Zihin Felsefesi 2016-2017 Vize Sınavı

Zihin Felsefesi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi “kişinin vücudunda duyduğu bir ağrıya yönelik bilgisi” ile “duvarda gördüğü kırmızı bir dairenin bilgisini” birbirinden ayıran epistemolojik ölçütlerden biridir?

A
Asimetriklik
B
Doğrudanlık
C
Dolaysızlık
D
Aracısızlık
E
Zihinsellik
Soru 2

Havayı bütün varlığın temeli ve evrendeki bütün hareketin nedeni olarak kabul eden Miletli düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Empedokles
B
Tales
C
Anaksimandros
D
Herakleitos
E
Anaksimenes
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi özne kavramını ifade etmek için kullanılır?

A
Kişinin olduğu kişi olması durumu
B
Kendi kendinin bilincinde olma
C
Zihinsel bir eylemde bulunma
D
Bireyin bir şeyi duyumladığının farkında olma durumu
E
Gerçek veya olanaklı bütün zihinsel şeylerin deneyimlenmesi
Soru 4

Dün gece fırtına çıktığını hatırlamamız, dün gece fırtına çıkmış olduğu olgusunu temsil eder.
Bu durum zihinselliğin hangi özelliğini gösterir?

A
Kişiye özel olma
B
Fizikalist tutum
C
içeriksel yönelimsellik
D
Kartezyen ruh beden ayrımı
E
Türetimsellik
Soru 5

Platon’un Phaedrus diyalogundaki kanatlı at benzetmesinde yer alan beyaz at aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A
Zanaatkarlara
B
Halka
C
Ticarete
D
Yönetici sınıfına
E
Asker sınıfına
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel olan için yeterli bir koşuldur?

A
Kendine özel olma
B
Doğrudanlık
C
Yönelimsellik
D
Türetilmişlik
E
Kişiye özel olma
Soru 7

Anaksagoras’ın bütün evreni düzenlediğini söylediği maddesel varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Logos
B
Nous
C
Sevgi ve Nefret
D
Phronesis
E
Spermata
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Eski Yunanca’da “thumos” sözcüğüne benzer bir anlam taşır?

A
Nous
B
Aisthesis
C
Doxa
D
Logos
E
Phren
Soru 9

Augustinus’a göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kişinin sezgi yoluyla elde ettiği ve kesin olarak bildiği şeylerden biridir?

A
Varlığımı seviyorum.
B
Varlığımdan kuşku duyuyorum.
C
Yanılıyorum.
D
Varlığımı arıyorum.
E
Tanrı’yı arıyorum.
Soru 10

Spinoza’ya göre, insan bedeninin idesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nesne
B
Zihin
C
Madde
D
Duyum
E
irade
Soru 11

Aristoteles’e göre, soyutlama yapan yetimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Algı
B
Edilgin us
C
Etkin us
D
Duyum
E
irade
Soru 12

Descartes’in birinci meditasyonundaki argümanların temeli aşağıdakilerden hangisine dayanır?

A
Birincil ve ikincil nitelikleri arasındaki ayrıma
B
Zihni tanımanın bedeni tanımaktan kolay olduğu yargısına
C
Tanrının varlığının zorunluluğuna
D
Maddi şeylerin özünün Tanrı’ya bağlı olduğu savına
E
iradenin bilginin ötesine geçebileceği savına
Soru 13

Descartes’e göre, aşağıdakilerden hangisi kendini kanıtlayan bir önermedir?

A
Ben varım.
B
Tanrı vardır.
C
iki kere iki dörttür.
D
Dairenin merkezi noktadır.
E
insan düşünen hayvandır.
Soru 14

Aristoteles’e göre, “duyumlamakta olduğunu duyumlayan” biri aşağıdakilerden hangisini kullanmış olur?

A
Görme
B
Akıl
C
Ruh
D
Ortak duyu
E
Beş duyu
Soru 15

Descartes’e göre, aşağıdakilerden hangisi duyulur doğanın bize öğrettiği şeylerden biri değildir?

A
Etrafımızda dışsal nesneler bulunduğu
B
Acı duyduğumuzda rahatsız olduğumuz
C
Ruhumuzla bedenimizin birbirine kaynaşmış olduğu
D
Tanrı’nın bilgisinin benimizi öncelediği
E
istekleri olan bir bedene sahip olduğumuz
Soru 16

Thomas Aquinas’ın ünlü “İstediğimiz şey bildiğimiz şeyi bildiğimiz şey istediğimiz şeyi belirler.” sözü hangi iki şey arasındaki bağımlılık ilişkisini yansıtır?

A
Akıl ve güç
B
Güç ve nesne
C
Akıl ve irade
D
irade ve nesne
E
Güç ve yeti
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi felsefe tarihinde “Hume Çatalı” olarak bilinen ayrımı ifade eder?

A
Anlamlı önermeler idelerle ya ilişki içindedirler ya da değildirler.
B
Bütün anlamlı önermeler ya ide ilişkileriyle ya da olgu ilişkileriyle ilgilidir.
C
Olgularla ilişkili olan önermeler doğru, ilişkili olmayan önermeler yanlıştır.
D
ide ile olgunun iç içe geçtiği önermeler geçerli, geçmediği önermeler geçersizdir.
E
Olgularla çürütülen önermeler doğru, çürütülemeyenler yanlıştır.
Soru 18

Tüm bilginin kaynağının izlenimler ya da deneyim olduğunu öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rasyonalizm
B
Deneycilik
C
Maddetanımazcılık
D
idealizm
E
Düalizm
Soru 19

Kant’ın felsefesinde ideleri üreten yeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duyusallık
B
Cogito
C
Anlama yetisi
D
Akıl
E
Görü
Soru 20

Berkeley’in “Var olmak, algılanmış olmaktır.” sözü ne anlama gelir?

A
Varlığımız her bakımdan dış dünyaya bağımlıdır.
B
Varlığımız dış dünyayı doğru şekilde algılamamıza bağlıdır.
C
Dış dünya bütün algılarımızı şekillendirir.
D
Dış dünyanın zihinden bağımsız bir gerçekliği yoktur.
E
Algılarımız olmasa dış dünya ile hiçbir ilişki kuramazdık.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x