Yönetim ve Organizasyon 2016-2017 Vize Sınavı

Yönetim ve Organizasyon 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin bireylerarası rollerinden biridir?

A
Temsil
B
Arabulucu
C
Sorun çözücü
D
Sözcü
E
Monitör
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda yöneticilerin düzeylerine ilişkin dikey sınıflandırmaya eklenen sınıftır?

A
Departman yöneticileri
B
Nezaretçiler
C
Bölüm şefleri
D
Ekip liderleri
E
Ofis sorumluları
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim anlayışını temsil eden yaklaşımlardan biri değildir?

A
Sistematik Yönetim Yaklaşımı
B
Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
C
Yönetim Süreci Yaklaşımı
D
Bürokrasi Yaklaşımı
E
Etkinlik Yaklaşımı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Fayol’a göre, endüstriyel bir girişimin yerine getirmesi gereken faaliyetlerden biri değildir?

A
insan kaynakları
B
Güvenlik
C
Ticari
D
Teknik
E
Finansal
Soru 5

Girdilerin çıktılara dönüştürülebilmesine olanak sağlayan araç, gereç ve yöntemlerin tümü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süreç
B
Teknoloji
C
Sermaye
D
Makineleşme
E
Otomasyon
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bütünü görebilme, plan yapabilme, karmaşık bilgileri kullanabilme, sorunları nedenleri ile tanımlayabilirle ve bu sorunlara stratejik ve operasyonel çözümler geliştirebilme becerisini ifade eder?

A
Liderlik becerileri
B
Kavramsal beceriler
C
Yönetsel beceriler
D
Teknik beceriler
E
Beşeri beceriler
Soru 7

“Doğru kararların alınması ve bu kararların başarı ile uygulanması” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkililik
B
Planlama
C
Liderlik
D
Etkinlik
E
Denetim
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yönetim yaklaşımının öncüsü olarak kabul edilen isimlerden biridir?

A
Max Weber
B
Adam Smith
C
Frederick W.Taylor
D
Mary P.Follett
E
Henri Fayol
Soru 9

Sistemin bozulma eğilimi göstermesine ve sonunda ortadan kalkmasına karşı sistemin devamlılığının sağlanması için ortaya konulan her türlü çabaya ne ad verilir?

A
Sinerji
B
Örgüt geliştirme
C
Örgütsel değişim
D
Negatif entropi
E
Entropi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından biri değildir?

A
Denetim
B
Geribildirim
C
Liderlik/Yöneltme
D
Planlama
E
Örgütleme
Soru 11

Bir işletme ya da örgütün ne olmak istediği ile ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değer
B
Karar
C
Vizyon
D
Hedef
E
Misyon
Soru 12

Toplumdaki yerleşik inançlar, yaşam tarzları, düşünce sistemleri gibi konular aşağıdaki faktörlerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Uluslararası faktörler
B
Politik faktörler
C
Ekonomik faktörler
D
Teknolojik faktörler
E
Sosyo-kültürel faktörler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için iç çevre unsurlarından biridir?

A
Tüketiciler
B
Finansal güç
C
Rakipler
D
Tedarikçiler
E
ikame ürün üreticileri
Soru 14

Örgütsel çevre nedir?

A
işletmeyi oluşturan iç çevre unsurlarıdır.
B
işletmenin başarısı ya da başarısızlığını etkileme potansiyeline sahip tüm faktörlerdir.
C
işletmeyi kuşatan fiziksel ve finansal faktörlerdir.
D
Örgütün bir bölümünü ya da bütününü etkileme potansiyeline sahip tüm faktörlerdir.
E
işletmeyle benzer ürünleri üreten işletmelerin oluşturduğu çevredir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi karar modellerinden biri değildir?

A
Sınırlı Akılcılık ve Tatmincilik Yaklaşımı
B
Beklenti Teorisi
C
Rasyonel Karar Modeli
D
Buluşsal Yöntemler ve Bilişsel Önyargılar
E
Belirsizlik Karar Ortamı
Soru 16

Genel çevre faktörleri aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
PEST
B
Parametre
C
SWOT
D
Strateji
E
Risk
Soru 17

Yönetimin kaynakları kullanma, problem çözme ve hedeflere ulaşma başarısını belirleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetim
B
Planlama
C
işletme
D
Bölümlendirme
E
Karar
Soru 18

Yöneticiler için günlük veya haftalık uygulama rehberi işlevi gören plan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürekli plan
B
Tek kullanımlık plan
C
Operasyonel plan
D
Stratejik plan
E
Taktik plan
Soru 19

İnsanların rasyonel modeller ile tutarlı olmayan kararlar almış gibi göründüğü gözlemleri açıklamak için kullanılan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vizyon
B
Tatmin Edicilik
C
Beklenti
D
Kriz
E
Sınırlı Akılcılık
Soru 20

İsteğe bağlı iş uygulamaları ve kurumsal kaynakların katkıları aracılığıyla toplum refahını iyileştirmek için üstlenilen girişimlere ne ad verilir?

A
Toplumsal yarar
B
Yönetsel etik
C
Toplumsal yardım
D
Sosyal sorumluluk
E
Ekolojik fayda
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...