Yönetim ve Organizasyon 2018-2019 Final Sınavı

Yönetim ve Organizasyon 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Fayol tarafından belirlenen yönetim fonksiyonlarından biri değildir?

A
Denetim
B
Örgütleme
C
Üretim ve pazarlama
D
Yöneltme
E
Planlama
Soru 2

Yönetim yaklaşımını sayısal yönetim yaklaşımına götüren temel gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küreselleşme
B
II. Dünya Savaşında yaşanan askeri sorunlar
C
Pazarlardaki büyüme
D
inovasyonun artan önemi
E
istikrarlı ekonomik koşullar
Soru 3

Örgütün hassas olduğu ve hayatta kalabilmek, başarılı olabilmek üzere yönetmesi ve karşılık vermesi gereken alana ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
çevresel değişken
B
ekonomik koşullar
C
piyasa
D
örgütsel çevre
E
sektör
Soru 4

Yönetimin kıt kaynakları farklı faaliyetlere yönlendirdiği bir süreç olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Planlama
B
Strateji
C
Amaç
D
Hedef
E
Misyon
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tek bir ürün pazarında rekabette öne geçme arayışında olan yöneticilerin aldıkları karar ve eylemlerden biridir?

A
Çeşitlendirme stratejileri
B
iş-düzeyi stratejiler
C
Çekilme stratejileri
D
Finansal stratejiler
E
Pazarlama stratejileri
Soru 6

__________, strateji geliştirme ile strateji uygulama arasında köprü görevi gören değerli bir araçtır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Süreç yönetimi
B
SWOT
C
iş modeli
D
Çevre analizi
E
Değer zinciri analizi
Soru 7

I. Misyon ve değerlerle uyumlu olmalı
II. işletmeyi vizyona taşımalı
III. iyi tanımlanmış olmalı
IV. iddialı ama gerçekçi olmalı
V. Araçlara değil, sonuca yönelik olmalı
Yukarıdakilerden hangileri stratejik amaçların gereklerindendir?

A
1,1I ve III
B
III, IV ve V
C
1,111, IVveV
D
II, III, IV ve V
E
I, II, III, IVve V
Soru 8

X şirketinin stratejik planlama ekibi iç ve dış çevre ile ilgili bilgiler toplamakta ve değerlendirmektedir.
Bu faaliyet stratejik yönetim sürecinin hangi aşamasında olduklarını gösterir?

A
Stratejik analiz ve durum belirleme
B
Stratejistlerin belirlenmesi
C
Stratejik yön belirleme
D
Mevcut durumun değerlendirilmesi
E
Strateji geliştirme
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir örgüt şemasının ortaya koyduğu unsurlardan biri değildir?

A
Pozisyon
B
Faaliyet biçimi
C
Yönetim alanı
D
Kontrol alanı
E
Yetki ilişkisi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi merkezleşme derecesi ile kontrol alanı ve kademe sayısı arasındaki bağlantıyı doğru şekilde ifade eder?

A
Merkezleşme ne kadar fazlaysa kontrol alanı o kadar dar ve kademe sayısı fazladır.
B
Merkezleşme ne kadar fazlaysa kontrol alanı o kadar geniş olacaktır.
C
Merkezleşme ile kontrol alanı arasında doğrudan ilişki yoktur.
D
Merkezleşme ne kadar fazlaysa kademe sayısı o kadar azdır.
E
Merkezleşme azaldıkça tepe yönetimin kontrol alanı genişler.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi amaçlara ulaşmak için yerine getirilecek işlerin alt işlere bölünme derecesini ifade eden kavrama ne ad verilir?

A
Yetki
B
işbölümü
C
Formalleşme
D
Emir
E
Kontrol alanı
Soru 12

Bir örgütte çalışanların kararlara katılımının yüksek olduğu örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkeziyetçi
B
Yönetim alanı geniş
C
Matris örgütlenme
D
Merkezileşmeme (Ademi merkeziyetçi)
E
Formelleşme derecesi yüksek
Soru 13

I. Çalışma koşulları
II. Terfi
III. Ücret
IV. Tanınma
V. Sorumluluk
Yukarıdakilerden hangileri Herzberg’in Çift Faktör Kuramındaki Hijyen Faktörleri arasındadır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
III, IV ve V
E
I, II, III, IVve V
Soru 14

Valens, bekleyiş ve araçsallık bileşenlerinden oluşan model aşağıdaki kuramların hangisinde yer alır?

A
Başarma ihtiyacı Kuramı
B
ihtiyaçlar Hiyerarşisi
C
Vroom Bekleyiş Kuramı
D
Çift Faktör Kuramı
E
Eşitlik Kuramı
Soru 15

“Ortalama bir insan çalışmayı sevmez ve işten mümkün olduğunca kaçmaya çalışır; sorumluluk yüklenmek istemez, fazla istekli değildir ve güvenceyi her şeye tercih eder. Bu özellikleri dolayısıyla insanları çalıştırmak için onları zorlamalı, yakından denetlemeli ve gerektiğinde cezalandırmalıdır.”
Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki kuramlardan hangisine aittir?

A
Teori X
B
Başarma ihtiyacı Kuramı
C
Bekleyiş Kuramı
D
Eşitlik Kuramı
E
Çift Faktör Kuramı
Soru 16

Bir işletmede yönetsel denetim sürecinde yer alan düzeltici tedbirlerin alınması aşamasında eğer “mevcut durumu koruma” yönünde karar alınıyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Gerçekleşen performans standartların çok altındadır.
B
Gerçekleşen performans standartların çok üstündedir.
C
Standartların bir kısmının değiştirilmesi gerekir.
D
Standartların tamamının değiştirilmesi gerekir.
E
Gerçekleşen performansla standartlar temelde eşleşmiştir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kişinin içinde bulunan ve kişiyi belirli bir yönde davranışa yönelten unsurları açıklamayı amaçlayan kapsam kuramları içinde yer almaz?

A
Başarma ihtiyacı Kuramı
B
Teori X ve Teori Y
C
Eşitlik Kuramı
D
ihtiyaçlar Hiyerarşisi
E
Çift Faktör Kuramı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yönetsel denetimin temel amaçlarından biridir?

A
Motivasyonu sağlama
B
işe bağlılığı sağlama
C
işletmenin büyümesini sağlama
D
Personel devir hızını düşürme
E
Değişen dış çevre koşullarına uyum sağlama
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yönetsel denetim sürecinin ilk aşamasıdır?

A
Performansın ölçülmesi
B
Performansın karşılaştırılması
C
Düzeltici tedbirlerin alınması
D
Standartların belirlenmesi
E
Standartların karşılaştırılması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi denetim alanını oluşturacak ast sayısı belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Kademe sayısı
B
Standartlaşma derecesi
C
Yapılan işin niteliği
D
Kurmay hizmetlerin varlığı
E
işletmenin etik değerleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...