Yer Hizmetleri Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı

Yer Hizmetleri Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yükleme formları, ağırlık ve denge formları, kaptan yük bilgisi, manifesto gibi belgelerin hazırlanması ve ilgili birimlere dağıtılması faaliyetlerini içermektedir?

A
Yük kontrolü ve haberleşme
B
Temsil, gözetim ve yönetim
C
Kargo ve posta hizmetleri
D
Uçuş operasyon
E
Ramp hizmetleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de havayolu işletmesinin sadece kendisine yer hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını vermek için aldığı ruhsat türüdür?

A
A ve C grubu havaalanı yer hizmet ruhsatı
B
A grubu havaalanı yer hizmet ruhsatı
C
C grubu havaalanı yer hizmet ruhsatı
D
B grubu havaalanı yer hizmet ruhsatı
E
Türkiye’de kendi uçağına yer hizmeti sunma ruhsatı bulunmamaktadır.
Soru 3

Bir uçağın havaalanına inişinden kalkışına kadar geçen süre içerisinde uluslararası havacılık kuruluşları ve sivil havacılık yönetmeliğine göre belirlenmiş standartlar çerçevesinde uçağa, yolculara, bagaja ve kargoya sağlanan hizmetlere ne ad verilir?

A
Havaalanı yer hizmetleri
B
Hava yolu işletmesi
C
Uluslararası havacılık hizmetleri
D
Gümrük kontrolü hizmetleri
E
Yük kontrolü ve haberleşme hizmetleri
Soru 4

Yer hizmetlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
1983 yılında, USAŞ A.Ş. ikram ve yer hizmetleri faaliyetlerini birbirinden ayırmıştır.
B
1958 yılında, THY yer hizmetleri faaliyetleri sunumuna başlamıştır.
C
Türkiye’de havaalanı yer hizmetleri faaliyetleri SHY-22 Havaalanı Yer Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir.
D
Türkiye’de havaalanı yer hizmetleri faaliyetleri 1967 yılında başlamıştır.
E
2000 yılında, THY ve HAVAŞ ortaklığında yer hizmetleri işletmesi kurulmuştur.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi havayolu ulaşım sürecinde giden yolcuya verilen hizmetlerin doğru sıralamasıdır?

A
Gelen yolcu terminaline taşıma - Bagaj alma - Uçak indirme - Temizlik
B
Check-in - Şut altına giriş - Bagaj sınıflandırma - Boarding
C
Havaalanından çıkış - Pasaport kontrol -Gümrüksüz alışveriş - Bagaj alma
D
Teker koyma - Kapı açma - Push back -Yakıt yükleme
E
Giriş güvenlik kontrol - Check-in - Pasaport kontrol - Boarding
Soru 6

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın sivil havacılık faaliyetleri alanındaki ana hizmet birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
B
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü
C
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
D
Türk Hava Kurumu
E
Türk Hava Yolları A.Ş.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yer hizmetleri kuruluşlarının uluslararası dış çevresinde bulunan paydaşlar arasında yer alır?

A
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)
B
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
C
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
D
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)
E
Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi “Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği SHY-22”’nin amaçları arasında yer alır?

A
Uçuş harekat uzmanı lisanslandırma yetkilerini belirlemek
B
Sivil ulaşıma açık havaalanlarında hava ulaşımının kolaylaştırılmasını sağlamak ve denetlemek
C
Yer hizmet türlerinin detayları ile uygulama esaslarını belirlemek
D
Yer hizmeti kuruluşlarının bulundurması gereken en az personel ve ekipmanı belirlemek ve sunulan hizmetleri denetlemek
E
Yer hizmetlerinin uluslararası seviyede yapılmasını sağlamak için usul ve esasları düzenlenmek ve bu hizmetlerle ilgili ücret tarifelerini belirlemek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yer hizmetleri kuruluşları ile havayolu taşıyıcıları arasında havayolu anlaşması imzalanırken referans olarak alınmaktadır?

