Yönetim ve Organizasyon 2018-2019 Vize Sınavı

Yönetim ve Organizasyon 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi örgütün fiziksel kaynaklarından biridir?

A
Bilgi
B
işgücü
C
Hammadde
D
Beceriler
E
Sermaye
Soru 2

Hedeflerine ulaşan ve kaynaklarını iyi kullanan işletmenin durumu aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Etkin- Etkili
B
Etkin- Etkili olmayan
C
Etkin olmayan- Etkili
D
Verimli- Etkili
E
Etkin olmayan- Etkili olmayan
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi planlamanın temel amacıdır?

A
Bölüm ve birimleri oluşturmak
B
En iyi insanları istihdam etmek
C
Örgütsel hedefleri tanımlamak
D
Çalışanların motivasyonunu artırmak
E
Mevcut durum ile beklenen durum arasındaki farkı ölçmek
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi temel yönetim fonksiyonlarından biri değildir?

A
Denetim
B
Örgütleme
C
Yöneltme
D
Karar alma
E
Planlama
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin örgütsel amaçlara ulaşmak için kullanacağı kaynaklardan biri değildir?

A
Sermaye
B
Hammadde
C
Yazılı kaynaklar
D
Finansal kaynaklar
E
insan kaynakları
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sosyal faktörler kapsamında değerlendirilir?

A
Yasal gelişmeler
B
Ekonomik durgunluk
C
Tutumlar-inançlar
D
işsizlik oranları
E
Gelişen teknolojiler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sistematik yönetim yaklaşımı tarafından örgütsel amaçlara ulaşmak üzere benimsenen yöntemlerden biri değildir?

A
Görevleri açık bir şekilde tanımlamak
B
Maliyet muhasebesi ve ücret yönetimi gibi sistemleri geliştirilmek
C
Bilginin toplanması, paylaşılması ve analiz edilmesi ile ilgili belirli araçları geliştirmek
D
Sorumlulukları açık bir şekilde tanımlamak
E
Örgütün tamamına odaklanmak
Soru 8

Fayol’a göre endüstriyel girişimin yerine getirimesi gereken faaliyetler vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlerle doğrudan ilişkilidir?

A
Ekonomi
B
Güvenlik
C
Rekabet
D
Endüstri
E
Teknoloji
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sistematik yönetim yaklaşımının temelini oluşturan çabalardan biri değildir?

A
Stokların yönetimi
B
Operasyonel ekonomi
C
Denetim
D
Yeterli istihdam
E
Eğitim
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi örgütleri ve faaliyetlerini etkileyen ekonomik faktörlerden biridir?

A
Enflasyon oranı
B
Tutumlar
C
Nitelikli yönetici
D
Değerler
E
Toplumsal algılar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün devamlılığının sağlanmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?

A
Çekme-seçme-ayrılma süreci
B
Ödül sistemi
C
Sosyalizasyon
D
iş gücü piyasası
E
Liderlik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü oluşturan öğelerden biri değildir?

A
Değerler sistemi
B
Semboller
C
Rakipler
D
Törenler
E
Kullanılan dil
Soru 13

________ , işletmeye ham madde, yarı mamul,enerji gibi her türlü girdiyi temin eden kişi, işletme ya da kuruluşlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Müşteriler
B
Tedarikçiler
C
Rakipler
D
iş çevresi
E
Tüketiciler
Soru 14

________ için katlanılan harcamaların ürün maliyetine eklenmesi ürün fiyatlarının yükselmesi ve dolayısıyla bazı müşterilerin rakiplere kaymasına neden olabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sektörün talepleri
B
iklim değişkliği
C
Takım odaklı kültür
D
Sosyal sorumluluk faaliyetleri
E
Depolama
Soru 15

İşletmelerin genellikle kamuoyu baskısıyla ürün veya faaliyetleri ile ilgili sorumluluklarını kabul ettiği, uzmanların danışmanlığı sayesinde ekonomik ve yasal yaptırımları yerine getirmek için hazırlık çalışmaları yaptığı sosyal sorumluluk stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savunma stratejisi
B
Proaktif strateji
C
Rekabet stratejisi
D
Reaktif strateji
E
Uyum stratejisi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi rasyonel karar alma modelinin adımlarından biri değildir?

A
Sorunu tanımlama
B
Karmaşık durumlardan anlam çıkarma
C
Karar alma kriterlerini tanımlama
D
Kriterlerin önemlilik derecesini sıralama
E
Seçenek yol haritalarını oluşturma
Soru 17

Seçenekler arasından tercih yapma süreci olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetici
B
Planlama
C
Yönetim
D
işletme
E
Karar alma
Soru 18

Yönetim bilgi sistemlerinin bir dalı olarak düşünülen ________ yöneticin,sonuçlara varmada yardım edecek verileri incelemesi için kullandığı sistemdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kapalı sistemler
B
açık sistemler
C
alt sistemler
D
karar destek sistemleri
E
yönetim bilgi sistemleri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi planlama risklerinden biri değildir?

A
iyi fikirlerin örgütün hemen hemen her noktasından çıkabilmesi
B
Aşırı merkezci ve tepeden inme uygulamalar
C
Örgütün rakibi yokmuş gibi hareket edilmesi
D
Gelecek hakkındaki varsayımların sorgulanamaması
E
Planların hayata geçirilememesi
Soru 20

Taktik planların desteklenmesi için gerekli eylem adımlarını belirginleştiren plan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tek kullanımlık plan
B
Operasyonel plan
C
Beklenmedik durum planı
D
Sürekli plan
E
Stratejik plan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...