Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 2016-2017 Final Sınavı

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Klasik koşullanmayı geliştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hedberg
B
Pavlov
C
Bandura
D
Dodgson
E
Skinner
Soru 2

Sistem teorisinde entropinin negatif olmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistemin değişen çevre koşullarına uyum sağlayamaması
B
Sistemin kendini yok etmesi
C
Sistemin hayatta kalmayı başarması
D
Sistemin alt sistemlerle birleşmesi
E
Sistemin parçalarının toplamından daha fazla değer üretmesi
Soru 3

Joan Woodward’ın araştırmasına göre, süreç üretimi doğrultusunda gelişmiş teknoloji kullanan işletmelerin yüksek kurumsal performans sağlayabilmeleri için kendilerine uygun olan yönetim uygulamaları aşağıdaki örgüt yapılarından hangisini destekler?

A
Bağımlı
B
Yoğun
C
Çözümleyici
D
Mekanik
E
Organik
Soru 4

Bilgisayar destekli bir muhasebe sisteminin işletmeye entegre edilmesi aşağıdaki yenilik türlerinden hangisine bir örnektir?

A
Yönetim yeniliği
B
Hizmet yeniliği
C
Süreç yeniliği
D
Örgütsel yenilik
E
Ürün yeniliği
Soru 5

Kıyaslama tekniğine ilişkin ilk örneklerin görüldüğü ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
Belçika
C
Fransa
D
İngiltere
E
Japonya
Soru 6

Bir organizasyonun amaçlarına ve hedeflerine ulaşmak için belirlediği yollara ne ad verilir?

A
Strateji
B
Hedef
C
Misyon
D
Amaç
E
Vizyon
Soru 7

İşletmenin bütününde hataları, maliyetleri, çevrim zamanını azaltmayı, verimliliği, kaliteyi artırmayı, israfları ortadan kaldırmayı ve değişkenlikten kurtulmayı hedefleyen felsefe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süreç yönetimi
B
Kalite devrimi
C
Dantotsu
D
Altı sigma
E
Proaktif yönetim
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi stratejik ortaklık kurmanın örgütsel nedenlerinden biridir?

A
Yasal engelleri aşma
B
Risk azaltma
C
Yeniden yapılanma
D
Performans geliştirme
E
Yeni ürün ve teknolojiler geliştirme
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sanal organizasyonların temel özelliklerinden biri değildir?

A
Uyum yeteneğinin yüksek olması
B
Hiyerarşik kademeleri belirten unvanlar yerine işin niteliğini ifade eden unvanların kullanılması
C
Biçimsel olmayan ileşitimin çok yoğun olması
D
Temelinde bilgi ve uzmanlık olması
E
Bireye yönelme yerine takım ruhunun ön plana çıkması
Soru 10

İşgörenin, ürünün tamamının üretilmesinden ve kendi işinin kalitesinden sorumlu olduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplam kalite kontrol sistemi
B
istatistiksel kalite kontrol sistemi
C
Operatör kalite kontrol sistemi
D
Ustabaşı kalite kontrol sistemi
E
Muayeneye dayalı kalite kontrol sistemi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin temel prensiplerinden biri değildir?

A
işletme odaklı olmak
B
Etkinlik
C
Sıfır hata
D
iletişim
E
Kültürel değişim
Soru 12

Dr. Edwards Deming’e göre kalite sorununun temelinde yatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farklılık (Varyans)
B
Performans
C
Güvenilirlik
D
Sağlamlık
E
Estetik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi şebeke organizasyonlarının güçlü yönlerinden biri değildir?

A
Düşük maliyet
B
Yüksek kalite
C
Verimlilik
D
Özgünlük
E
Esneklik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dengeli ölçüm kartının finansal boyutunda yer alan performans ölçütlerinden biridir?

A
Üretim süresi
B
Nakit akışı
C
Hata oranı
D
Müşteri sayısı
E
Müşteri sadakati
Soru 15

“Gerçekte mevcut olmayıp insan zihninde tasarlanan” şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Entropi
B
Yalın
C
Network
D
Sinerji
E
Sanal
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dengeli ölçüm kartının geliştirme alt sürecinde yer alır?

A
Misyonun netleştirilmesi
B
Çalışmaları yürütecek ekibin kararlaştırılması
C
ihtiyaç duyulan kaynakların tespit edilmesi
D
Kurum içi iletişim planının hazırlanması
E
Eğitimlerin düzenlenmesi
Soru 17

Şebeke organizasyonlarının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esnekliğinin olması
B
Aracı organizatöre (broker) ihtiyaç duyması
C
Karmaşık iletişim kanalları üzerine kurulmuş olması
D
Şebeke yapısı içinde yer alan işletmelerin birbirleriyle yatay haberleşme ilişkisi içinde olması
E
Şebeke yapısı içinde yer alan işletmeler arasındaki ilişkinin informel ve yoğun olması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi işletme örgütsel performansının ölçülme nedenlerinden biridir?

A
Tedarikçileri belirlemek
B
Tedarikçilerle pazarlık yapabilmek
C
Müşterilerin memnuniyetini belirlemek
D
Müşterilerin satın alma gücünü tespit etmek
E
Lojistik imkânları belirlemek
Soru 19

Garvin’e göre bir ürünün tasarım veya işletme özelliklerinin belirlenen standartları karşılama derecesine ne ad verilir?

A
Estetik
B
Performans
C
Güvenilirlik
D
Uygunluk
E
Sağlamlık
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların yaptıkları iş ile kurum stratejileri arasındaki bağlantıyı gösterir?

A
Hedefler
B
Strateji haritası
C
Misyon
D
Amaçlar
E
Vizyon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...