A
IATA AHM 904
B
IATA AHM 810
C
IATA GOM
D
IATA DGR
E
Annex 14 Aerodromes
Soru 10

Uluslararası bir faaliyet olan hava ulaştırma alanında hızlı değişim ve gelişim yakalamak üzere uluslararası sivil havacılığın temelini oluşturan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması, Chicago Konvansyonu/Sözleşmesi genel havacılık ile ilgili çerçeveyi belirlemektedir.
Buna göre Türkiye Chicago Konvansyonunu hangi tarihte onaylamıştır?

A
1940
B
1942
C
1945
D
1948
E
1950
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir yer hizmetleri kuruluş içi ve faaliyette bulunduğu istasyonlardaki tüm araç, gereç ve ekipman ihtiyacının belirlenmesi ile gerekli bakım ve onarımını üstlenmektedir?

A
Operasyon Müdürlüğü
B
Anlaşmalar Müdürlüğü
C
Teknik Müdürlük
D
Finans Müdürlüğü
E
Pazarlama Müdürlüğü
Soru 12

İşin yapılması ile ilgili bilgi, yöntem ve tekniklerin kullanılması yeteneğine ne ad verilir?

A
iletişim becerisi
B
Teknik beceri
C
Analitik beceri
D
Karar verme becerisi
E
Kavramsal beceri
Soru 13

Organizasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir yönetim fonksiyonudur.
B
insan-iş-teknoloji faktörlerini bir araya getiren sistemdir.
C
Canlı ve dinamik bir varlıktır.
D
Etkili ve doğru karar vermede elde bulunan farklı seçenekleri birleştirme sanatıdır.
E
Belirli amaçlar doğrultusunda kişilerin gayretlerini birleştirdikleri yapılandırılmış bir süreçtir.
Soru 14

Organizasyonun stratejik planlarda belirlenmiş temel amaçlara nasıl ulaşılacağını ayrıntılı gösteren planlar ________ planlar olarak adlandırılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bölgesel
B
Örgütsel
C
Yönetsel
D
Taktik
E
Operasyonel
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir yer hizmetleri kuruluşunun organizasyon şemasında üst yönetim seviyesindeki bölümlemeler arasında yer almaz?

A
Genel Müdür
B
Halkla ilişkiler Müdürü
C
Emniyet Yönetim Müdürü
D
Kargo Müdürü
E
Çevre Yönetim Sistemi Müdürü
Soru 16

Uçağın geri geri itilerek biniş kapısından, apronda kendi gücüyle devam edebileceği bir alana götürülmesi işlemine ne ad verilir?

A
High loader
B
Push back
C
Main deck
D
Ambulift
E
Anti-icing
Soru 17

Teleks / Statex teçhizatını kullanmayan yer hizmeti türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uçak temizlik
B
Temsil
C
Yolcu trafik
D
Uçuş operasyon
E
Gözetim ve yönetim
Soru 18

Aşağıda verilen hangi ekipman körük hizmeti verilmeyen uçaklarda yolcu indirmek ve bindirmek için kullanılmaktadır?

A
Konveyörler
B
Ambuliftler
C
Çekerli merdiven
D
Uçak yolcu kapıları
E
Körükler
Soru 19

Yer kazası hasarlarını önlemek amacıyla, bilhassa motorlar ve kanat uçları gibi, 1-1,5 metre mesafe ile uçak alanlarının etrafında koruyucu alanlar oluşturmak için kullanılan gereç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demir bariyer
B
Emniyet aracı
C
Paletli çekici
D
Dubalar
E
Emniyet konileri
Soru 20

ULD’lerin ve paletlerin geniş gövdeli ve bazı dar gövdeli uçaklara yüklenmesi/boşaltılması için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Push back
B
High loader
C
Ambulift
D
Main deck
E
Anti-icing
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...