Yönetim Bilimi 2 2016-2017 Vize Sınavı

Yönetim Bilimi 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Güçlü bir vizyonun taşıması gereken özellikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Geleceğin neye benzediğini göstermelidir.
B
Gerçekçi amaçlara sahip olmalıdır.
C
Ölçülebilir nitelikte olmalıdır.
D
Karar vermede yeteri kadar yön gösterici olmalıdır.
E
Çalışanlar, müşteriler ve hissedarlar için uzun vadede cezbedici olmalıdır.
Soru 2

Hedeflerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
iddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır.
B
Ölçülebilir olmalıdır.
C
Zaman çerçevesi belli olmamalıdır.
D
Sonuca odaklanmış olmalıdır.
E
Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.
Soru 3

I. Örgütün amaç ve vizyonunu çalışanlarla birlikte belirleyebilmesi
II. Örgütün temel yeteneklerini kullanabilmesi
III. insan sermayesini geliştirebilmesi
IV. Etkili bir örgüt kültürü oluşturabilmesi,
Stratejik yönetimin başarılı bir şekilde uygulanması için liderin yukarıda belirtilen hangi özelliklere sahip olması gerekir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 4

Stratejik planlamanın işletme bilimi açısından teorik temeli aşağıdakilerden hangisi tarafından atılmıştır?

A
Joseph M. Juran
B
W. Edvvards Deming
C
Walter Shevvhart
D
IgorAnsoff
E
Armand Feigenbaum
Soru 5

Planlamanın tarihsel gelişimindeki ilk evre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzun dönemli planlama
B
Stratejik yönetim
C
Stratejik planlama
D
iş planı oluşturma
E
Kurumsal planlama
Soru 6

Kalite yönetimi düşüncesinin tarihsel gelişimine bakıldığında, literatürde kabul gören ilk sistematik kalite düşüncesi ve uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hizmet Bütünlüğü Kuramı
B
Üretim Fonksiyonu Eğrisi
C
Deming Döngüsü
D
Kalite Güvencesi
E
istatistiki Süreç Kontrolü Yöntemi
Soru 7

Kalite araç ve tekniklerinde Balık kılçığı olarak da bilinen ve kaliteyi olumsuz etkileyen durumların ana ve tali sebeplerini tanımlamak amacıyla kullanılan tekniğe ne ad verilir?

A
Pareto analizi
B
Sebep - sonuç diyagramları
C
Histogramlar
D
Dağılma diyagramları
E
Akış şemaları
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi düşük kalitenin maliyetlerinden biri değildir?

A
iç başarısızlık maliyetleri
B
Yaygın tüketim
C
Ölçme ve değerlendirme maliyetleri
D
Önleme maliyeti
E
Pazar payı kaybı
Soru 9

ISO tarafından 1996 yılında çıkartılan ve bir örgütün çevre sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini değerlendirmekte kullanılan standart aşağıdakilerden hangisidir?

A
ISO 14000
B
ISO 1001 : 2000
C
ISO 9000 : 2000
D
ISO 9001 : 2000
E
ISO 9004 : 2000
Soru 10

Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin temel taşlarından biri olan ve Japoncadaki karşılığı “Kaizen” olan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşteri odaklılık
B
iç müşteri
C
Kalite güvencesi
D
Takım çalışması
E
Sürekli iyileştirme
Soru 11

Bir bina maketi aşağıdaki modellerden hangisine örnek verilebilir?

A
Doğrusal karar modeli
B
Fiziki model
C
Doğrusal olmayan karar modeli
D
Matematiksel model
E
Analog model
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yöneylem araştırmasının sınırlılıklarından biridir?

A
Problemin bütünlüğü içinde ele alınmasına yardımcı olması
B
Problemi kısa matematiksel ilişkilerle tanımlaması
C
Karmaşık büyük verilere sahip problemlerin çözümünde kullanılabilmesi
D
Tüm model girdilerinin sayısallaştırılmasını gerekli kılması
E
Karar vericinin problemin gerçek amaçlarına yoğunlaşmasına yardımcı olması
Soru 13

I. Bütünleşik Yaklaşım
II. Disiplinlerarası Yaklaşım
III. Bilimsel Yöntem
IV. Fiziki Model Geliştirme
Yukarıdakilerden hangileri yöneylem araştırmasının temel özelliklerindendir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 14

Yöneylem araştırmasında karmaşık problemlerin çözümünde takip edilen son aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Problemin tanımlanması
B
Modelin doğrulanması
C
Modelin çözümü ve uygun bir seçeneğin seçilmesi
D
Sistemin gözlenmesi
E
Önerinin uygulanması ve izlenmesi
Soru 15

Kullanılan kaynaklarla üretilen ve sunulan çıktı arasındaki ilişkiye ne ad verilir?

A
Etkinlik
B
Verimlilik
C
Tasarruf
D
Performans
E
Ekonomiklik
Soru 16

Cranfield Yönetim Okulu İş Performansı Merkezi tarafından ortaya konulan ve performans ölçümü ve yönetim için paydaş merkezli bir çerçeve sunan örgütsel performans yönetimi ve iyileştirme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dengeli Puan Kartı Modeli
B
Kaizen Blitz
C
Altı Sigma
D
Performans Prizması
E
EFQM Mükemmellik Modeli
Soru 17

Performans ölçütlerinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Anlaşılması zor ve karmaşık olmalıdır.
B
Birbiriyle uyumlu olmasına ve geri bildirim sağlamasına dikkat edilmelidir.
C
Değişen ihtiyaçlara uyarlanabilir, yani esnek olmalıdır.
D
Üzerinde fikir birliğine varılmış olmalıdır.
E
Karşılaştırma yapma imkânı vermelidir.
Soru 18

Önceden belirlenen amaçlara ulaşmak için örgütün mevcut ve geleceğe ilişkin durumu hakkında bilgi toplama, bunları karşılaştırma ve başarının sürekliliği için gerekli önlemleri alma gibi faaliyetleri içeren yönetim sürecine ne ad verilir?

A
Prodüktivite ölçümü
B
Stratejik yönetim
C
Performans yönetimi
D
Verimlilik yönetimi
E
Değişim mühendisliği
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi performans yönetiminin uygulamada karşılaşılan zorluklarından biridir?

A
Örgütte daha önceden iş analizi ve ölçümlerinin yapılmış olması
B
Örgütün kaynaklarını daha etkili ve verimli kullanması
C
Örgütün tepe yöneticilerinin performans yönetimini yeteri kadar desteklememesi
D
Performans raporlarının örgütte şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunu sağlaması
E
Çalışanlara performans yönetimine ilişkin eğitimlerin verilmiş olması
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...