Yönetim ve Organizasyon 2017-2018 Vize Sınavı

Yönetim ve Organizasyon 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Doğru kararların alınması ve bu kararların başarıyla uygulanması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Etkinlik
B
Verimlilik
C
Etkililik
D
Strateji geliştirme
E
Performans
Soru 2

Örgüt içerisindeki yetki ilişkilerinin tanımlanması ve komuta zincirinin kurulması aşağıdaki yönetim fonksiyonlarından hangisinin kapsamında yer alır?

A
Planlama
B
Yöneltme
C
Liderlik
D
Örgütleme
E
Denetim
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kavramı içerisinde düşünülebilecek temel faaliyetlerden biri değildir?

A
Örgütsel performansın izlenmesi
B
Personelin sosyal yaşam kalitelerinin yükseltilmesi
C
Örgüt içerisindeki işlerin planlanması
D
Örgütleme faaliyetlerinin yerine getirilmesi
E
Çalışanların örgütsel hedeflere uyumunun sağlanması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Mintzberg’e göre bireyler arası rollerden biridir?

A
irtibat sağlayıcı rolü
B
Denetim rolü
C
Bilgi yayma rolü
D
Sorun çözme rolü
E
Ara bulucu rolü
Soru 5

Bir işletmenin (örgütün) çevresinin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Ekonomik çevre / sosyokültürel çevre
B
Rekabet çevresi / işbirliği çevresi
C
iç çevre / dış çevre
D
Yakın çevre / uzak çevre
E
Açık çevre / kapalı çevre
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yönetim yaklaşımının öncüsü olarak kabul edilen isimlerden biridir?

A
Henri Fayol
B
Mary P.Follett
C
Frederick W.Taylor
D
Max Weber
E
Adam Smith
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Weber’in ideal bürokrasi yaklaşımının temel varsayımlarından biridir?

A
Biçimsel olmayan kurallar
B
Şahsilik
C
Yönetsel merkezleşmeme
D
iş bölümü
E
Biçimsel olmayan tercih
Soru 8

İşe yeni giren çalışanların, işletme içinde etkin bir biçimde çalışabilmesi için, gerekli tutumları, bilgiyi, becerileri ve davranışları öğrendikleri sürece ne ad verilir?

A
Sosyalizasyon
B
Standartizasyon
C
Operasyon
D
Koordinasyon
E
Organizasyon
Soru 9

Klasik Yönetim Yaklaşımı'nın varsayımlarını doğrulamak üzere başlatılan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hareket Zaman Etüdü
B
Hawtorne Araştırması
C
Örgüt ve Teknoloji Araştırması
D
Örgüt ve Çevre Araştırması
E
X ve Y Teorileri
Soru 10

I. Esnek, farklı koşullara uyumludur.
II.Yeni fikirlere açıktır.
III.Kural odaklı ve bürokratiktir.
Yukarıdakilerden hangileri yenilikçi işletme (örgüt) kültürünün niteliklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 11

Sistemin bozulma eğilimi göstermesine ve sonunda ortadan kalkmasına karşı sistemin devamlılığının sağlanması için ortaya konulan her türlü çabaya ne ad verilir?

A
Sinerji
B
Entropi
C
Örgüt geliştirme
D
Örgütsel değişim
E
Negatif entropi
Soru 12

İşletme ve işletme faaliyetleri üzerinde doğrudan etkisi olan çevreye ne ad verilir?

A
iş çevresi
B
Uluslararası çevre
C
Sosyokültürel çevre
D
iç çevre
E
Teknolojik çevre
Soru 13

Toplumdaki yerleşik inançlar, yaşam tarzları, düşünce sistemleri gibi konular aşağıdaki faktörlerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Politik faktörler
B
Teknolojik faktörler
C
Uluslararası faktörler
D
Ekonomik faktörler
E
Sosyo-kültürel faktörler
Soru 14

Sayısal yönetim yaklaşımlarının ortaya çıkmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hawthorne araştırmaları sonrasında örgüt içerisindeki insan faktörüne ilişkin bakış açısının değişmesi
B
II. Dünya Savaşı'nda karmaşık askeri sorunların çözümü için geliştirilen yöntemlerin endüstriye aktarılması
C
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin hız kazanması
D
II. Dünya Savaşı sonrasında gözlenen talep değişimleri
E
Örgütün bir sistem olarak düşünülmeye başlaması
Soru 15

Belirsizlik ve karmaşa ortamlarında yöneticilerin yararlanabileceği karar alma yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sınırlı akılcılık ve tatmincilik
B
Bilişsel ön yargı
C
Bilgi asimetrisi
D
Buluşsal yönetim
E
Öncel varsayım eğilimi
Soru 16

Bir örgüt içerisindeki davranışların şekillenmesinde etkili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Misyon
B
Amaç
C
Vizyon
D
Değerler
E
Hedef
Soru 17

Bir yıl ve daha kısa bir planlama ufku içeren plan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Operasyonel plan
B
Stratejik plan
C
Sürekli plan
D
Tek kullanımlık plan
E
Taktik plan
Soru 18

Önceden tekrarlanmış, rutin ve gelecekte de gerçekleşmesi öngörülmüş durumlara bağlanmış kararlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarı programlanmış kararlar
B
Programlanmış kararlar
C
Stratejik kararlar
D
Programlanmamış kararlar
E
Örgütsel kararlar
Soru 19

Bir konuda gelecekte gerçekleştirilmek istenen nihai sonuçları ifade eden kavram aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

A
Amaç
B
Planlama
C
Plan
D
Hedef
E
Strateji
Soru 20

Geçmiş deneyimlerle ilgili tam bilgi sahibi olunup, gelecek dönemlerdeki çevresel gelişmelerin ve sonuçlarının net olarak görülebildiği koşulları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belirsizlik ortamları
B
Öncel varsayım eğilimi
C
Risk ortamları
D
Kontrol sanrısı
E
Belirlilik ortamları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...