Yönetim ve Organizasyon 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Yönetim ve Organizasyon 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir organizasyonda sahip olunan mevki ve yetki sonucu kazanılan güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasal güç
B
Zorlayıcı güç
C
Uzmanlık gücü
D
Benzeşim gücü
E
Ödüllendirme gücü
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bölümlendirme yaklaşımlarından biridir?

A
Üretim şekline göre bölümlendirme
B
iş birimlerine göre bölümlendirme
C
Şebeke esaslı bölümlendirme
D
Takım esaslı bölümlendirme
E
Matris bölümlendirme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yönetim süreci kapsamında değildir?

A
Yöneltme
B
Planlama
C
Örgütleme
D
Finans
E
Denetleme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kontrol sürecinin evrelerinden biri değildir?

A
Sapmaların nedenleriyle düzeltici tedbirlerin belirlenmesi
B
Fiili durumun saptanması
C
Yöneticilerin atanması
D
Standartların belirlenmesi
E
Standartlarla fiili durumun karşılaştırılması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi astları yönetmeyi, onları motI ve etmeyi eğitmeyi, onlarla iletişim kurmayı kapsayan yönetici rolüdür?

A
Dağıtma
B
Liderlik
C
Girişimci
D
Kontrol
E
Temsil
Soru 6

Fonksiyonel açıdan ilgili ve aynı amaca yönelmiş kısımların bir bölümde toplanmasını sağlayan bölümlere ayırma ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koordinasyonu Kolaylaştırma
B
Faaliyetlerin Yakınlığı
C
Kontrolü Kolaylaştırma
D
Faaliyetlerin Benzerliği
E
işbölümünün Yararlarından Faydalanma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi örgütleme ilkelerinden biri değildir?

A
Kumanda birliği
B
Amaç birliği
C
Karar verme
D
Yeterlilik
E
Değişebilirlik
Soru 8

Hedefleri koymayı ve prosedürleri, kuralları, takvimleri ve bütçeleri geliştirmeyi kapsayan planlama türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Operasyonel planlama
B
Proje planlaması
C
Taktik planlama
D
Üretim planlaması
E
Stratejik planlama
Soru 9

Yöneticinin beşeri ve maddi araç gereçleri serbestçe kullanabilme hakkı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görev
B
Sorumluluk
C
Mevki
D
Yetki
E
Hiyerarşi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi liderlik tanımlarında ortak olan temel öğelerden biri değildir?

A
Geri bildirim
B
Amaç
C
Lider
D
izleyenler
E
Ortam
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Yol-Amaç Teorisi kapsamında ortaya çıkabilecek liderlik tarzlarından biri değildir?

A
Katılımcı
B
Destekleyici
C
Yönlendirici
D
Başarıya yönelik
E
Otokratik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi örgütte bir sorunun veya aksiliğin ortaya çıkması durumunda liderin bunları bertaraf etmek için hemen harekete geçtiği etkileşimci liderlik boyutudur?

A
istisnalarla yönetim (aktif)
B
Destek
C
Karşılıklı ilişkileri kolaylaştırma
D
istisnalarla yönetim (pasif)
E
Şarta bağlı ödül
Soru 13

Mc Clelland’ın başarma ihtiyacı teorisinde yer alan ihtiyaçlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Fizyolojik-Gelişme-Başarma
B
Gelişme-Saygı-Güç kazanma
C
Ait olma-Güvenlik-Kendini gerçekleştirme
D
Gelişme-Var olma-ilişki kurma
E
Başarma-Güç kazanma-ilişki kurma
Soru 14

Maslovv’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üst basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güvenlik
B
Saygı
C
Ait olma
D
Fizyolojik
E
Kendini gerçekleştirme
Soru 15

İşletmenin stratejik yönetimi ve yönlendirmesi ile görevli ve sorumlu olan üst yönetimin, pay sahipleri, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer toplumsal kurumlarla olan ilişkilerini kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marka yönetimi
B
itibar yönetim
C
Kurumsal yönetişim
D
Sosyal sorumluluk
E
Tedarik zinciri yönetimi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi çatışmada modern yaklaşımın özelliklerinden biridir?

A
Çatışmanın en kısa zamanda önlenmesi
B
Çatışmanın gereksiz olması
C
Çevresel faktörlerin çatışmaya etki etmesi
D
Çatışmanın kaçınılmaz olması
E
Çatışmadan korkulması
Soru 17

Kendini sürekli dönüştürebilen ve tüm organizasyon üyelerinin öğrenmelerini kolaylaştıran organizasyon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanal
B
Karma
C
Öğrenen
D
Açık
E
Kapalı
Soru 18

Tasarım, üretim, teslimat ve satış sonrası hizmetler dengeli başarı göstergesinin hangi boyutunda ele alınır?

A
içsel süreçler
B
Finansal
C
Müşteri
D
Öğrenme
E
Sistemlilik
Soru 19

Birden fazla üstün aynı asta emir vermesi durumunda ortaya çıkacak kişilerarası çatışma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açık çatışma
B
Karşılıklı etkileşim çatışması
C
Sorun çatışması
D
Rol çatışması
E
Algılanan çatışma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi küçülme odaklı yaklaşımlardan biri değildir?

A
Dış kaynaklardan yararlanma
B
Kademe azaltma
C
Temel yetenekler
D
Doğru ölçüyü bulma
E
Benchmarking (Kıyaslama)
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...