Yönetim ve Organizasyon 2015-2016 Final Sınavı

Yönetim ve Organizasyon 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir kişinin sahip olduğu bilgi ve tecrübeden kaynaklanan güç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasal güç
B
Ödüllendirme gücü
C
Zorlayıcı güç
D
Uzmanlık gücü
E
Karizmatik güç
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin karar verme rollerinden biri değildir?

A
Anlaşmazlık çözme
B
Müzakerecilik
C
Temsil
D
Kaynak dağıtma
E
Girişimcilik
Soru 3

Bir kişinin bir başkasını kendi istediği doğrultuda davranışa yönlendirebilme yeteneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sorumluluk
B
Güç
C
Bürokrasi
D
Karizma
E
Görev
Soru 4

Aynı anda hem fonksiyonel hem de bölümsel yapının faydalarından yararlanan yapı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Matriks
B
Sayı temelli
C
Coğrafi
D
Bölge temelli
E
Ürün
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi güdülemeyi özendiren psiko-sosyal araçlardan biridir?

A
iletişim
B
Ekonomik ödül
C
Kararlara katılma
D
Ücret
E
Gelişme ve başarı
Soru 6

Tüm yönetim yetkisinin liderde bulunduğu liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dönüştürücü
B
Demokratik
C
Otokratik
D
Etkileşimci
E
Liberal
Soru 7

Mc Clelland’ın başarma ihtiyacı teorisinde yer alan ihtiyaçlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Fizyolojik-Gelişme-Başarma
B
Başarma-Güç kazanma-ilişki kurma
C
Gelişme-Saygı-Güç kazanma
D
Ait olma-Güvenlik-Kendini gerçekleştirme
E
Gelişme-Var olma-İlişki kurma
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi lideri yöneticiden ayıran özelliklerinden biridir?

A
Formel bir örgüt yapısı içinde gerçekleşmesi
B
Belirli bir görev tanımının olması
C
Bir meslek uygulaması olması
D
Başkalarının saptadığı amaçlara hizmet etmesi
E
Değişimi ve dönüşümü desteklemesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi güdülemede kullanılan kapsam teorilerinden biridir?

A
Davranış şartlandırılması teorisi
B
Amaç teorisi
C
Beklenti teorileri
D
Adams’ın eşitlik teorisi
E
Herzberg’in çift faktör teorisi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi davranışsal liderlik teorilerinden biri değildir?

A
Yol-Amaç Teorisi
B
Michigan Üniversitesi Liderlik Araştırmaları
C
Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matrisi
D
Likert’in Sistem 4 Modeli
E
Ohio State Üniversitesi Liderlik Araştırmaları
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi güdülemeyi özendiren örgütsel-yönetsel araçlardan biridir?

A
Eğitim ve yükselme
B
Öneri sistemi
C
Primli ücret
D
Ekonomik ödül
E
Psikolojik güvence
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Yol-Amaç Teorisi kapsamında ortaya çıkabilecek liderlik tarzlarından biri değildir?

A
Destekleyici
B
Otokratik
C
Yönlendirici
D
Başarıya yönelik
E
Katılımcı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın çalışan temelli olarak işletmeye sağladığı faydalardan biridir?

A
Yeni müşterilerin çekilmesi
B
Nitelikli iş gücünün işletmeye çekilmesi
C
Yeni işletme ortaklarının sağlanması
D
Yeni yatırımcıların işletmeye çekilmesi
E
Yüksek müşteri bağlılığının sağlanması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi küçülme odaklı yaklaşımlardan biri değildir?

A
Benchmarking (Kıyaslama)
B
Temel yetenekler
C
Dış kaynaklardan yararlanma
D
Kademe azaltma
E
Doğru ölçüyü bulma
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi dengeli başarı göstergesinin boyutlarından biri değildir?

A
Öğrenme ve gelişme boyutu
B
içsel süreçler boyutu
C
Müşteri boyutu
D
Teknolojik boyut
E
Finansal boyut
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Senge'nin öğrenen örgütler için ortaya koyduğu disiplinlerden biri değildir?

A
Sistem bakış açısı
B
Zihinsel modeller
C
Kişisel ustalık
D
Takım öğrenmesi
E
Bireysel vizyon
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel çatışmanın yararlarından biri değildir?

A
Değişimin desteklenmesi
B
Ekip veya örgüt fonksiyonlarının güçlenmesi
C
Yaratıcılığın desteklenmesi
D
Maddi ve maddi olmayan kararların söz konusu olması
E
Ekip üyeleri arasındaki ilişkilerin canlanması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi çatışmada modern yaklaşımın özelliklerinden biridir?

A
Çatışmanın gereksiz olması
B
Çevresel faktörlerin çatışmaya etki etmesi
C
Çatışmanın kaçınılmaz olması
D
Çatışmanın en kısa zamanda önlenmesi
E
Çatışmadan korkulması
Soru 19

Birden fazla üstün aynı asta emir vermesi durumunda ortaya çıkacak kişilerarası çatışma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşılıklı etkileşim çatışması
B
Sorun çatışması
C
Rol çatışması
D
Algılanan çatışma
E
Açık çatışma
Soru 20

Kişilerin birbirlerini yanlış anlamalarından ve iletişim bozukluklarından kaynaklanan çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açık
B
Bireysel
C
Potansiyel
D
Hissedilen
E
Algılanan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...