Yönetim Bilimi 2 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Yönetim Bilimi 2 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

En az girdi ve maliyetle amaçlara ulaşabilmeye ne ad verilir?

A
Etkililik
B
Verimlilik
C
Süreklilik
D
Uygulanabilirlik
E
Uyumluluk
Soru 2

Hedeflerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sonuca odaklanmış olmalıdır.
B
Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.
C
Ölçülebilir olmalıdır.
D
iddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır.
E
Zaman çerçevesi belli olmamalıdır.
Soru 3

Stratejik yönetim sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratejistlerin seçimi
B
Durum analizi
C
Stratejik yön
D
Stratejilerin uygulanması ve kontrol
E
Stratejik bilincin oluşturulması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kaliteyi tanımlamak için kullanılan kıstaslardan biri değildir?

A
Amaca uygunluk
B
Estetik
C
Kârlılık
D
Ödenen fiyata uygun bir değer
E
Ölçülere uygunluk
Soru 5

I. Örgütün amaç ve vizyonunu çalışanlarla birlikte belirleyebilmesi
II. Örgütün temel yeteneklerini kullanabilmesi
III. insan sermayesini geliştirebilmesi
IV. Etkili bir örgüt kültürü oluşturabilmesi
Stratejik yönetimin başarılı bir şekilde uygulanması için liderin yukarıda belirtilen hangi özelliklere sahip olması gerekir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I,II ve III
D
I,III ve IV
E
I,II, III ve IV
Soru 6

ISO 9000:2000’e göre, üründe bulunan özelliklerin, ihtiyaç olan, beklenen ya da zorunlu olan gereklilikleri karşılama derecesine ne ad verilir?

A
Strateji
B
Performans
C
Kalite
D
Tatmin
E
Değişim
Soru 7

Üzerinde hemfikir olunan bir kalite tanımının olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilim insanlarının arasında anlaşmazlıklar olması
B
Kalite konusunun yeni olması
C
Kalite algısının kişiye göre değişmesi
D
Kalitenin maliyetli olması
E
Kalite kavramının karmaşık olması
Soru 8

Üretim işletmeleri, üretimde kullanacakları hammadde ve işgücü miktarını belirleyebilmek için geleceğe ilişkin talebi tahmin etmede aşağıdakilerin hangisinden yararlanırlar?

A
Karar analiz modelleri
B
Şebeke optimizasyon modelleri
C
Oyun teorisi modelleri
D
Öngörü modelleri
E
Bütünleşik yaklaşım
Soru 9

Bir bina maketi aşağıdaki modellerden hangisine örnek verilebilir?

A
Doğrusal olmayan karar modeli
B
Doğrusal karar modeli
C
Matematiksel model
D
Analog model
E
Fiziki model
Soru 10

Yöneylem araştırmasında modelin gerçek sistemi uygun bir şekilde temsil edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla yapılan işleme ne ad verilir?

A
Modelin sınanması
B
Sistemin gözlenmesi
C
Uygun bir seçeneğin seçilmesi
D
Sorunun matematiksel modelinin kurulması
E
Problemin tanımlanması
Soru 11

Performans ölçütlerinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Karşılaştırma yapma imkânı vermelidir.
B
Anlaşılması zor ve karmaşık olmalıdır.
C
Değişen ihtiyaçlara uyarlanabilir, yani esnek olmalıdır.
D
Birbiriyle uyumlu olmasına ve geri bildirim sağlamasına dikkat edilmelidir.
E
Üzerinde fikir birliğine varılmış olmalıdır.
Soru 12

Bir örgütün kendi performansını, üstün performansı olan başka örgütlerle karşılaştırması ve iyi uygulamaları örnek almasına ne ad verilir?

A
Neo-klasik yönetim
B
Stratejik planlama
C
Amaçlara göre yönetim
D
Kıyaslama
E
Değişim mühendisliği
Soru 13

Değişim yapılmak istenilen bir örgütte, “çalışanların lidere karşı güvensizlik hissetmeleri” sonucu değişim çabalarının başarısızlığa uğraması, aşağıda verilen değişimin önündeki engellerden hangisine örnektir?

A
Psikolojik sebepler
B
Ekonomik sebepler
C
Hukuksal sebepler
D
Sosyolojik sebepler
E
Teknik sebepler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde değişimin amaçlarından biri değildir?

A
Örgütsel faaliyetlerde verimliliği artırmak
B
Müşteri / vatandaş memnuniyetini artırmak
C
Örgütü yüksek rekabet ortamın dışında tutmak
D
Örgütsel etkinliği artırmak
E
Çevreye adapte olmak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir kriz yöneticisinin başarılı olması için yapması gerekenlerden biridir?

A
Medyaya bilgi vermekten kaçınmak
B
Başarıya odaklanarak krizden elde edilebilecek tüm faydalara ulaşmak
C
Kriz ile ilgili bilgileri iş arkadaşları ile paylaşmamak
D
Sorunu tek başına çözmeye çalışmak
E
Kriz küçük ve önemsiz görünüyorsa görmezden gelmek
Soru 16

H1N1 (domuz gribi) salgını ve Sars Virüsü aşağıdaki kriz türlerinden hangisine örnektir?

A
Kritik milli altyapıda aksaklıklar
B
Tıbbi ve sağlık ile ilgili sorunlar
C
Sosyo-teknik kazalar
D
Uluslararası örgütlü suçlar
E
Çevre sorunları ve doğal afetler
Soru 17

“Yenilikçi ürünlerin/hizmetlerin ve işletmelerin ortaya çıkması ile bu yeniliklere uyum sağlayamayan eski ürün/hizmet ve işletmelerin ortadan kalkması süreci” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknoloji eğrisi
B
inovasyon
C
Rekabet
D
Yaratıcı yıkım
E
Ürün yaşam çevrimi
Soru 18

Bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir üretim ya da dağıtım yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürme sürecine ne ad verilir?

A
Yenilik
B
Performans yönetimi
C
Strateji
D
Gelişim
E
Kalite güvence
Soru 19

Bireylerin yaşadıkları dünyayı anlamlandırmak için farkında olmadan kullandıkları paylaşılmış anlam ve anlayış kalıplarının dil, semboller ve çeşitli eserler aracılığıyla aktarıldığı bütüncül bir yapıyı temsil eden olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültür
B
Kimlik
C
imaj
D
Köken
E
Tarih
Soru 20

I. Öz imaj
II. Algılanan bireysel imaj
III. ideal bireysel imaj
Yukarıdakilerden hangileri bireysel imajın temel boyutlarındandır?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I,II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...