sistem karşıtı potansiyele sahip hareketlere örnek verilemez?

A
Sivil haklar hareketi
B
Radikal çevre hareketi
C
Kitlesel göç
D
Küreselleşme karşıtı hareketler
E
Yeni-Luddite hareketi
Soru 9

Daha çok toplumsal ve kültürel konulara odaklanan feminizm yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alman
B
Amerika
C
Avrupa
D
Anglo-Amerikan
E
Fransız
Soru 10

Hobsbavvm'ın aidiyet gruplarını zihinsel topluluklar olarak tanımlaması kimliğe ilişkin aşağıdaki görüşlerin hangisi ile uyumludur?

A
Kimliklerin doğal olarak ortaya çıkması
B
Kimliklerin değişmez olması
C
Kimliklerin kurgusal olması
D
Kimliklerin doğuştan getirilen özelliklerle ilişkili olması
E
Kimliklerin birey kaynaklı olması
Soru 11

__________ sözlük anlamı normsuzluktur. Toplumsal kontroller zayıfladığında, ahlaki ve siyasal kısıtlamalar kalktığında ________ ortaya çıkar. Durkheim'a göre ________ oldukça önemli boyutlarda bir toplumsal düzensizlik potansiyeline sahiptir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Anomi
B
Protesto
C
Kolektif hareket
D
Travma
E
Yoksunluk
Soru 12

Smith-Lovin’in kimliği üç boyutta sınıflandırmasının temel çıkış noktası olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A
Bireylerin kişisel özellikleri
B
Bireylerin geleceğe ilişkin beklentileri
C
Bireylerin kendilerine ilişkin algıları
D
Bireylerin biyolojik özellikleri
E
Bireylerin toplumsal yapıdaki konumları ve grupları
Soru 13

Çocuk doğurma ve yetiştirme hangi toplumsal cinsiyet rollerindendir?

A
Politik roller
B
Hane içi üretim
C
Üretim ile ilgili roller
D
Yeniden üretim ile ilgili roller
E
Hayatın idamesine ilişkin roller
Soru 14

Yeni Toplumsal Hareketler anlayışını sadece sol nitelikli hareketlere odaklanması nedeniyle eleştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Calhoun
B
Pichardo
C
Tarrow
D
Touraine
E
Offe
Soru 15

1980’ler ve 1990’lar boyunca eski toplumsal hareketlerin ve 1970’lerin yeni tip hareketlerinin zaman içinde kaybolmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demokratikleşmenin zayıflamış olması
B
Hareketlere kamuoyu desteğinin artmış olması
C
Hareketlerin başarıya ulaşmış olması
D
Bireyselciliğin yoğunlaşması
E
Yasal engellemelerin artması
Soru 16

Kültürel geri kalma aşağıdakilerden hangisini en doğru biçimde ifade eder?

A
Bir toplumun gelişmesinin daha eğitimli ve kültürlü bireylerle sağlanmasını
B
Bir toplumun gelir dağılımındaki farklar ve eşitsizliğin önlenememesini
C
Bir toplumda kurumlar değişse de birey psikolojisinin hemen değişememesini
D
Bir toplumda yurttaşların adalet gibi temel ihtiyaçlarının karşılanamamasını
E
Bir toplumun değişmesinin kendiliğinden ortaya çıkamamasını
Soru 17

Demokratikleşme ve toplumsal hareketler arasında güçlü bir ilişki olduğunu ifade eden ve toplumsal hareketlerin oluşması için kampanya, repertuvar ve MBSB gösterilerinin yer alması gerektiğini öne süren yazar kimdir?

A
Le Bon
B
Smelser
C
Tarrow
D
Olson
E
Tilly
Soru 18

Toplumsal hareketler bağlamında küresel toplumsal hareketler kavramının kullanılmasını gerekli kılan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hareketlerin öne çıkan niteliğinin uluslararasılık ve küresellik olması
B
Toplumsal hareketlerin giderek yerelleşmesi
C
Postmodern düşüncenin egemenliği
D
Toplumsal hareketlerin resmileşmesi
E
Yeni türlerde hareketlerin belirmesi
Soru 19

__________; bireylerin değişimini hedefler, David Koresh'in dinsel kültü buna bir örnektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Reformcu Hareketler
B
Kurtarıcı Hareketler
C
Devrimci Hareketler
D
Alternatif Hareketler
E
Barışçı Hareketler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi gönülsüz-istenir kimliklere örnek verilebilir?

A
Öğrenci
B
Alkolik
C
D
Bağımlı
E
Afro-Amerikan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x