Yönetim ve Organizasyon 2015-2016 Vize Sınavı

Yönetim ve Organizasyon 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi davranış ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde personele yol gösteren genel davranış planıdır?

A
Program
B
Prosedür
C
Kural
D
Politika
E
Proje
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilere rahat denetleyebileceği sayıda ast bağlanmasını içeren örgütleme ilkesidir?

A
Yönetim alanı ilkesi
B
Çapraz ilişkiler ilkesi
C
Sorumluluk ilkesi
D
Süreklilik ilkesi
E
Ayrıklık ilkesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi orta yönetim düzeyinde yer alan yöneticinin görevlerinden biridir?

A
Günlük işlerin yürütülmesini sağlamak
B
işletmenin teknik planlarını yapmak
C
Uzun dönemli planları hazırlamak
D
Çalışanları ile yakın ilişkiye girmek
E
işletme sahipleri ile örgüt arasında köprü görevi görmek
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından biri olan kontrolün özeliklerinden biri değildir?

A
Kontrol yöntemlerinin esnek olması
B
Amaca ve planlamaya dayalı olması
C
Her işletme için standart kontrol mekanizmalarının olması
D
Tarafsız, uygun maliyetli ve kapsayıcı olması
E
Kontrol sürecinin sonucunda düzeltici önlemlerin alınması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bölümlendirme yaklaşımlarından biridir?

A
iş birimlerine göre bölümlendirme
B
Matris bölümlendirme
C
Takım esaslı bölümlendirme
D
Şebeke esaslı bölümlendirme
E
Üretim şekline göre bölümlendirme
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi planlama faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?

A
Yalnızca üst yönetimi ilgilendirmesi
B
Bilinçli bir seçim ve tercih etme süreci olması
C
Geleceğe dönük bir faaliyet olması
D
Kararlar toplamı olması
E
Belirli bir süreyi kapsaması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi astları yönetmeyi, onları motI ve etmeyi eğitmeyi, onlarla iletişim kurmayı kapsayan yönetici rolüdür?

A
Dağıtma
B
Temsil
C
Liderlik
D
Kontrol
E
Girişimci
Soru 8

Aşağıdaki örgütleme ilkelerinden hangisi örgütte çalışan bir personelin sedece bir üstten emir alması gerektiğini öngörür?

A
Yetki devri
B
Amaç birliği
C
Kumanda birliği
D
istisna
E
Hiyerarşik yapı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi alt yönetim düzeyinde yer alır?

A
Yönetim Kurulu Başkanı
B
Fabrika Müdürü
C
Genel Müdür
D
Büro Yöneticileri
E
Bölge Yöneticisi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi örgütlenmenin temel ilkelerinden biri değildir?

A
istisna ilkesi
B
Basitlik ve anlaşılırlık ilkesi
C
Kumanda birliği ilkesi
D
Kontrol ilkesi
E
iş bölümü ve uzmanlaşma ilkesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bölge temeline dayanan örgütlenmenin sakıncalarından biridir?

A
Satış elemanlarının yalnızca bir bölgeye odaklanması
B
Yerel pazarlarda daha iyi hizmet sunulması
C
Hammaddeye yakınlıktan daha fazla fayda elde edilmesi
D
Yerel yöneticilerin daha hızlı ve etkin karar verebilmesi
E
Üst yönetimin kontrol sorunlarının artması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ürün temeline göre örgütlenmenin faydalarından biridir?

A
Her ürünle ilgili yöneticiyi bulmanın zor olması
B
Diğer ürün, müşteri ve pazarlara olan dikkatin azalması
C
Merkezle bölümler arası çatışmaların oluşması
D
Çeşitli ürün gruplarının geliştirilmesinin sağlanması
E
Ürünler arası rekabetin ortaya çıkması
Soru 13

İki ya da daha fazla örgütsel boyutun aynı anda kullanıldığı örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sayı temelli yapı
B
Karma örgüt yapısı
C
Bölge temelli yapı
D
Coğrafi yapı
E
Ürün yapısı
Soru 14

Yöneticinin beşeri ve maddi araç gereçleri serbestçe kullanabilme hakkı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görev
B
Yetki
C
Mevki
D
Hiyerarşi
E
Sorumluluk
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi örgütleri bölümlere ayırmada kullanılan ilkelerden biri değildir?

A
Koordinasyonu kolaylaştırma
B
Faaliyetlerin benzerliği
C
Faaliyetlerin yakınlığı
D
Kontrolü kolaylaştırma
E
Maliyetleri artırma
Soru 16

Max Weber’e göre bir organizasyonda bireylerin istekli bir biçimde şartsız olarak üstlerinin verdiği emirlere uymaları aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A
Mevki
B
Görev
C
Yetki
D
Hiyerarşi
E
Sorumluluk
Soru 17

Kaynaklarına göre yetki türleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Geleneksel- karizmatik-rasyonel
B
Rasyonel- komuta -geleneksel
C
Komuta-kurmay-fonksiyonel
D
Rasyonel-fonksiyonel-geleneksel
E
Karizmatik-rasyonel-kurmay
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yetkinin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Yetki sahibi olan kişinin astları üzerinde söz sahibi olması
B
Bir hak olması ve sahip olunan mevkiden kaynaklanması
C
Karar vermeyi gerektirmesi
D
Amaçların gerçekleştirilmesi için kişilere verilmesi
E
Yetkinin aşağıdan yukarıya doğru bir yol izlemesi
Soru 19

Bir organizasyonda sahip olunan mevki ve yetki sonucu kazanılan güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Benzeşim gücü
B
Uzmanlık gücü
C
Zorlayıcı güç
D
Yasal güç
E
Ödüllendirme gücü
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yetki devredilen yöneticiden kaynaklanan sorunlardan biridir?

A
Kişinin kendini işi en iyi bilen ve yapan tek adam olarak görmesi
B
Yetki devrinin yorucu bir iş olarak görülmesi
C
Çalışanın rakip olarak görülmesi
D
Riske girmekten kaçınılması
E
Karar verme gücünü azaltan bir unsur olarak görülmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...