Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 2018-2019 Final Sınavı

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Teknoloji çıktı özelliklidir ve müşterinin talebi doğrultusunda tek defalık kullanılmaktadır. Bu bağlamda, üretim sürecinde kullanılan araç, gereç, malzeme her siparişte değişmektedir ve standartlaşma söz konusu değildir.”
Yukarıda belirtilen özelliklere sahip üretim biçimi ve onu destekleyen örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kitle üretim - organik örgüt
B
Süreç üretim - mekanik örgüt
C
Birim üretim - mekanik örgüt
D
Kitle üretim - süreç örgüt
E
Birim üretim - organik örgüt
Soru 2

Temel amacı yasal ve ahlâki yollarla bazı işletmelerin bazı işleri neden daha iyi yapabildiklerini anlama çabası olan yönetim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kıyaslama
B
Küçülme
C
Dış kaynak kullanımı
D
Yalınlaşma
E
Süreç yönetimi
Soru 3

Örgütlerin kapalı, bir makine düzenliliğinde işleyen ve insan davranışlarından bağımsız varlıklar olduğunu varsayan yönetim kuramlarına ne ad verilir?

A
Modern
B
Klasik
C
Kurumsal
D
Neo-klasik
E
Post- modern
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yeniliğin piyasaya sürüldüğünde işletmeye nasıl bir rekabetçi avantaj sağlayacağı yönündeki adımların bütününü açıklar?

A
Örgütsel faktörler
B
Kültürel faktörler
C
Çevresel faktörler
D
Operasyonel faktörler
E
Stratejik faktörler
Soru 5

İşletmelerin müşteri ve hissedarları memnun etmek için hangi iş süreçlerinin mükemmelleşmesi gerektiğini ortaya koyan dengeli ölçüm kartı boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
iç işleyiş boyutu
B
Finansal boyut
C
Müşteri boyutu
D
Öğrenme ve gelişme boyutu
E
Yönetsel boyut
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi dengeli ölçüm kartının müşteri boyutu belirlenirken kullanılacak ölçütlerden biri değildir?

A
Müşteri devamlılığı
B
Pazar payı
C
Müşteri memnuniyeti
D
Varlıkların kullanımı
E
Müşteri kârlılığı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sanal organizasyonların temel özelliklerinden biri değildir?

A
Öevap verme yeteneği yüksek olan organizasyonlardır.
B
Hiyerarşik kademeleri belirten unvanlar kullanılır.
C
Uyum yeteneği yüksek olan organizasyonlardır.
D
Biçimsel olmayan iletişim çok yoğundur.
E
Temelinde bilgi ve uzmanlık vardır.
Soru 8

Bir imtiyaz, özel satış hakkı tekel durumundaki bir üreticinin, bir diğer üretici ya da girişimciye mal veya hizmetlerini bir il, bölge ya da ülkeyi kapsayacak şekilde belirli bir süre için sunma-üretme hakkını devretmesine ne ad verilir?

A
Jointventure
B
Franchising
C
Konsorsiyum
D
ihracat
E
ithalat
Soru 9

Bir işletmenin ne yapmak üzere kurulduğu ve ne yaparak kâr elde edeceği açıklamasını içeren kavrama ne ad verilir?

A
Hiyerarşi
B
Vizyon
C
Performans
D
Misyon
E
Strateji
Soru 10

Bir holdingde malzeme satın alma konusunda uzman bir işletmenin bulunması ve holding bünyesinde yer alan diğer işletmelerin malzeme satın almayı bu işletme vasıtasıyla yapması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Lider şebeke
B
Dinamik şebeke
C
Dahili şebeke
D
Aracı şebeke
E
Dengeli şebeke
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dengeli ölçüm kartı oluşturma sürecinin planlama aşamasında yer almaz?

A
Dengeli ölçüm kartının amaçlarının belirlenmesi
B
Eğitimlerin düzenlenmesi
C
ihtiyaç duyulan kaynakların tespit edilmesi
D
Strateji haritası oluşturulması
E
Üst yönetimin desteğinin alınması
Soru 12

Potansiyel rakipler ile iş birliği yaparak rekabeti önleme, stratejik ortaklıkların kuruluş nedenlerinden hangisi içerisinde yer alır?

A
Örgütsel nedenler
B
Stratejik nedenler
C
Ekonomik nedenler
D
Politik nedenler
E
Teknolojik nedenler
Soru 13

İşgörenin, ürünün tamamının üretilmesinden ve kendi işinin kalitesinden sorumlu olduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplam kalite kontrol sistemi
B
Muayeneye dayalı kalite kontrol sistemi
C
istatistiksel kalite kontrol sistemi
D
Ustabaşı kalite kontrol sistemi
E
Operatör kalite kontrol sistemi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ölcülemeven kalite maliyetlerinden biri değildir?

A
Hurda kaybı
B
imaj kaybı
C
Güven kaybı
D
Müşteri kaybı
E
Pazar kaybı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ikincil paydaşlarından biridir?

A
Müşteriler
B
Hissedarlar
C
Çalışanlar
D
Tedarikçiler
E
Sosyal baskı grupları
Soru 16

Maliyetleri düşürebilmek için, belirli ölçüde hataya müsaade eden bir kalite seviyesinde üretim yapılmasına ne ad verilir?

A
Minimum kalite seviyesi
B
Klasik kalite seviyesi
C
Optimum kalite seviyesi
D
Maksimum kalite seviyesi
E
Hatasız kalite seviyesi
Soru 17

Bir ürünün temel işletim özelliklerine ne ad verilir?

A
Estetik
B
Uygunluk
C
Güvenilirlik
D
Performans
E
Sağlamlık
Soru 18

Bir bireyin ya da grubun ortak yararı ileriye götürmek ve yaşam koşullarını iyileştirmek için yaptıkları gönüllü bağışları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etik sorumluluk
B
Sosyal yükümlülük
C
Hayırseverlik
D
Sponsorluk
E
Kurumsal sosyal sorumluluk
Soru 19

İşletmeler için tüm sorumluluk boyutlarının temelinde yer alan sorumluluk boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik sorumluluk
B
Genel sorumluluk
C
Gönüllü sorumluluk
D
Etik sorumluluk
E
Yasal sorumluluk
Soru 20

Bugünün insan ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama olanaklarını yok etmeden karşılanabilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayırseverlik
B
Sosyal sorumluluk
C
Sürdürülebilirlik
D
Sponsorluk
E
Yasal sorumluluk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...