Zihin Felsefesi 2015-2016 Vize Sınavı

Zihin Felsefesi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bireysellik sorununun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Her bir bireysel varoluşun nedeninin ve olduğumuz kişi olmanın kendimiz için ne demek olduğunun açıklanmasıdır.
B
Gerçek veya olanaklı bütün zihinsel şeylerin deneyimlenmesidir.
C
Kendi kendinin bilincinde olma durumudur.
D
Bireyin bir şeyi duyumladığının farkında olmasıdır.
E
Zihinsel bir eylemde bulunma durumudur.
Soru 2

Platon’un Menon diyaloğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Menon diyaloğu erdemin öğretilip öğretilemeyeceği üzerinedir.
B
Menon daha önce hiç geometri bilgisi almamış bir köledir.
C
Bilgi, doğuştan kazanılmıştır.
D
Menon’un geometri problemini çözmesi ruhun ölümsüz olduğunun kanıtıdır.
E
Ruh bedendeki deneyimleriyle şeylerin bilgisine sahip olur.
Soru 3

Aristoteles’in ruh anlayışı göz önüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Canlı varlıklar ruha sahiptir.
B
Ruh bedenin formudur.
C
Ruh bedenden ayrı ve bağımsızdır.
D
Ruh saklı olanağın gerçekleşmesidir.
E
Ruh amaçtır.
Soru 4

Anaksaoras'a göre, başka türlü anlaşılmayan bir evren için anlşaşılır bir taslağı uygulamaya koyan, tümüyle yaygın akıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nous
B
Nefret
C
Sevgi
D
Atom
E
Logos
Soru 5

Aziz Augustinus diğer üç ruhun üstünde olan akıl ya da zihin anlamındaki ruha ne ad verir?

A
Mens
B
Spiritus
C
Anima
D
Animus
E
Nous
Soru 6

Fizik biliminin dilini bütün öteki bilimlere uygun evrensel bir dil haline getirmek isteyen öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fizikalizm
B
Kartezyenizm
C
Zihinsellik
D
Yönelimsellik
E
Ontoloji
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Demokritos’un görüşlerinden biri değildir?

A
Algının bütün kaynağı dokunma, yani atomların birbirine çarpmasıdır.
B
Evrenin ilk ilkeleri atomlar ve boşluktur.
C
Duyumlarımız sonucunda elde ettiğimiz bilgi gerçek bilgidir.
D
Ruhu oluşturan atomlar bedeni oluşturan atomlardan daha uçucu ve hareketlidir.
E
Şeylerin bütün nitelikleri atomlarının biçim, büyüklük ve dizilişine bağlıdır.
Soru 8

Marcus Aurelius felsefe tarihinde aşağıdakilerden hangisinin temsilcisidir?

A
Atomculuk
B
Stoacılık
C
Elea Okulu
D
Deneycilik
E
Sofistler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel olana işaret eden epistemolojik ölçütlerden biri değildir?

A
Yanılmazlık
B
Birinci şahıs önceliği
C
Kişiye özel olma
D
Yönelimselliğe sahip olma
E
Doğrudan veya dolaysız bilgi
Soru 10

Öznellik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Deneyimin öznesi deneyimlenendir.
B
Kısmen kendimizi olduğumuz kişi olarak gözlememize, kısmen de olduğumuz kişi olmamıza bağlıdır.
C
Kısmen, bedenimizin sadece kısmi bir algısına sahip olmamızdan kaynaklanır.
D
Özne olmak, deneyim yaşayabilme kapasitesine sahip olmaktır.
E
Özne olmak, deneyim yaşamak için hem gerekli hem de yeterli koşuldur.
Soru 11

Herakleitos’a göre evrendeki uyumu ve düzeni sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thumos
B
Arkhe
C
Nous
D
Phren
E
Logos
Soru 12

Aristoteles’e göre nousun insan ruhuna sağladığı farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duyu organları yoluyla aldığı uyaranlara tepki verebilme
B
Çevresini algılama yetisine sahip olma
C
Düşünme ve yargıda bulunma
D
Çeşitli bilinç hallerini gerçekleştirme
E
isteme yetisine sahip olma
Soru 13

I.Meditasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I.Meditasyonda sistematik şüphe yöntemi kullanılır.
B
I.Meditasyon’un sonunda Descartes, hiçbir şeyin kesin olmadığı görüşüne varır.
C
I.Meditasyonda şeyler hakkında bilgiye ulaşılamaz.
D
I.Meditasyon kendinden şüphe edilen şeyler hakkındadır.
E
I.Meditasyon birincil ve ikincil nitelikler ayrımına dayanır.
Soru 14

Descartes’ın zihin kuramına göre ideyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zihinsel nitelik
B
Zihnin nesnesi
C
Birincil nitelik
D
Zihinsel eylem
E
Düşünme biçimi
Soru 15

Modern çağda monist bir felsefe sistemini ilk ortaya koyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rene Descartes
B
John Locke
C
George Berkeley
D
David Hume
E
Baruch Spinoza
Soru 16

Berkeley’in algı kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ikincil nitelikler algılayan kişinin zihnindedir.
B
Birincil nitelikler algılayan kişinin zihnindedir.
C
Bilincimizin nesneleri dış dünyanın nesneleri değildir.
D
Dış dünyadaki nesneler, ikincil nitelikleri, algılandıkları şekliyle kendilerinde barındırırlar.
E
Dış dünyanın zihinden ayrı bir gerçekliği yoktur.
Soru 17

Berkeley’in tüm nitelikleri algılayan bir zihne bağlı kılmakla çözdüğünü iddia ettiği sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zihin-beden ilişkisi
B
Kendiliğin bilinebilirliği
C
Maddenin varlığı
D
Tanrının varlığı
E
Bilginin kaynağı
Soru 18

“İçeriksiz düşünceler boş, kavramsız görüler kördür.” diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Locke
B
David Hume
C
Immanuel Kant
D
George Berkeley
E
Rene Descartes
Soru 19

Hume'e göre, gerçekten var olduğundan ve bilgisinden emin olunabilecek tek şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
inançlar
B
Çağrışımlar
C
ideler
D
Düşünceler
E
izlenimler
Soru 20

Descartes’ın açık seçik ideler kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yalnızca açık seçik kavranan şeyler üzerine verilen yargılar kesinlikle doğrudur.
B
Açıklık ve seçiklik zihnin kavrayışında en üst noktadır.
C
Açıklık bir nesnenin kendini aracısız olarak kavramaktır.
D
Seçiklik nesnenin bilgisinin diğerlerinden ayrılmamış olmasıdır.
E
Seçiklik, kesin bilginin karşılıklarındandır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x