Yönetim Bilimi 2 2018-2019 Vize Sınavı

Yönetim Bilimi 2 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

________ , örgütün amaçlarını, politika ve faaliyetlerini tutarlı bir şekilde bir araya getiren, anlamlı ve dinamik kararlar topluluğudur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Vizyon
B
Misyon
C
Analiz
D
Strateji
E
Taktik
Soru 2

SWOT analizinde aşağıdakilerden hangisi örgütü etkileyen “dış çevre” unsurlarından biri olarak kabul edilir?

A
ikame ürünler
B
Güçlü finansal yapı
C
Yetenekli işgücü
D
itibar üstünlüğü
E
Zayıf yönetim
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi misyon bildiriminde cevaplanması gereken sorulardan biri değildir?

A
Örgüt hangi ihtiyaçları karşılamaktadır?
B
Örgütün gelecekteki stratejik amaçları nelerdir?
C
Örgütün varoluş nedeni nedir?
D
Örgütün faaliyet gösterdiği alan nedir?
E
Örgüt kimlere hizmet sunuyor?
Soru 4

I. Stratejik yönetim uzun dönemli faaliyetlere odaklıdır.
II. Örgütün uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesi, ancak rekabet üstünlüğü sağlayacak işler ve faaliyetlerle mümkündür.
III. Örgüt, uzun dönemde başarılı olmak için kendisini tehdit eden çevresel faktörleri analiz ederek onları bertaraf edecek önlemler alır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri stratejik yönetimin başlıca unsurlarındandır?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

“Örgütlerin başarısından / başarısızlığından sorumlu kişilerdir. Çeşitli bilgileri toplar, analiz eder ve değerlendirirler. Sektördeki gelişmelere göre çeşitli modeller ve senaryolar geliştirirler.”
Yukarıda tanımı verilen kişiler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memurlar
B
Taktisyenler
C
Stratejistler
D
Politikacılar
E
Uzmanlar
Soru 6

Üzerinde hemfikir olunan bir kalite tanımının olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalite algısının kişiye göre değişmesi
B
Kalitenin maliyetli olması
C
Kalite kavramının karmaşık olması
D
Kalite konusunun yeni olması
E
Bilim insanlarının arasında anlaşmazlıklar olması
Soru 7

I. Zorunlu katılım
II. Süreklilik
III. Üyelerin geliştirilmesi
IV. Üst yönetimin desteği
Yukarıdakilerden hangileri kalite çemberleri uygulamalarında ortak olan unsurlardandır?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I,II ve III
D
II, III ve IV
E
I,II, III ve IV
Soru 8

Kalite konusundaki sorunların tümünü çözmek mümkün değildir. Bu sebeple öncelikle en önemli sorun kaynaklarının tespit edilmesi gerekir.
Kalite problemlerinin sadece küçük bir kısmının çok önemli olduğuna dair yukarıdaki kabulden hareketle kalite sorunlarını önem derecelerine göre sıralamak için kullanılan kalite tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dağılma diyagramı
B
Pareto analizi
C
Sebep sonuç analizi
D
Kontrol listesi
E
Akış diyagramı
Soru 9

TKY’nin ilk ve yaygın uygulamalarının yapıldığı ve Deming kalite ödülü verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye
B
İngiltere
C
Kore
D
Almanya
E
Japonya
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Deming döngüsünün aşamalarından biri değildir?

A
Uygula
B
Önlem al
C
Planla
D
Kontrol et
E
Maliyetlendir
Soru 11

Bir uçak maketi aşağıdaki modellerden hangisine örnek verilebilir?

A
Doğrusal karar modelleri
B
Fiziki modeller
C
Doğrusal olmayan karar modelleri
D
Matematiksel modeller
E
Analog modeller
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir karar değişkeni olabilir?

A
Üretimde kullanılabilecek elverişli ham madde miktarı
B
Üretim merkezinin depolama kapasitesi
C
Üretimde kullanılabilecek elverişli işgücü miktarı
D
Üretim merkezinin üretim kapasitesi
E
A model ürün üretim miktarı
Soru 13

Hizmet noktalarının etkinliğini artırmak veya geliştirmek amacıyla bekleme hatlarının tasarlanması ile ilgili çalışmalardan oluşur.
Yukarıdaki açıklama aşağıdaki hangi yöneylem araştırması tekniğine aittir?

A
Şebeke optimizasyon modelleri
B
Fiziki modeller
C
Kuyruk modelleri
D
Markov karar modelleri
E
Proje yönetim modelleri
Soru 14

Yöneylem araştırmasındaki çözüm aşamalarının hangisinde sorunu etkileyen parametrelerin değerini belirleyebilmek amacıyla veri toplanmaktadır?

A
Sistemin gözlenmesi
B
Matematiksel modelinin kurulması
C
Sonuçların karar vericiye sunumu
D
Modelin çözümü
E
Modelin doğrulanması
Soru 15

I. Karar vericiler
II. Karar değişkenleri
III. Kısıtlayıcılar
IV. Amaç fonksiyonu
Yukarıdakilerden hangileri matematiksel modelin bileşenleri arasında yer alır?

A
I ve IV
B
II ve III
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 16

Performans yönetiminde çokça kullanılan ve İngilizce baş harflerinden türetilerek 3 E adını alan kavramlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Eğitimlilik, esneklik, etkililik
B
Etkinlik, ekonomiklik, verimlilik
C
Eğitimlilik, tutumluluk, esneklik
D
Tutumluluk, enerjiklik, etkililik
E
Enerji, eşgüdüm, empati
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde performans yönetiminin aşamalarından biri değildir?

A
Performans planlaması
B
Performans ölçütlerinin belirlenmesi
C
Performansın ücretlendirmesi
D
Performansın raporlanması
E
Performansın ölçülmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir performans ölçütünde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Diğer ölçütlerle uyumlu olmalıdır.
B
Ölçülmesi istenen amaca uygun olmalıdır.
C
Fazlaca karmaşık olmalıdır.
D
Karşılaştırma yapma imkânı vermelidir.
E
Üzerinde uzlaşılmış olmalıdır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Dengeli Puan Kartı modelinin boyutlarından biridir?

A
Müşteri boyutu
B
Destek hizmetleri boyutu
C
Liderlik boyut
D
Motivasyon boyutu
E
Ücretlendirme boyutu
Soru 20

“Amaçlara göre yönetim” yaklaşımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Max Weber
B
Henri Fayol
C
Luther Gulick
D
Peter Drucker
E
Chester Barnard
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...