Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 2018-2019 Vize Sınavı

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tivvari’nin üç evreli yenilik süreci çalışmasına göre; geliştirme, ilk örnek oluşturma, pilot uygulama ve test etme aşamaları aşağıdaki evrelerin hangisinde gerçekleşir?

A
Planlama
B
Uygulama
C
Pazarlama
D
Üretim
E
Başlangıç
Soru 2

James Thompson’un teknoloji sınıflandırmasına göre iletişim operatörlerinin telefonla konuşmak isteyen iki kişiyi birbirine bağlamaları aşağıdaki teknolojilerden hangisine bir örnektir?

A
Mekanik teknolojiler
B
Organik teknolojiler
C
Bağımlı teknolojiler
D
Yoğun teknolojiler
E
Çözümleyici teknolojiler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yenilik yönetiminin işletmeye sağladığı faydalardan biri değildir?

A
Bürokratik görevleri yaygınlaştırmak
B
Elektronik ticareti keşfetmek
C
Farklı müşteri bilgilerini birleştirmek
D
Çalışanlarla ilişkileri güçlendirmek
E
Bilgiyi etkin yönetmek
Soru 4

__________, doğadaki tüm sistemlerin sonunda kendilerini yok etmelerini ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kaizen
B
Dantotsu
C
Entropi
D
Altı sigma
E
Sinerji
Soru 5

Otomotiv yan sanayisindeki işletmelerin bir otomobil üreticisine iş yapmaları aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Stratejik ortaklık
B
Dinamik şebeke
C
Dahili şebeke
D
Öğrenen örgüt
E
Sanal organizasyon
Soru 6

I. Bilgisayar destekli bir muhasebe sisteminin örgüte entegre edilmesi
II. Örgüt içi iletişim için Intranet kurulması
III. Yeni bir yönetim anlayışı olarak toplam kalite yönetimi felsefesinin benimsenmesi
Yukarıdakilerden hangileri örgütsel yeniliğe örnek olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7

________ , yeniliğin sağlayacağı faydanın sistemden sisteme farklılık göstermesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Denenebilirlik
B
Karmaşıklık
C
Uygunluk
D
Göreli avantaj
E
Gözlemlenebilirlik
Soru 8

I. Emeğin kıymetlenmeye başlaması
II. Yönetici sınıfının olmaması
III. Toplum yapısının anaerkil olması
Yukarıdakilerden hangileri köleci devlet döneminin özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9

Emery ve Trist'in örgütsel çevrenin karmaşıklık derecesine göre sınıflandırılması çalışmasında yer alan kavramlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Organik örgüt - mekanik örgüt
B
Çözümleyici çevre - bağımlı çevre
C
Birim üretim - kitle üretim
D
Yoğun örgüt - bağımlı örgüt
E
Durgun çevre - çalkantılı çevre
Soru 10

Yeni bir üretim sürecinin geliştirilmesini veya var olan bir üretim sürecinin farklı bir şekilde tasarlanmasını içeren yenilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ürün yeniliği
B
Uygunluk yeniliği
C
Yönetsel yenilik
D
Süreç yeniliği
E
Örgütsel yenilik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi temel yeteneğin ayırt edici özelliklerinden biri değildir?

A
ikame edilmesinin zor olması
B
Değerli olması
C
Kıt olması
D
Taklit edilmesinin maliyetli olması
E
Tamamlayıcılarının zor bulunması
Soru 12

Üretim sürecindeki tüm değer yaratmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılmasına ve sürecin sürekli olarak iyileştirilmesine dayanan bütünleşik üretim yönetim sistemine ne ad verilir?

A
Esnek üretim
B
Yalın üretim
C
Kitle üretimi
D
Seri üretim
E
Özel üretim
Soru 13

Örgütsel öğrenme sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilginin yorumlanması
B
Bilgiye anlam kazandırılması
C
Bilginin dağıtılması
D
Bilginin kazanılması
E
Örgütsel hafıza
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin sonuçlarından biri değildir?

A
Büyük şehirlerin oluşması
B
işçi örgütlenmelerinin sona ermesi
C
Kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru büyük bir göç yaşanması
D
Büyük fabrikaların kurulması
E
ilk yönetim çalışmalarının başlaması
Soru 15

Kırmızı ışıkta geçen sürücülerin cezalandırılması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Deneysel koşullanma
B
Sistematik koşullanma
C
Klasik koşullanma
D
Edimsel koşullanma
E
Sosyal koşullanma
Soru 16

ilk kıyaslama girişimleri ________ uygulamaları şeklinde ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
tersine mühendislik
B
stratejik kıyaslama
C
süreç kıyaslaması
D
rekabetçi kıyaslama
E
küresel kıyaslama
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi süreç yenileme uygulamalarının başarılı olabilmesi için üzerinde durulması gereken hususlardan biri değildir?

A
Süreçten sorumlu kişi düzenli olarak değiştirilmelidir.
B
Birçok iş tek bir sürecin çatısı altında bir araya getirilmelidir.
C
Süreçler doğal akışlarına bırakılmalıdır.
D
Denetimler ve mutakabat arayışları olabildiğince azaltılmalıdır.
E
Süreçler birçok farklı talebe cevap verebilecek çeşitlilikte tasarlanmalıdır.
Soru 18

Bir işletme için gelecekte ulaşılmak istenen durumu özetleyen ifadeye ne ad verilir?

A
Strateji
B
Misyon
C
Vizyon
D
Program
E
Plan
Soru 19

İnsan davranışlarında değişik deneyimlerin sonucunda gerçekleşen kalıcı değişime ne ad verilir?

A
Davranış
B
Motivasyon
C
Öğrenme
D
Yenilik
E
Yönetim
Soru 20

I. inşaat sektöründe görülen taşeron kullanımı
II. Tekstil sektöründe görülen fason üretim
III. Yemek temin hizmetlerinin başka işletmelerden hizmet alımıyla karşılanması
Yukarıdakilerden hangileri dış kaynak kullanımına örnektir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...