Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 2016-2017 Vize Sınavı

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yenilik yönetiminin faydalarından biri değildir?

A
Çalışanlarla ilişkileri güçlendirmek
B
Bürokratik görevleri artırmak
C
Farklı müşteri bilgilerini birleştirmek
D
Bilgiyi etkin yönetmek
E
Gereksiz süreçleri elemek
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi modern yönetim doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalarından biri değildir?

A
Neo-klasik yönetim uygulamaları
B
Altı sigma
C
Kıyaslama
D
Dış kaynak kullanımı
E
Toplam kalite yönetimi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yeniliğin özelliklerinden biri değildir?

A
Karmaşıklık
B
Uygunluk
C
Göreli avantaj
D
Denenebilirlik
E
Belirsizlik
Soru 4

Taylor’un bilimsel yönetim yaklaşımının uygulama örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bedenle çalışma bilimi
B
Vinçle çalışma bilimi
C
Kürekle çalışma bilimi
D
Zihinle çalışma bilimi
E
Sermaye ile çalışma bilimi
Soru 5

James Thompson’un teknoloji sınıflandırmasına göre iletişim operatörlerinin telefonla konuşmak isteyen iki kişiyi birbirine bağlamaları aşağıdaki teknolojilerden hangisine bir örnektir?

A
Organik teknolojilere
B
Yoğun teknolojilere
C
Bağımlı teknolojilere
D
Çözümleyici (aracı) teknolojilere
E
Mekanik teknolojilere
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim yaklaşımlarının ortak özelliklerinden biridir?

A
Yöneticilerin, performansları insanlık düzeyine göre değerlendirmesi
B
Biçimsel örgüt yapısını önemsenmemesi
C
Katma değerin aynı düzeyde tutulması gerektiği ileri sürmesi
D
iletişim aşağıdan yukarıya doğru olması
E
işçilerin genelde rasyonel davrandıklarını öngörmesi
Soru 7

Yeni bir üretim sürecinin geliştirilmesini veya var olan bir üretim sürecinin farklı bir şekilde tasarlanmasını içeren yenilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetsel yenilik
B
Süreç yeniliği
C
Ürün yeniliği
D
Örgütsel yenilik
E
Uygunluk yeniliği
Soru 8

Tiwari ve diğerlerinin üç evreli yenilik sürecinde prototipin geliştirildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygulama
B
izleme
C
Pazarlama
D
Başlangıç
E
Fikir üretme
Soru 9

Köleci devlet dönemindeki egemen dünya görüşleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Doğaya hükmetme ve materyalizm
B
idealizm ve rasyonalizm
C
Doğayla uyum ve modernizm
D
Pragmatizm ve ampirizm
E
Materyalizm ve pozitivizm
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yenilik yönetimi tekniklerinden biri olan bilgi yönetiminin yöntem ve araçlarından biridir?

A
Bilgi haritalama
B
Lojistik yönetimi
C
Proje yönetimi
D
Teknoloji arayışı
E
Kıyaslama analizi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Bui ve Baroch’a göre ekiplerde öğrenmenin sağlanabilmesi için gerekli olan temel önkoşullardan biri değildir?

A
Liderlik
B
iş tatmini
C
Eğitim ve geliştirme
D
Örgüt kültürü
E
Amaç belirleme
Soru 12

Bireylerin sosyal etkileşim neticesinde gözlem ve doğrudan deneyim yoluyla gerçekleştirdikleri öğrenme şekline ne ad verilir?

A
Etüt
B
Alışkanlık
C
Sosyal öğrenme
D
Bireysel öğrenme
E
iş üstünde eğitim
Soru 13

Bir işletmeyi rakiplerine göre üstün kılan yeteneğe ne ad verilir?

A
Temel yetenek
B
Genel yetenek
C
Geçici yetenek
D
Ana yetenek
E
Aktif yetenek
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin öğrenen örgüt haline dönüştürülebilmesi için yöneticiler tarafından gerçekleştirilebilecek uygulamalardan biri değildir?

A
Ortaklaşa öğrenmeyi sağlayacak bir sistemin kurulması
B
Örgütün çevre ile bağlantısının kurulması
C
Örgüt ile ilgili bilgilerin gizlenmesi
D
Çalışanların ortak bir vizyon doğrultusunda güçlendirilmesi
E
Örgütsel öğrenmenin stratejik liderlikle desteklenmesi
Soru 15

En iyi olana öykünme ve öykünerek gelişme mantığına dayanan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalınlaşma
B
Temel yetenek geliştirme
C
Vizyon geliştirme
D
Dış kaynak kullanımı
E
Kıyaslama
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Peter Senge’ye göre öğrenen örgütleri oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
Kuramlar
B
Yöntemler
C
Rakipler
D
Rehberlik eden fikirler
E
Altyapıda yenilikler
Soru 17

Gösterilen bir davranışın sonucunda ödül veya ceza olmasının, o davranışın tekrarlanıp tekrarlanmayacağını belirlediğini ileri süren öğrenme kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik koşullanma
B
Grup halinde öğrenme
C
Örgütsel öğrenme
D
Sosyal öğrenme
E
Edimsel koşullanma
Soru 18

Küçülme sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi paylaşımı
B
Küçülme programının hazırlanması
C
Küçülme planının uygulanması
D
Küçülme kararının verilmesi
E
Küçülme planının hazırlanması
Soru 19

Kıyaslama uygulamalarının tarihsel gelişiminde ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağ düzenekleri kıyaslaması
B
Küresel kıyaslama
C
Süreç kıyaslaması
D
Tersine mühendislik
E
Rekabetçi kıyaslama
Soru 20

İşletmelerin çeşitli tedarikçilerden yaptıkları mal ve hizmet alımları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçülme
B
Kıyaslama
C
Temel yetenek
D
Dış kaynak kullanımı
E
Benchmarking
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...