Yönetim ve Organizasyon 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Yönetim ve Organizasyon 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi planlamanın temel amacıdır?

A
Çalışanların motivasyonunu artırmak
B
En iyi insanları istihdam etmek
C
Örgütsel hedefleri tanımlamak
D
Mevcut durum ile beklenen durum arasındaki farkı ölçmek
E
Bölüm ve birimleri oluşturmak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyal faktörler kapsamında değerlendirilir?

A
Ekonomik durgunluk
B
Tutumlar-inançlar
C
işsizlik oranları
D
Yasal gelişmeler
E
Gelişen teknolojiler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin örgütsel amaçlara ulaşmak için kullanacağı kaynaklardan biri değildir?

A
Finansal kaynaklar
B
Sermaye
C
Yazılı kaynaklar
D
insan kaynakları
E
Hammadde
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sistemin özelliklerinden biri değildir?

A
Alt sistemlerinin olması
B
Alt sistemlerin birbirinden bağımsız olması
C
Entropinin kaçınılmaz olması
D
Çevresel faktörlerden etkilenmesi ve onları etkilemesi
E
Açık ve kapalı sistemler olarak iki grupta incelenebilmesi
Soru 5

Örgütün hassas olduğu ve hayatta kalabilmek, başarılı olabilmek üzere yönetmesi ve karşılık vermesi gereken alana ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
çevresel değişken
B
ekonomik koşullar
C
sektör
D
piyasa
E
örgütsel çevre
Soru 6

________ , işletmeye ham madde, yarı mamul,enerji gibi her türlü girdiyi temin eden kişi, işletme ya da kuruluşlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Rakipler
B
iş çevresi
C
Tedarikçiler
D
Tüketiciler
E
Müşteriler
Soru 7

Belirsizlik ve karmaşa ortamlarında yöneticilerin yararlanabileceği karar alma yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öncel varsayım eğilimi
B
Sınırlı akılcılık ve tatmincilik
C
Bilgi asimetrisi
D
Buluşsal yönetim
E
Bilişsel ön yargı
Soru 8

Yönetim faaliyetlerinde karar alma işlevine yardımcı olmak üzere geliştirilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetim bilgi sistemleri
B
Üst yönetim bilgi sistemleri
C
Kurumsal kaynak planlaması
D
Malzeme ihtiyaç planlaması
E
Karar destek sistemleri
Soru 9

Şirketin dünya pazarları arasında nerede ve nasıl rekabet edeceği ile ilgili seçimlerden oluşan strateji türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarlama stratejileri
B
işlevsel stratejiler
C
Rekabet stratejileri
D
Küresel stratejiler
E
Kurumsal stratejiler
Soru 10

Örgütü diğerlerinden ayıran ve bu sayede piyasada belirgin bir yere sahip olmasını sağlayan özelliklere ne ad verilir?

A
Müşteri memnuniyeti
B
Mukayeseli gelir
C
Rekabet avantajı
D
Kurum yöneticileri
E
Kurum çalışanları
Soru 11

Endüstri, pazar ve coğrafya açısından nerede rekabet edileceği ile ilgili stratejik seçim, aşağıdaki yönetim düzeylerinden hangisi tarafından yapılır?

A
Orta yönetim
B
Bayiler
C
Alt yönetim
D
Tepe yönetim
E
Bölge müdürlükleri
Soru 12

Komuta yetkisinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hiyerarşik pozisyon
B
Sorumluluk
C
Kontrol alanı
D
Uzmanlık
E
Örgütün büyüklüğü
Soru 13

Bir örgütte işler görülürken önceden tanımlanmış belirgin ilke ve yöntemlerin izlenmesi konusuna verilen ağırlığı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kontrol alanı
B
Merkezileşme
C
Yetkilendirme
D
Formalleşme derecesi
E
Yönetme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi amaçlara ulaşmak için yerine getirilecek işlerin alt işlere bölünme derecesini ifade eden kavrama ne ad verilir?

A
Emir
B
işbölümü
C
Kontrol alanı
D
Formalleşme
E
Yetki
Soru 15

Örgüt yapıları öncelikle hangi yetki ilişkisiyle oluşturulur?

A
Komuta
B
Çapraz
C
Fonksiyonel
D
Kurmay
E
Uzmanlık
Soru 16

I. Çalışma koşulları
II. Terfi
III. Ücret
IV. Tanınma
V. Sorumluluk
Yukarıdakilerden hangileri Herzberg’in Çift Faktör Kuramındaki Hijyen Faktörleri arasındadır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
III, IV ve V
E
I, II, III, IVve V
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi işletme kaynaklarına göre yapılan denetim türlerinden biridir?

A
Fiziksel kaynakların denetimi
B
Stratejik denetim
C
Bürokratik denetim
D
Süreç denetimi
E
Merkezi olmayan denetim
Soru 18

__________ insanları belirli bir amaca doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için gösterilen çabaların tamamıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Yönlendirme
B
Yöneticilik
C
ikna etme
D
Liderlik
E
Motive etme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi finansal denetim araçlarından biri olan bütçelerin hazırlanma amaçlarından biri değildir?

A
Hukuki düzenlemeleri gerçekleştirmek
B
Yöneticilerin ve birimlerin performansını değerlendirmek
C
işletmenin kaynakları ve beklentileri hakkında öneriler sunmak
D
Denetim için belirlenen standartları açıklamaya yardımcı olmak
E
Yöneticilere kaynakları ve projeleri düzenlemek için yardımcı olmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi denetim alanını oluşturacak ast sayısı belirlenirken göz önünde bulundurulmaz?

A
Kademe sayısı
B
Astların nitelikleri
C
Yapılan işin niteliği
D
Standartlaşma derecesi
E
Astın yaşı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...